Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 30 sõna

хакер » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

хвост » raamatuploki lõigatud allserv

химические знаки » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

хит » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

хлопчатая бумага » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

холстяной переплет » lõuendist selja- ja kaanekattega köide

хост ЭВМ » 1. arvutisüsteem, millel on vähemalt üks Interneti aadress
2. teist arvutit v terminali teenindav peaarvuti, nt server

хранение библиотечных фондов » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

хранение фонда » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

хранилище » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

хрестоматия » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

хризография » käsikirja kirjutamine v maalimine kullaga, eriti Bütsantsis, vara-keskajal ja XVI saj Venemaal; kullaga trükkimine

хромолитография » värviline litograafia

хромотипия » trükkimine mitme värviga

хроника » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

хронограмма » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

хронограф » vana- ja keskaegne üldajalugu käsitlev teos, milles sündmused on esitatud kronoloogilises järjestuses

хронологическая библиография » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

хронологическая предметная подрубрика

хронологическая предметная рубрика

хронологическая расстановка » kirjete, dokumentide vm järjestuskord vanuse, ilmumisaja vm tunnuse järgi

хронологическая расстановка фонда » paigutus ilmumisaja järgi

хронологический библиографий указатель » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

хронологический вспомогательный указатель » ajajärjestuses midagi loetlev register, nt teosed ilmumisjärjestuses

хронологический каталог » kataloog, milles kirjed on järjestatud teoste ilmumisaegade järgi

хронологический указатель » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

художественная литература » sõnaline kunstilooming

художественная репродукция » trükitehnilisel, fotograafilisel vm teel tehtud koopia pildist, joonisest vm kujutisest, eriti kunstiteosest

художественный редактор » raamatu toimetamisel isik, kes hoolitseb raamatu kunstilise külje eest

художник книги » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018