Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 558 sõna

пагинация » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

падающее меню » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

пазиграфия » mingil elu- v teadusalal kasutatav loomulikust keelest sõltumatu märgisüsteem, nt noodikiri

пакет » edastusüksus andmesides

пакетная обработка » kogutud andmete, tehingute vms töötlus rühmiti inimese sekkumiseta

палеография » ajaloo ja filoloogia abiteadus, mis uurib peamiselt antiik- ja keskaja käsikirjade kirjutusviisi, väliseid iseärasusi, kirjutusmaterjale jne

палеотип » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

палимпсест » pärgament- v papüüruskäsikiri, mille tekst on maha kraabitud v pestud ja asendatud uuega

палинграфия » vanade trükiste, nt puugravüüride ümbertrükkimine ülekantuna litograafiakivile v metallplaadile

палиндром » sõna v lause, mis tagurpidi loetuna annab sama sõna v lause

пальцевый указатель » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

памфлет » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

памятка » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

памятка читателя » raamatukogu kasutamiseks praktilist teavet andev trükis

памятное издание » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

память » kogu adresseeritav käskude täitmiseks kasutatav talletusruum keskseadmes jt sisemäludes

панель » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

панель управления » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

панельный штамп » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

папирология » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

папирус » vanaaegne kirjutusmaterjal, mis valmistati Põhja-Aafrikas kasvavast lõikheinast (Cyperus papyrys); leiutati 3. at. e.m.a.; V saj tõrjus pärgament papüüruse kõrvale

папирусный свиток » rullikujuline papüüruskäsikiri

папка » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

парабола » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

параграф » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

паралипомена » teose lisad, mis teose avaldamisel on kasutamata jäetud ja avaldatakse eraldi

параллельное издание » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

параллельное описание » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

параллельный перевод » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

параллельный текст » sama tekst teises v teistes keeltes

параллельный титул » tiitel teis(t)es keel(t)es

параллельный титульный лист » teiskeelne tiitelleht

параметр » seadme v programmi käitumist iseloomustav suurus; määratakse häälestamisel

парантезы » kaartega sulud { }

парламентская библиотека » raamatukogu, kelle ülesandeks on eeskätt parlamendiliikmete teenindamine

парламентские материалы » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

пароль » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

партитура » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

партия » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

партнер по книгообмену

пасквиль » teotav pilke- ja laimukirjutis

паспорт каталога » kataloogi kirjeldav dokument

пассивный фонд » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

патент » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

патент » Liivi- ja Kuramaa kubermangu trükis avaldatud seadus, määrus vm õigusakt

патентная библиотека » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

патентная информация » info avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta

патентно-техническая библиотека » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

патентное описание » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

патентный фонд

патрица » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

патроним » isa nimi isikunime osana

ПД » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

педагогическая библиотека

пеня » rahatrahv laenutustähtaja ületamise eest

первая ссылка » mingile teosele esmakordsel viitamisel esitatud andmed, kordusviitest täielikumad

первичная библиография » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

первичная информация » originaalmaterjal (info), millel põhinevad edasised uurimused ja käsitlused

первичная каталогизация » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

первичная копия » originaalist mingil menetlusel saadud esimene koopia, mida kasutatakse uute koopiate (enamikul juhtudest kasutuskoopiate) valmistamiseks

первичный документ » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

первичный заказ

первичный язык » keel, millest tõlgitakse

первое издание » teose esimene trükiväljaanne

первоиздание » teose esimene trükiväljaanne

первоисточник » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

первоначальное заглавие » esimes(t)e trük(k)i(de) pealkiri, mis hiljem on muudetud

первоначальное издание » teose esimene väljaanne

первоначальный рукопись » teose algne, autori kirjutatud käsikiri

первоначальный текст » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

первый экземпляр

пергамен » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

пергамент » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

пергаментная книга » raamat, mis on kirjutatud v trükitud pärgamendile

пергаментный переплет » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

пергаментный свиток » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

перевернутая литера » trükilaosse kummuli sattunud trükitäht, nii et trükib trükitüübi jalg, mitte tähe kujutis

перевод » teksti esitus mingis teises keeles

перевод на эстонский язык » tõlge eesti keelde

переводная литература » teistest keeltest tõlgitud kirjandus

переводческие услуги

переводчик » teksti vahendaja ühest keelest teise

передавать » saatma andmeid ühest mälupesast teise

передавать » teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile v oma süsteemist teise süsteemi

передача данных » andmete teisaldus sidevahenditega signaalidena mingist punktist teise v mitmesse punkti

передача данных » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

передача информации » võrgu kaudu info edastamine ühest terminalist teise

передача файлов » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

передвигаться » otsima võrgus v andmebaasis objektidevaheliste seoste abil

передвижная библиотека » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

передвижная выставка

передвижной фонд » rändteeninduseks (rändraamatukogudes ja teeninduspunktides) määratud kogu

переднее поле » veeris lehekülje välisserval

передний обрез » raamatuploki lõigatud eesserv

передняя крышка » raamatu alguses olev kaas

передняя обложка » raamatu alguses olev kaas

передовая статья » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

передовица » mingit aktuaalset probleemi käsitlev, harilikult esiküljel avaldatud artikkel ajalehes v ajakirjas

перезапуск » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

переиздание » sama teose uue laoga trükk

перекаталогизация » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

перекидной календарь » kalender omaette lehe v leheküljega iga päeva jaoks

перекрестная ссылка » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

перекрестный каталог » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

перекрестный указатель » kombineeritud register, nt nimesid ja märksõnu ühises tähestikjärjestuses esitav register

перелистывать » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

перемешать » objekte osutusseadisega ekraanil ümber paigutama

перепечатка » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

перепечатка » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

переписчик » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

переплет » kaante vahele raamatuks kokku õmmeldud v liimitud trükipoognad

переплет с клапанами » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

переплет с отставом » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

переплетать » poognaid või lehti kaante vahele ühendama

переплетенная книга » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

переплетная мастерская » töökoda, kus köidetakse trükiseid jm

переплетное искусство » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

переплетный пресс » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

переплетный титул » köitmisel köitele märgitud andmed

переплечик » raamatute köitmise erioskustega töötaja

переработанное издание » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

переработка данных » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

переработка информации » süsteemne operatsioonide sooritamine informatsiooniga

перерегистрация читателей » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

пересказ » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

пересмотренное издание » kordustrükk, mille tekst on üle vaadatud ja tehtud vajalikud täpsustused ja täiendused

пересылать » saatma andmeid ühest mälupesast teise

переучёт фонда » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

перечневая библиография » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

периодика » perioodikaväljaannete kogunimetus

периодическая печать » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

периодическая печать » perioodikaväljaannete kogunimetus

периодические издания » perioodikaväljaannete kogunimetus

периодический сборник » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

периодическое издание » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

периодичность » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

периферийное устройство » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

перл » 5-punktine (1,88 mm) trükikiri

персоналия » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

персональная библиография » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

персональная выставка » ühe isiku loomingut esitav (personaalnäitus) v tema elu ja tegevusega seotud esemete näitus

персональное собрание » kogu, mis sisaldab materjale isiku elu ja tegevuse kohta, nt Tiit Kuusiku kogu

персональный библиографический указатель » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

персональный компьютер » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

перспективная библиография » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

перспективный библиографический указатель » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

пертинентная информация » asjakohane, päringule vastav info

пертинентност » infovajadusele vastavus, mida kasutaja tajub mitterelevantsena

перфокарта » kaart informatsiooni salvestamiseks mulgustamise või sälkamise teel

перфокарта с краевой (с внешней) перфорацией » kaart, mille informatsiooni kodeeritakse kaardi serval olevate mulkude sälkamise teel (pika või lühikese sälguga)

перфорированная карта » kaart informatsiooni salvestamiseks mulgustamise või sälkamise teel

песенник » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

песня » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

петит » 8-punktine (3,008 mm) trükikiri

печатать » printeri abil püsikoopiat valmistama

печатать » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

печатная бумага » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

печатная единица » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

печатная карточка » keskkataloogitud ning trükitud kirjega kataloogikaart

печатная книга » trükkimise teel valmistatud raamat

печатная краска » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

печатная машина » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

печатная продукция » ilmunud trükiste kogum

печатная форма » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

печатник » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

печатное издание » trükitult avaldatu

печатный знак » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

печатный знак » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

печатный каталог » trükitud kataloog, enamasti raamatuna

печатный лист » trükise mahu arvestusühik

печатный станок » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

печатный текст » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

печать » trükised, kirjasõna

печать » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

ПЗУ » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

пиктограмма » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

пиратская копия » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

писатель » ilukirjandust loov autor

писменная библиографическая справка » kirjalikult vormistatud vastus päringule

писменная справка » kirjalikult vormistatud vastus päringule

писменный запрос » kirjalikult vormistatud päring

писменный знак » kirja üksik element: täht, number vm märk

писменный язык » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

писчая бумага » esijoones käsitsi kirjutamiseks määratud paber

письменность » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

письмо » märgisüsteem keelelise väljenduse ülesmärkimiseks ning ruumis ja ajas edastamiseks

письмо » pöördumise vormis kellelegi suunatud sõnum vm tekst

письмо » kirjutatu

письмо для слепых » reljeefsetest punktikombinatsioonidest, reljeefsetest tähedest vm märkidest koosnev kiri, mida loetakse sõrmedega

письмовник » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

плагиат » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

плагийровать » teis(t)e isiku(te) teksti, uurimistulemusi, ideid või loomingut enda omana esitama

плакат » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

план » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

план выпуска литературы » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

план города

план комплектования » dokument, mis määrab kindlaks hangitavate teavikute hulga, laadi, keele, sisu ja tüübid

план поиска » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

план разыскания » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

план чтения » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

плантины » Antverpeni trükkali Christoph Plantini (XVI saj) trükised

пластмассовый переплет » plastist selja ja kaantega köide

плата за услуги » lugeja tasu teenuse eest

платная библиотека » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

платные услуги

платформа » riistvara ja operatsioonisüsteem, millel rajaneb arvutisüsteem

плёнка » fotomaterjal painduval läbipaistval põhimikul

плоская картотека » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

плоская печать » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

плоская плёнка » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

плоский корешок » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

плотный набор » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

площадь набора » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

поваренная книга » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

повесть » keskmise pikkusega proosateos

повреждение » programmi täitmisel v riistvara rikkest tekkinud tõrge arvutisüsteemi töös

повторная библиографическая ссылка » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

повторная ссылка » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

повторное издание » sama teose uue laoga trükk

повторный закас

повторный запуск » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

повторный переплет » lagunenud raamatu uuesti köitmine

повторяемое поле » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

погодная нумерация » perioodikaväljaande ühe aasta üksiknumbrite nummerdus, algab igal aastal uuesti

подбор цветов » lillede pilte ja kirjeldusi esitav raamat

подборка » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

подборка листов » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

подвал » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

подвижная расстановка фонда

подготовка текстов » tekstiga sooritavad andmetöötlusoperatsioonid, nt sisestus, sortimine, salvestus ja printimine

подержанная книга » kasutatud raamat

подзаглавие » põhipealkirjale järgnev seda täpsustav ja teaviku sisu selgitav pealkiri

подзаголовок » põhipealkirjale järgnev seda täpsustav ja teaviku sisu selgitav pealkiri

подзаголовок предметной рубрики

подлинник » algupärane väljaanne, algdokument

подлинник » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

подлинное издание » autori käsikirjast trükitud ja autori enese läbivaadatud väljaanne

подменю » alluv menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüst ja mis esitab käsu võimalikke variante

подписка » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

подписка на газет » ajalehtede eeltellimus mingiks ajavahemikuks

подписка на журналы » ajakirjade eeltellimus mingiks ajaks

подписная цена » ettetellimisel tasutav teaviku v teenuse hind

подписная цена

подписное издание » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

подпись к иллюстрации » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

подпись к иллюстраций » seletus illustratsiooni juures

подпольная литература » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

подпольная типография » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

подпольное издание » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

подрисуночная подпись » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

подробный реферат » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

подручная библиотека » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

подсерия » Seeria, mis on teise nummerdatud seeria (põhiseeria) osa. Allseerial võib olla iseseisev või põhiseeria pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

подсказка » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

подсобный каталог » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

подсобный фонд » kohalkasutatav, peamiselt teatmeteostest koosnev kogu

подставка для книг » abivahend raamatu seadmiseks lugemiseks või eksponeerimiseks sobivasse asendisse

подставной редактор » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

подстрочная библиография » kõik joonealused allikaviited; kõigi töös esinevate viidete kogum, nt viiteloeteludena

подстрочная ссылка » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

подстрочная цифра » number, mis on reajoonest madalamal, nt keemiavalemites

подстрочник » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

подстрочное примечание » märkus lehekülje allservas teksti täiendamiseks v seletamiseks v allikate ja kirjanduse loetlemiseks ja viitamiseks

подстрочный знак » number, tärn vm märk tekstis, mis viitab märkusele joone all

подстрочный перевод » rea alla kirjutatud sõnasõnaline tõlge, nt luuleteksti toortõlge

подшивка » ajakirjade, ajalehtede vm kaante vahele v mappi kinnitatud (nt seotud, kuid köitmata) komplekt

ПОЗ » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

позиция » mistahes koht stringis, mille võib hõivata mingi element ja mida saab identifitseerida järjenumbriga; nt MARC21-kirje välja 008 positsioonid 0-39

познавательная книга » mitteilukirjanduslik raamat

познавательная литература » koondmõiste, mis sisaldab teadus-, tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse

позолoченный красный обрез » raamatuploki punaseks värvitud ja siis kullatud lõige

поиск » andmeelementide kogumi uurimine teatud omadus(t)ega elementide leidmiseks; paljude andmetöötlusoperatsioonide osa

поиск ключевых слов » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

поиск неисправности » arvutisüsteemi töö tõrke põhjuste otsimine ja leidmine

поиск по каталогу » otsing kataloogis

поиск строки

поиск фразы » kindla sõnade järjekorraga lause või fraasi otsimine, sageli tuleb fraas kirjutada jutumärkidesse

поисковая спица » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

поисковое поведение » mingi eesmärgi saavutamiseks vajaliku informatsiooni iseseisva, toetatud või juhendatud otsimisega seotud tegevuste kogum

поисковое понятие » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

поисковый образ запроса » päringuprofiili väljendus indekseerimiskeeles

поисковый признак » andmeelement, mille esmane funktsioon on võimaldada juurdepääsu andmetele; bibliograafiakirjes on otsielementideks pealdised, märksõnad, liigiindeksid jms

поисковый стержень » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

поисковый термин » otsimootorisse sisestatud sõna või sõnade kombinatsioon, et tähistada otsitavat mõistet

поквартальный журнал » neli korda aastas ilmuv ajakiri

покупка книг

покупка на расстоянии » ostutehingute sooritamine andmesidevõrgu kaudu

поле » andmekandjal v mäluseadmes ala, mida kasutatakse teatud klassi kuuluvate andmeelementide talletamiseks

поле данных » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

поле страницы » trükipinnast vaba ruum lehekülje servadel

полемика » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

полиглот » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

полиграфическая промышленность » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

полиграфическое предприятие » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

полиграфия » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

полиптих » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

политип » mitmest tähest koosnev v mingi kujundiga trükimärk

политическая карта » maailma poliitilist jaotust (ja suuremaid administratiivüksusi) kujutav kaart

полихромия » trükkimine mitme värviga

полка » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

полка

полки открытого доступа » lugejatele vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalusega riiulid

полное библиографическое описание » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

полное заглавие » teaviku täielik pealkiri

полное описание » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

полнота фонда » kogu vastavus lugejanõudlusele ja raamatukogu profiilile

полнотекстовая база данных » dokumentide täielikke tekste sisaldav andmebaas

полнотекстовый поиск » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

полный библиографический поиск » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

полный комплект » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

полоним » mitme autori ühiselt kirjutatud teos

полосная иллюстрация » lehekülg, millel on ainult illustratsioon

полосный заголовок » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

полочная надпись » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

полочный индекс » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

полочный разделитель » riiulis teavikute vahele paigutatav eristustahvlike, nt autoriviit, liigiviit, täheviit, numbriviit

полочный ярлык » riiulile kinnitatud etikett, mis iseloomustab sellele riiulile paigutatud raamatuid

полугодовое издание » ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas

полукожанный переплет » köide, mille selg ja kaante nurgad on nahast, kaaned on kaetud muu materjaliga

полуматерчатый переплëт » osaliselt riidest kattega köide

полумесячный журнал » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

полупереплет » köide, mille selg ja kaante nurgad on kaetud ühe, kaaned teise materjaliga, nt poollõuendköide, poolnahkköide

полускобки » poolikud nurksulud

полутканевый переплëт » osaliselt riidest kattega köide

полутом » mitmes köites teose osa, kui köide on jagatud veel kaheks

полуфранцузский переплет » poolnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

полухолстяной переплëт » osaliselt lõuendist kattega köide (muu võib olla paber või papp)

пользователь » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

пользователь » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

помещение для групповой работы » rühmatööks sisustatud ruum

помещение для индивидуальной работы » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

помощь » operatiivselt kuvatav abiteave, nt programmi kasutusjuhend

пониженная цена » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

попадание » otsisüsteemis päringule saadud relevantne vastus

поперечная страница » raamatu leht (tavaliselt kleebis), mille laius on suurem kui kõrgus

поперечный формат » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

пополнение библиотеки » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

популярное издание » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

порнографическая литература » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

порт » 1. liides, mille kaudu saab ühendada välisseadmeid arvutiga
2. lõpp-punkt, mille kaudu signaalid sisenevad võrku v väljuvad sealt

портал » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

портативный компьютер » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

портрет » inimest kujutav kunstiteos v foto; näopilt

портулан » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

порука » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

поручитель » (alaealise) lugeja kohustuste täitmise tagaja; selle eest materiaalselt vastutav isik v asutus

поручительство » materiaalne vastutus lugeja kohustuste täitmise tagamiseks asutuse v teise isiku poolt

порядковая расстановка » paigutus teavikute järjenumbrite (liigisisene number, kronoloogilis-järjenumbriline jms) järgi

порядковое слово » sõna, mille järgi järjestatakse kirje kataloogis

посвящение » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

посещаемость » suhtarv, mis näitab raamatukogu külastamise sagedust: mingi ajavahemiku külastuste ja raamatukogu lugejate arvuline suhe

посещение » ühekordne käik raamatukokku

послание » kirjanduslikus vormis kiri

последовательная пагинация » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

последующая карточка » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

послесловие » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

послесовие » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

пословица » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

посмертное издание » pärast autori surma avaldatud väljaanne

поспедник » interaktiivne abivahend tarkvaratoodetes, mis aitab kasutajal teha keerukamaid operatsioone

поставить » raamatukogusid teavikutega varustama

поставлять » raamatukogusid teavikutega varustama

поставщик » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

постатейная пагинация » leheküljenummerdus nii, et igal artiklil on omaette paginatsioon ajakirjas, jätkväljaandes v kogumikus

постдатированная книга » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

постоянная ссылка » muutumatu link, mis viib ühe kindla e-teaviku, selle artikli, blogi sissekande vm juurde

постоянная экспозиция

постоянное запоминающее устройство » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

постскриптум » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

поток информации » informatsiooni liikumine algpunktist lõpp-punkti

потоковая передача » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

поточная передача » digitaalne audio- ja videosignaali ülekanne interneti kaudu, kusjuures vastuvõtt toimub ülekandmise ajal sedamööda, kuidas arvuti puhvrisse andmed jõuavad

[Lembit Abo "Elektroonika ja infotehnika leksikon" (2010)]

потребитель » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

потребитель информации » infokeskuse pakutava infrastruktuuri, teenuste või ainestiku kasutaja

потребность в чтения » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

поэзия » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

поэма » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

поэтический слэм » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

правая страница » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

правила алфавитной расстановки » juhised, mis täpsustavad kirjete, kaartide jm tähestikulise järjestamise

правила выдачи » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

правила каталогизации » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

правила поиска » reeglid, mis võimaldavad kujundada otsingukriteeriume, et aidata kasutajatel leida infot vastavalt konkreetsetele kategooriatele

правила пользования библиотекой » raamatukogu kasutamise reeglistik

правительственное издание » valitsuse dokumente jm sisaldav valitsuse poolt avaldatud trükis

право получения книг на дом

превышать срок возврата

предварительная цензура » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

предварительный заказ » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

предисловие » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

предметизация » infoallika v selle osa sisu (sageli ka vormi) väljendamine ühe v mitme sõna v sõnaühendiga

предметизировать

предметная библиография » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

предметная библиография » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

предметная подрубрика

предметная рубрика » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

предметное слово » infoallika v selle osa ainestikku tähistav sõna v sõnaühend; kasutatakse nt teatmeteoses artikli algussõnana märksõnakataloogis ja registris jaotusüksusena, andmebaasis otsitunnusena

предметный библиографический указатель » bibliograafia, milles kirjed on korrastatud märksõnade järgi

предметный библиографический указатель » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

предметный вспомогательный указатель » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

предметный каталог » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

предметный поиск » otsing teavikute sisu või vormi iseloomustavate märksõnade järgi

предметный указатель » märksõnade tähestikjärjestuses register trükises v andmebaasis

предохранитель экрана » programm kuvari kineskoobi säästmiseks v andmete peitmiseks: teatud aja möödudes kasutaja viimasest toimingust kuvatakse ekraanile pimenduspilt v valitud kujutis

предохранительный лист » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

предполагавшееся издание » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

предполагаемый автор » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

преимущественное право пользования » laenamiseesõigus

прейскурант » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

прекращать » protsessi, nt programmi täitmist enneaegselt lõpetama

прекращенное издание

преноним » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

преобразователь » programm andmete konvertimiseks, nt ühest vormingust teise

препринт » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

прерывание » protsessi, nt programmi täitmise peatamine välise sündmuse toimel nii, et protsess saab hiljem jätkuda

пресса » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

приблизительная дата издания (выхода) » raamatu ilmumisaeg, kui täpset ilmumisaastat ei leita; nt vanade raamatute puhul

приватное издание » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

привычка к чтению » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

прижизненное издание » autori elu ajal ilmunud väljaanne

прижурнальный библиографический список » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

прикладная литература » rakendusliku sisuga kirjandus

прикладная программа » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

прикладное матобеспечение » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

прикладное программное обеспечение » tarkvara v programm, mis annab lõppkasutajale teatud teenuseid, nt tekstiprotsessor, meiler

приключенческая литература » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

приключенческий роман » seiklusliku sündmustikuga romaan

прикнижная библиография » raamatus (lõpus, peatükkide, artiklite järel) leiduv(ad) bibliograafianimestik(ud) vm bibliograafiline andmestik

прикнижная библиография » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

прикнижный библиографический список » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

приложение » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

приложение » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

применение » lõppkasutaja infoprobleemi lahendavate vahendite kogum

примерная дата выхода (релиза) » raamatu ilmumise kavandatav aeg eelkirjetes või tellimiskirjetes raamatu kohta, mis pole veel ilmunud

примечание » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

принтер » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

принципы комплектования

приписка » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

прирост фонда » mingi ajavahemiku (kuu, kvartali, aasta vm) jooksul raamatukogusse juurdehangitud ja kustutatud teavikute arvuline vahe

присоединенный файл » koos elektronposti sõnumiga saadetav fail

пристатейная библиография » iseseisev, kuid mitte omaette trükisena avaldatud, vaid raamatusse, ajakirja vm paigutatud bibliograafia

пристатейная ссылка » viide kirjandusele vm allikale märkusena teksti all

пристатейный библиографический список » kasutatud, tsiteeritud v soovitatava kirjanduse nimestik artikli järel

пристатейный библиографический список » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

притча » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

пробел » ühe täheruumi laiune vahe tekstis; andmetöötluses: tühja täheruumina esitatav erimärk

пробел в фонде » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

пробел между словами » tühik, tühi ruum sõnade vahel

пробельная страница » trükita lehekülg raamatus

пробное издание » teose esialgne variant arvamuste saamiseks enne lõplikku ilmumist

пробный выпуск » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

пробный номер » näidis uuest ilmuma hakkavast ajalehest, ajakirjast vm selle tutvustamiseks

пробный оттиск » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

пробный эксемпляр » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

проверка на дублетность

проверка расстановки фонда

проверка фонда » raamatukogus arvele võetud teavikute olemasolu kontroll

программа » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

программа » mingi ülesande lahendamiseks sobiva algoritmi kirjeldus programmikeeles, milles sisalduvate käskude täitmise korral käitub arvuti ettemääratud viisil; ilma programmideta oleks arvuti kasutu

программа проверки орфографии » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

программа чтения » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

программированный учебник » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

программировать » programme projekteerima, kirjutama, muutma ja testima

программная инженерия » tarkvara projekteerimist, teostust, testimist ja dokumenteerimist hõlmav tehnikaharu

программная поддержка » tarkvara v programm, mis aitab välja töötada, hooldada v kasutada muud tarkvara, nt andmebaasihaldur

программное обеспечение » infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon

программное пиратство » tarkvaratoodete ebaseaduslik levitamine või kasutamine

программный пакет » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

продливать » laenutustähtaega uuendama

продлить » laenutustähtaega uuendama

продолжающаяся библиография » jätkuv, sageli ebaregulaarselt ilmuv lõpetamata bibliograafia

продолжающаяся пагинация » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

продолжающаяся статья » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

продолжающееся издание » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

продолжение » jätkartikli vm teose järgnev osa

продольный титул » seljatiitel kas ülalt alla v alt üles

продольный формат » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

проза » sidumata kõnes kirjutatud kirjandus

прозвание » Vana-Rooma isikute poolt ees- ja perekonnanime järel kasutatud nimi, nt Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus

прозвище » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

произведение » kirjandusliku, teadusliku vm loomingu tulemus

произведение печати » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

произведение с недоступным правообладателем » teos (raamat, ajaleht, vm kirjutisena avaldatud teos, film, fonogramm), mille autoriõiguse kaitse tähtaeg ei ole lõppenud, kuid mille õiguste omajat ei ole olnud võimalik tuvastada või leida

прокладка » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

прокладывание » raamatu lehtede vahele märkuste ja täienduste jaoks puhaste lehtede kinnitamine (köitmine)

прокламация » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

проклятие книги » vanasti raamatusse kirjutatud needusvormel kaitseks raamatuvarguse ja rikkumise eest

прокруцивать » kuva püst- v rõhtsihis nihutama, et vaadelda andmeid, mis ei ole ekraani v akna piires nähtaval

пролегомены » eelmärkused (ka sissejuhatav eessõna) ulatuslikule teosele

пролог » teost alustav eellugu; pidulik avaluuletus mingi sündmuse puhul

промежуточный титул » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

промышленная графика » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

промышленный каталог » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

пропаганда библиографических знаний » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

пропаганда библиотечных знаний » tegevus, mille eesmärgiks on raamatukogu ja selle kasutamise propageerimine ja lugejaskonna laiendamine (näitused, kirjandusõhtud, konverentsid jms)

пропаганда книги » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

пропаганда литературы » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

пропагандистская литература » vaadete, arvamuste, seisukohtade tutvustamiseks ja levitamiseks avaldatud trükised

прописной шрифт » suurtäht, suurtähtkiri

проповедь » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

просматривать » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

проспект » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

проспективная библиография » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

проспективный библиографический указатель » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

простая предметная рубрика » ühest komponendist (sõnast või sõnaühendist) koosnev märksõna

простой индекс » liigituse põhitabeli määrajateta indeks

простой поиск » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

пространственные данные » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

протокол » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

протокол » papüürusrulli algusse kinnitatud leheke rulli sisuga

профессиональная библиография » kindlal teemal koostatud bibliograafia, ainealane bibliograafia

профиль интересов читателя » infonõudluse suundumus

профиль комплектования » raamatukogu ülesannetest ja lugejanõudlusest lähtuv teavikute valiku eripära komplekteerimisel

профиль фонда » kogu temaatiline, kronoloogiline, keeleline eripära

профсоюзная библиотека

процессор » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

процессорная плата » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

пряжка » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

прямой корешок » täisnurkse profiiliga köiteselg

прямой корешок » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

прямые скобки » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

псалом » kirikulaul, eriti Vana Testamendi Taaveti laulude hulka kuuluv laul

псалтырь » psalmide kogumik

псевдандроним » mehe nimi naisautori varjunimena, nt George Sand

псевдогиним » naise nimi meesautori varjunimena, nt Tiibuse Mari, Milli Mallikas

псевдоним » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

психология читателя » psühholoogia haru, mis uurib inimese psüühilist käitumist raamatute lugemisel

психология чтения » psühholoogia haru, mis uurib lugemise kui vaimse tegevuse psühholoogilist külge

публикация » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

публиковать » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

публицистика » ühiskonnaelu päevaküsimuste käsitlemine meedias

публичная библиотека » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

публичная информация » mistahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

[Avaliku teabe seadus]

пункт выдачи » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

пункт Интернета » paik, kus kõigil soovijatel on pääs arvuti juurde ning õigus kasutada Interneti-teenuseid (veeb, elektronpost)

пункт регистрации читателей » lugejate registreerimise koht raamatukogus

пунктир » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

пунктирная линия » täpistik, punktide rida ................, nt trükitud plangil täitmist nõudvail kohtadel

пунктуация » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

пунсон » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

пустая полоса » trükkimata veerg veergudega trükises

пустая страница » trükita lehekülg raamatus

пустой лист » trükita leht raamatus

путёвка » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

путеводителъ » teos andmetega teatava teekonna jaoks

путеводитель » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

путеводитель » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

путеводитель по библиотеке » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

путеводитель по каталогам » katalooge tutvustav ja nende kasutamist hõlbustav trükis vm abivahend

путеводитель по музею » muuseumi ja tema ekspositsiooni tutvustav teavik

путевой очерк » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

путевые заметки » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

путешествие » teaduslik, populariseeriv v kirjanduslik reisisündmuste ja -muljete esitus

путь доступа » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

путь книги » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

пъеса » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

пьеса для чтения » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

пятно об сырости » niiskusest raamatusse tekkinud jälg

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018