Raamatukogusõnastik

eesti:
CTRL-klahv
juhtklahv

inglise:
control key
CTRL key

seletus:
klahv, mida kasutatakse alati koos teis(t)e klahvi(de)ga erifunktsioonide täitmiseks

Võrdle:   muuteklahv

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018