Raamatukogusõnastik

eesti:
e-kataloog
elektronkataloog

inglise:
online catalogue
online public access catalogue
OPAC

saksa:
EDV-Katalog
Online-Katalog

soome:
atk-luettelo
näyttöluettelo
online-luettelo

prantsuse:
catalogue en connecté
catalogue en ligne

vene:
электрoнный каталог

seletus:
ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018