Raamatukogusõnastik

eesti:
kindlustuskoopia
tagatiskoopia
turvakoopia

inglise:
archival copy
preservation copy
safety copy
secutity copy

seletus:
originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

Võrdle:   kasutuskoopia

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018