Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 86 sõna

лавис » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

лазерный принтер » printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserkiirega nähtamatu kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse paberile ja kinnistatakse

лакуна » vajalike teavikute puudumine kogus (nt sarjast puudub mõni köide jne)

ламинатор » kiletamisaparaat, mille abil kaetakse paberilehed õhukese läbipaistva kilega

ламинирование » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

латинские цифры » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

ЛВС » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

левая страница » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

легенда » rahvajutt kellegi elust v mingist sündmusest

легендария » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

легкое чтение » puhkuseks ja lõbustuseks ilma teadmiste hankimise ja eneseharimise eesmärgita lugemine

ледерин » tehisnahk, köitematerjalina kasutatav erilise nitrokihiga kaetud puuvillriie

лексикография » sõnaraamatute koostamise teooria ja praktika

лексикон » 1. sõnaraamat, harilikult seletussõnaraamat
2. üldine, erialane v bibliograafiline teatmeteos, milles artiklid on järjestatud tähestikuliselt

лекция » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

ленточка-загладка » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

летопись » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

летучее слово » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

летучка » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

либелла » väike raamat; laimav v satiiriline kirjutis; kaebekiri, laimukiri

либретто » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

лигатура » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

лингвистический атлас » keelte ja keelendite leviku kaardistik

линеика инструментов » nupurida, mille kaudu saab käivitada rakendusprogrammi funktsioone

линейный масштаб » sirgjoonena esitatud mõõtkava, mille jaotistele on märgitud neile looduses vastavad pikkused

линейный орнамент » köitele joonrauaga pressitud geomeetriline ornament

линогравюр » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

линотип » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

липограмма » teos (luuletus, jutuke), milles kõik sõnad algavad sama tähega

лист » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

лист » trükise mahu arvestusühik kirjastuses ja trükinduses; paberileht, millele trükitakse

лист для защиты вклейки » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

лист иллюстраций » raamatu poogen (sageli paremal paberil), millel on teksti juurde kuuluvad pildid

лист пергамента » lehekujuline pärgament

лист с посвящением » raamatu leht, millele on trükitud pühendus

лист, отпечатанный для замена » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

лист-оттиск » trükimasinast ühe läbilaskega saadud tõmmis, trükitoodangu arvestusüksus

листковое издание » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

листовка » trükis mahuga 1-4 lehekülge

листовое золото » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

листовое издание » lehtedel avaldatud köitmata trükis

листовой каталог » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

листок » üheleheline ja ühele küljele trükitud trükis, nt plakat, müürileht vm

листок читательского требования » formular laenusoovi vormistamiseks

литера » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

литература » sõnaline vaimulooming kirjapanduna v trükituna

литература по библиотечному делу

литература ужасов » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

литературная газета » peamiselt kirjandusele ja kirjanduselule pühendatud ajaleht

литературная критика » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

литературное наследство » kirjanikust, teadlasest jne järele jäänud tööd, käsikirjad, märkmed, visandid jm

литературное приложение » ajakirja kirjandusliku sisuga kaasanne

литературное редактирование » teose kompositsiooni, stiili ja keele redigeerimine vastandina tehnilisele toimetamisele

литературный журнал » ilukirjandusele ja kirjandusteadusele pühendatud ajakiri

литературный источник » algallikaks olev teos

литературный язык » 1. reeglitega korrastatud keel
2. kirjutatud keel vastandina suulisele

литерная пагинация » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

литографированное издание » kivitrükis, litograafia teel saadud trükis

литография » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

лицевая сторона листа » trükipoogna esimesena trükitud külg

лицензионная база данных » litsentsilepingu alusel kasutatav andmebaas

лицензионное издание » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

лицензионный договор » leping, millega üks isik (litsentsiandja) annab teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu)

личная библиография » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

личная библиотека » üksikisikule v perekonnale kuuluv raamatukogu

личная типография » eraisikule kuuluv trükikoda

личное имя » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

логический » füüsilisest teostusest v asukohast sõltumatu, nt loogiline ketas, loogiline kirje

логический оператор » loogikatehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol, nt AND, OR, NOT; kasutatakse nt programmeerimisel ja andmebaasipäringute sõnastamisel

логограмма » täht, märk, sümbol, mis tähistab sõna, nt t° = temperatuur

логотип » trükitüüp, millel on terve sõna v silp

ложные бинты » nöörmete imitatsioon raamatu seljal

локальная база данных » kasutaja seadmes või sisevõrgus asuv andmebaas

локальная сеть » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

локальный » omane failidele, andmetele jt ressurssidele, millele kasutajal on vahetu juurdepääs

локсодром » kindla asimuudiga teekonnajoon maakera pinnal

ломаные скобки » nooleotsakujulised sulud < >

лощеный обрез » raamatuploki läikima poleeritud lõige

лубок » lühikese, sageli värsivormis tekstiga puulõiketehnikas pilt vene rahvakunstis

льготная цена » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

льготное право » laenamiseesõigus

льняная бумага » linakiududest valmistatud paber

любимая книга » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

любительский переплет » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

любительское издание » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

ляссе » raamatu ülakaptaali külge otsapidi kinnitatud pael lugemisjärje näitamiseks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018