Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 24 sõna

шаблон » 1. arvutustabelite ja andmebaasikirjete tühi vorm, mis näitab võimalikke väljasid, nende asukohta ja pikkust
2. näidis, mis sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall

шагрен » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

шапка » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

шарж » karikeeritud portree

шелковая бумага » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

шелковый переплет » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

широкий формат » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

шитье втачку » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

шифр книги » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

шифровать » teavikule kohaviita andma

шифровать » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

шифровка » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

школьная библиотека

школьное издание » õppeotstarbeline väljaanne, sageli lihtsustatud ning lühendatud teksti ja seletustega

школьный словарь » kooliõpilaste jaoks koostatud sõnastik

шмуцтитул » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

шмуцтитуль » eestiitellehele trükitud sageli lühendatud pealkiri

шпация » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

шрифт » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

шрифт » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

штемпельное тиснение » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

штриховая система выдачи » automatiseeritud laenutussüsteem, mille puhul laenutused ja tagastused registreeritakse teaviku ja lugejapileti vöötkoodi lugeva seadme abil

штриховое клише » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

штриховой код » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018