Raamatukogusõnastik

eesti:
hüpertekst

inglise:
hypertext

saksa:
Hypertext

soome:
hyperteksti

prantsuse:
hypertext

vene:
гипертекст
обобщенный текст

seletus:
meetod, mille puhul teksti osad ja/v eri tekstid on seotud assotsiatiivsete viidetega (hüperseostega), võimaldades mittelineaarset lugemist ja liikumist ühelt tekstilt teisele; kasutatakse kõige rohkem veebis, aga ka nt abiinfo tekstides


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018