Raamatukogusõnastik

eesti:
geograafiline register
kohanimeregister

inglise:
geographical index
index of places
topographical index

saksa:
geographisches Register
Ortsnamenregister
Ortsregister
Ortsverzeichnis

soome:
maantieteellinen hakemisto
paikannimien hakemisto
paikkahakemisto

prantsuse:
index des noms de lieu
index géographique

vene:
географический вспомогательный указатель
географический указатель
указатель географических названий

seletus:
trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018