Raamatukogusõnastik

eesti:
kirjemärgistus

inglise:
prescribed punctuation
punctuation

saksa:
Interpunktion
Zeichensetzung

soome:
sovittu välimerkitys

seletus:
(kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018