Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 46 sõna

часослов » palveraamat vastavalt päevaajale peetavate palvetega, sageli kaunilt kujundatud

частичное заглавие » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

частная библиотека » eravalduses olev raamatukogu

частная ссылка » viide, mis juhib samalaadse v täiendava ainese juurde, lüh: vt ka

частное заглавие » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

частное издание » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

частный титул » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

частота выхода » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

частотный словарь » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

часть » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

черновая рукопись » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

черновик » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

чертеж » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

четная страница » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

чип » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

численный масштаб » suhtarvuna näidatud kaardimõõt, nt 1:600 000

число страниц » trükise mahu arvuline väljendus

числовая клавиатура » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

чистая страница » trükita lehekülg raamatus

чистый лист » trükita leht raamatus

чистый обрез » värvi v mustrita raamatuploki lõige

читаемость » statistiline näitaja: laenutuste arv lugeja kohta mingi ajavahemiku jooksul

читаемость » hinnang teaviku lugemise sageduse kohta, nt suure loetavusega või väikese loetavusega ehk väheloetav teavik

читально-копировальный аппарат » mikrovormiluger, millega on võimalik valmistada mikrokujutisest suurendatud paberkoopia

читальный аппарат » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

читальный зал » lugemiseks jm vaimseks tööks mõeldud, tavaliselt avariiulitega ruum raamatukogus

читальный зал музыки » muusikateavikuid (noote, auviseid, muusikakirjandust jm infot) vahendav erialasaal, sisaldab ka kuulamissaali

читальный зал периодики » lugemissaal perioodikaväljaannete (nt ajalehed, ajakirjad) kasutamiseks

читатель » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

читательская группа » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

читательская зона » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

читательская конференция » üritus, mille korraldab raamatukogu oma lugejate jaoks

читательская установка » lugejate suhtumine teosesse, sõltub isikuti teksti iseloomust ja lugemisele seatud ülesandest

читательские интересы » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

читательский билет » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

читательский каталог » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

читательский поиск » raamatukogu lugeja kui lõppkasutaja tehtud infootsing

читательский терминал » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

читательское место

читательское назначение » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

читательское назначение книги » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

читательское требование

чтение » kirjutatud v trükitud teksti nägemismeele kaudu mõtestamine teksti sisu tajumiseks ja vastuvõtuks

чтение » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

чтение корректуры » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

чтение на месте » raamatukogu teavikute kasutamine raamatukogus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018