Raamatukogusõnastik
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  э  ю  я 

Kokku: 383 sõna

кабина для чтения » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

кабина прослушивания » audiotehnikaga varustatud ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa raamatukogus

кабинетный формат » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

кавычки » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

кадастровая карта » maaomandite piire näitav kaart

какография » 1. vigane õigekiri
2. halb käekiri

калам » Vana-Roomas ja Idamaades kasutusel olnud pilliroost kirjutuspulk

каландр » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

календарий » kuude, nädalate ja päevade järgi seatud nädalapäevade loetelu tabelina, kalendri tähtsaim osa

календарные знаки » kalendris kasutatavad tingmärgid, millega märgitakse nädalapäevi, kuufaase jt astronoomilisi nähtusi, pühi jne

календарь

календарь » raamatukujuline kalender

календарь на бирках » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

калкограф » vaselõiketehnikas trükitud raamat

канал информации » vahend informatsiooni edastamiseks

канон » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

канонический текст » mingi teose üldtunnustatud, normiks kujunenud v kuulutatud tekst

кант » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

капса » silindrikujuline nõu, mida Vana-Roomas kasutati rullraamatute hoidmiseks püstasendis

каптал » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

карикатура » humoristlik v satiiriline joonistus

карликовая книга » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

карманная книга » taskuformaadis raamat

карманное издание » taskuformaadis raamat

карманный атлас » taskuformaadis atlas

карманный словарь » taskuformaadis sõnastik

карманный формат » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

кармашек книги » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

карта » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

карта » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

карта генерального штаба » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

карта дорог » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

карта звездного неба » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

карта основная » kogu olemasolevat andmestikku sisaldav (digitaalne) kaart, millest on võimalik valida toimetamiseks või esitamiseks vajalikku osa

карта удлиненного формата » lineaarset nähtust (teed, jõed, piirid jms) kujutav pikiformaadis kaarditeavik

картина » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

картинная азбука » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

картинная карта » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

картинный каталог » piltidega illustreeritud kataloog lastele

картограмма » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

картографическая генерализация » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

картографическая проекция » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

картографическая сетка » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

картографические условные знаки » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

картографический атлас » kaartide süstemaatiline kogu, mis on avaldatud raamatu v mapina

картографический документ » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

картографический отдел » ruumiinfokandjaist (kaart, atlas, gloobus jne) koosnev kogu raamatukogus või muus asutuses, kus neid säilitatakse ja kirjeldatakse

картографических изданий » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

картографическое издание » levitamiseks määratud kaarditeavik koos lisamaterjaliga. Näiteks gloobus koos nimeloendiga, kaart ümbrisega, seinakaart

картография » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

картон » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

картон » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

картонная книга » papile trükitud, tavaliselt väikelastele määratud raamat

картонные крышки » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

картонный переплет » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

картонный переплет » pappkaantega köide

картотека » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

картотека журнальных и газетных статей

картотека заглавий » teoste pealkirjade tähestikkartoteek, milles pealkirjadelt viidatakse autoreile

картотека персоналий » isiku(te) elu ja tegevust käsitlevate kirjutiste ja trükiste kartoteek

картотека читателей » lugejakaartidest koosnev kartoteek

карточка гостя » ühekordne v ajutine pääse raamatukokku

карточка-продолжение » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

карточное издание » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

карточный каталог » kartongsedeleist (kataloogikaartidest) koosnev kataloog

картулярий » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

картуш » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

кассета » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

кассета » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

каталект » osaliselt säilinud antiik- v keskaja tekst

каталог » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

каталог граммофонных пластинок » heliplaate loetlev kataloog

каталог заглавий » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

каталог карт » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

каталог ключевых слов » võtmesõnade järgi korraldatud kataloog

каталог книжной ярмарки » raamatumessi korraldust ja osalejaid tutvustav väljaanne

каталог литературы по искусству » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

каталог на микроносителях » kataloog mikrokandjal

каталог новых поступлении » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

каталог нотных изданий » noote loetlev kataloog

каталог периодических изданий

каталог персоналий » isikute elu ja tegevust käsitlevate teavikute (personaaliate) süsteemne loetelu (kataloog)

каталог шрифтов » trükikirju e šrifte esitav raamat

каталог шрифтов » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

каталог-турникет » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

каталогизатор

каталогизационная инструкция » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

каталогизационное описание » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

каталогизация » kirjete koostamine kataloogi jaoks ning kataloogide koostamine ja hooldamine

каталогизация в издании » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

каталогизировать » kataloogi jaoks kirjeid koostama ning katalooge koostama ja hooldama

каталожная карточка » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

каталожный индекс » liigiindeks kirje koha määramiseks kataloogis, väljendab teose sisu võimalikult täpselt

каталожный разделитель » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

каталожный шкаф

каталожный язык » kataloogija kasutatud keel kirje märkustes jm

каталожный ящик; картотечный ящик » kast kataloogikaartide (kartoteegi) jaoks, kataloogikapi osa

катехизис » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

кафедра выдачи » lett v laud laenutuse vormistamiseks

кашировка » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

квадратное письмо » heebrea keele märkimiseks enim kasutatud kirjavorm; trükikirjana tänapäeval kasutuses ka ivriidi, jidiði, espanjooli jaoks

квадратные скобки » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

кварт » neljandikformaat (4°), mille puhul paberipoogen on murtud neljaks ja moodustab 8 lehekülge; kausta kõrgus on üle 25 cm; kasutatakse harilikult kunsti- ja fotoalbumite väljaandmisel

квартальный журнал » neli korda aastas ilmuv ajakiri

кегль » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

кегль шрифта » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

кеттерский знак » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

киноварь » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

кириллица » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

кирография » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

клавиатура » klahvidega sisendseade

клавир » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

клавираусцуг » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

клавиш » klaviatuuri põhielement

клапан суперобложки » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

классик » üldtunnustatud kirjanik, kunstnik, teadlane vm suurkuju, kelle looming on jääva väärtusega

классика » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

классификационная таблица » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

классификационный индекс » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

классификация двоеточием » S. R. Ranganathani loodud raamatukogu liigitussüsteem, milles indeksite kombineerimiseks kasutatakse koolonit. Peamiselt kasutusel Indias.

классифицировать » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

классические произведения » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

клееный переплет » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

клейстер » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

клейстерная бумага » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

клиент » programm v seade arvutivõrgus, mis kasutab teise programmi v seadme (serveri) ühiskasutuslikke teenuseid

клише » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

клуб книголюбов » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

клуб любителей книги » sama huvialaga inimesi — bibliofiile, eksliibrisekogujaid jt ühendav klubi

клуб читателей

ключ » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

ключевое заглавие » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

ключевое поле » võtmena kasutatav andmebaasiväli

ключевое слово » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

книга » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

книга антифонов » katoliku kirikulaulude tekstide ja viiside raamat, omistatud algselt Gregorianusele

книга без переплета » lahtistes poognates raamat

книга в листах » raamat (eksemplar), mille trükipoognad on voltimata ja õmblemata, s.o köitmata

книга выходящая выпусками » annete kaupa ilmuv väljaanne, mis alles pärast lõppande ilmumist on tervik

книга гимнов » vaimulike laulude kogumik

книга для слепых » mõnes pimedate kirjas raamat

книга для чтения » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

книга для чтения » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

книга кожелек » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

книга лилипут » väikese formaadiga raamat (kõrgus kuni 10 cm)

книга мертвого » Vana-Egiptuses surnule hauda kaasa antud papüürus tekstiga, mis pidi aitama pääseda surnuteriiki

книга на цепи » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

книга песнопений » vaimulike laulude kogumik

книга по искусству » kunsti käsitlev (illustreeritud) raamat

книга проповедей » jutlusi sisaldav raamat

книга протестантских песнопений » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

книга псалмов » psalmide kogumik

книга с нескрепленными листами » Lahtistest lehtedest koosnev, köitmata raamat. (ISBD)

книга суммарного учёта фонда » arvestusdokument (arvutifail) teavikute saamise ja kogust kustutamise fikseerimiseks saatedokumentide ja kustutusaktide alusel

книга художника » raamatukujuline kunstiteos, mille puhul kunstnik on nii raamatu idee autor kui ka teostaja

книга-журнал » ajakirjana ilmuv ja levitatav raamat, nt ""Loomingu" Raamatukogu"

книга-кодекс » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

книга-привидение » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

книга-раскладка » lõõtsana kokkuvolditav trükis

книга-раскладка » Ida-Aasiast pärit raamatuvorm, mille puhul trükk on paberi ühel küljel ja lehed on kahekorra kokku volditud

книговед » raamatu uurimisega tegelev eriteadlane

книговед

книговедение » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

книговыдача » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

книгодержатель » tugi raamatute püstihoidmiseks riiulil

книгоемкость стеллажа » riiuli mahutavusvõime

книголюб » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

книгоноша » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

книгообеспеченность » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

книгообмен » raamatukogu üks komplekteerimisviise

книгопечатание » raamatute valmistamine trükkimise teel

книгопечатник » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

книгопечатня » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

книгоподъëмник » mehaaniline seade raamatute transportimiseks raamatukogus, tavaliselt hoidla korruste vahel

книгопродавец » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

книгопроизводство » ilmunud raamatute kogum

книгопроизводство » raamatute tootmine (kirjastamisest ilmumiseni)

книгораспространенность » raamatu jõudmine lugejateni müügi, raamatukogude jm kaudu

книготорговая библиография » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

книготорговая классификация » raamatukaubanduses kasutatav kirjanduse liigitamise skeem

книготорговец-антиквар » vanade haruldaste esemetega, piltidega, eriti trükistega kaupleja

книготорговля » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

книготорговый библиографический указатель » müügilolevat kirjandust loetlev bibliograafia

книготорговый каталог » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

книгохранилище » spetsiaalselt teavikute hoidmiseks sisustatud ruum või arvutisüsteem raamatukogus

книжка гармошка » lõõtsana kokkuvolditav trükis

книжка-игрушка » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

книжка-картинка » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

книжка-раскраска » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

книжная бочка » vaat, milles trükikunsti algusajal transporditi raamatuid köitmata trükipoognatena

книжная выставка » uudisteoste v teatud teemal valitud raamatute väljapanek vitriinis v stendil (teemanäitus, uudiskirjanduse näitus jne)

книжная графика » raamatukunstiharu, mis kasutab raamatute illustreerimisel graafikatehnikaid (puulõige, vaselõige, litograafia jt)

книжная закладка » raamatu vahele pandav kartongist, nahast vm materjalist riba lugemisjärje osutamiseks

книжная застежка » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

книжная коллекция » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

книжная новинка » äsjailmunud raamat

книжная полка

книжная полка

книжная продукция » ilmunud raamatute kogum

книжная статистика » raamatute ilmumise, leviku jne kohta käiv statistika

книжная тетрадь » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

книжная ярмарка » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

книжное дело » raamatu tootmise, levitamise ja kasutamisega seotud tegevus

книжное издание » trükitud v käsitsi kirjutatud kaante vahele köidetud iseseisev väljaanne mahuga 49 ja enam lehekülge

книжное искусство » raamatute kujundamisega tegelev kunstiharu, mis hõlmab illustreerimise, kirja-, trüki- ja köitekujunduse

книжное колесо » seade keskaja raamatukogus, mis võimaldas ühes kohas istudes kasutada mitut raamatut korraga

книжное оформление » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

книжное украшение » raamatu kunstilise kujunduse element (initsiaal, ääris, päisliist, vinjett jm)

книжное ядро » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

книжные дары

книжный аукцион » raamatute müük enampakkumisega

книжный блок » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

книжный знак » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

книжный магазин » kauplus raamatute müügiks

книжный рынок » raamatukaubanduse ostu- ja müügitehingute süsteem, mis põhineb pakkumise ja nõudluse vahekorral

книжный спрос » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

книжный фонд

книжный футляр » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

книжный шкаф

когнитивная карта » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

код » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

код » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

код читателя » lugejat tähistav kood lugejapiletil

кодекс » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

кодикология » koodeksikujulisi käsikiriraamatuid uuriv teadus

кодировать » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

кожанный переплет с напуском » keskaja raamatuköite vorm: köidet kattev nahk on kaante servas pikendusega, nii et sellest on võimalik raamatut hoida ja kanda

кожаный переплëт » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on nahk

козлиная кожа » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

коленкор » raamatuköitmisel kasutatav tugevasti apreteeritud puuvillriie

коленкоровый переплет » köide, mille kaante ja selja katteks on kalingur

количественная характеристика » trükiteose mahtu näitavad andmed: lehekülgede, lehtede või veergude arv, illustratsioonid, lisalehed, formaat

коллектив авторов » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

коллективное произведение » mitme autori (autorite rühma) ühiselt kirjutatud ja koostatud teaduslik v kirjanduslik teos

коллективный абонемент » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

коллективный абонент » asutus, organisatsioon vm juriidiline isik, kes laenab raamatukogust teavikuid

коллективный автор » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus v organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida

коллективный псевдоним » pseudonüüm, mis kuulub koos töötavate (töötanud) autorite rühmale

коллекционер книг » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

коллекция » mingite valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud, esemed vm

коллекция » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

коллекция автографов

коллекция книг » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

колонка » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

колонлинейка » veerge eraldav tühi ruum

колонлинейка » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

колонтитул » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

колонцифра » lehekülgede järjestuse number

колонцифра » veerule (mitte leheküljele) antud järjenumber

колофон » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

кольцевой переплет » rõngasmehhanismiga köidetav raamat, mille lehti saab hõlpsasti lisada v eemaldada

команда » süsteemile v protsessile antav korraldus kasutajalt v programmilt

комедия » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

комикс » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

комиссионная книжная торговля » raamatute müük komisjonitasu eest müükiandja (komitendi) ülesandel

комментарий » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

комментированное издание » kommentaaridega varustatud väljaanne

коммерческое и » märk &, ladina "et" (ja) lühend

коммуникабельный предмет материальной культуры » artefakt, mille peamiseks funktsiooniks on informatsiooni jäädvustamine ja vahendamine, nt trükis, dokument, pilt, film, auvis

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

коммюнике » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

комната Интернета » paik, kus kõigil soovijatel on pääs arvuti juurde ning õigus kasutada Interneti-teenuseid (veeb, elektronpost)

компакт диск » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

компакт-кассета » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

компактное хранение фонда » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

компендий » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

компендиум » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

компилятор » kompilatsiooni koostaja, isik, kes tegeleb kompileerimisega

компиляция » teiste autorite töödest kokkukirjutatud, ilma iseseisva loominguta koostatud teos

комплексно-системный каталог » süstemaatilise ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on rühmitatud liikide järgi, nende rühmade sees aga organiseeritud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

комплект » terviklik kogum ühtekuuluvaid teavikuid (mitmeköitelise teose köited, ajakirjanumbrid vm)

комплектатор

комплектировать » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

комплектование

комплектование книжного блока » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

комплектовать » kogu looma, plaanipäraselt ja süstemaatiliselt täiendama vastavalt profiilile

компьютер » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

компьютеризация » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

компьютеризированный поиск » otsing arvuti abil

компьютерная грамотность » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

компьютерное обеспечение документами » dokumentide kättetoimetamine andmesidevõrgu kaudu, nt tellitud artiklikoopiate saatmine elektronpostiga

компьютерное преступление » riistvara, tarkvara v andmete kasutamine, muutmise v hävitamisega sooritatud kuritegu

компьютерные услуги » arvutikasutusel põhinevad teenused

компьютерный вирус » enamasti kahju tekitav programm, mis turvasüsteemi puudujääke kasutades paljundab end arvutisüsteemides, lülitudes teiste programmide koosseisu

компютерная грамотность » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

конвертировать » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

конволют » mitme eri trükiteose v käsikirja kokkuköitmisel saadud ühine köide

конечный пользователь » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

консервировать » teavikuid kaitsma loomuliku vananemise ja lagunemise eest, nende säilivuse parandamine spetsiaalsete vahendite v meetoditega

конспект » raamatu, loengu vm kokkuvõte

консультант » raamatukogutöötaja, kes suunab ja abistab lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel

консультант по каталогам » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

консультант у каталогов » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

консультант читального зала

консультировать » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

контактная печать » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormiga vahetul kokkupuutumisel (kõrg-, lame-, sügavtrükk)

контент-индустрия » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

конторская автоматизация » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

контрафакция » teose trükkimine või paljundamine autori loata

контрольный талон » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

контрольный экземпляр » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

контртитул » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

контртитульный лист » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

контурная карта » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

конфигурация » infotöötlussüsteemi riist- ja tarkvara organiseerimise ja ühendamise viis

конфискованное издание » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

концевая строка » lõigu viimane rida, võib olla poolik

концовка » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

конъектура » oletuslik parandus tekstis, lähtudes lünklikult säilinud v vigase teksti kontekstist

кооперированное комплектование

координатный манипулятор » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

копирка » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

копировальная бумага » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

копировальная каталогизация » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

копировальное обслуживание » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

копировальный аппарат

копировать » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

копия » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

коран » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

корешек » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

корешковое заглавие » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

корешковое поле » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

корешковый титул » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

коробка для книги » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

королевская библиотека » rahvusraamatukogu nimetus mitmes kuningriigis, nt Hollandis, Rootsis, Taanis

корпус » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

корректор » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

корректорское чтение » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

корректура » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

корректура в гранках » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

корректурная гранка » trükilaolt veergudena tehtud tõmmis esimeseks korrektuuriks

корректурные знаки » tingmärgid vigade parandamiseks

корректурный лист » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

корректурный оттиск » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

косая черта » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

краевая библиография » mingis kohas (nt linnas) ilmunud trükiste bibliograafia

краеведческая библиография » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

краеведческая картотека » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

краеведческая литература » kohalikku piirkonda käsitlev kirjandus

краеведческий библиографический указатель » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

краеведческий фонд » paikkonda käsitlevate teavikute kogu; kodulookirjanduse kogu

крапчатый обрез » raamatuploki täkitud lõige

красная строка » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

красный обрез » raamatuploki punaseks värvitud lõige

краткий рассказ » lühike proosateos, novellist vabama ülesehitusega

краткое библиографическое описание » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

краткое изложение » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

краудсо́рсинг » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

крашение » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

крепостная расстановка фонда » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

криптограмма » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

криптография » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

криптоним » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

критик

критика » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

критика текста » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

критическая библиография » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

критическое издание » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

критическое редактирование » teose toimetamine arvestades tekstikriitika nõudeid

круг читателей » raamatukogu kasutajad

круг чтения

кругление корешка » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

кругленный корешок » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

круглый корешок » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

кружок чтения

крылатое слово » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

крышка » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

ксерографическая копия » kserograafia teel saadud koopia

ксерография » ameeriklase C. F. Carlsoni leiutatud elektrograafiline menetlus koopiate saamiseks

ксерокопия » kserograafia teel saadud koopia

ксилографическая книга » algselt puutahvlitrükis raamat, levinud eriti XV saj

ксилография » puulõike- ja puugravüürikunst

культура участия » demokratiseerunud kultuur, kus inimestel on võimalus osaleda kultuuriloomise protsessis

культура чтения » kõik lugemistegevusega seotu ja selle taset iseloomustav alates lugemaõppimisest (ja -õpetamisest) kuni raamatute oskusliku kasutamiseni

культурное наследие » kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja antakse edasi järelpõlvedele

кумулирующая библиография » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

кумулятивная библиография » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

кумулятивный библиографический указатель » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

кумулятивный указатель » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

курс » süstemaatiline ülevaade mingi ala kohta; lühiajalised õpingud mingil alal ettevalmistuseks v täienduskoolituseks

курсив » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

курсор » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

кустода » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

кустос » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018