Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 30 sõna

UDK

ulkoasutiedot » trükiteose mahtu näitavad andmed: lehekülgede, lehtede või veergude arv, illustratsioonid, lisalehed, formaat

ulkoexlibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

ulkoinen tietokanta » väljaspool kasutaja seadet või sisevõrku asuv andmebaas

ulkomainen kirjallisuus » mitte-eesti ilukirjandus; välisriikides kirjastatud väljaanded

ulkomarginaali » veeris lehekülje välisserval

ulkovierus » veeris lehekülje välisserval

uloke » vahekaardi kõrgem osa, mille abil saab kaartkataloogis v kartoteegis teavet esile tõsta

uloskirjoittaa » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

umpilevy » magnetketas, mis asub hermeetilises kestas arvuti korpuses

upotetut siteet » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

uudelleenaloitus » programmi täitmise jätkamine pärast veaparandust, kasutades vea-eelseid andmeid

uudelleenluettelointi » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

uudelleenrekisteröinti » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

uudelleensidonta » lagunenud raamatu uuesti köitmine

uudissanakirja » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

uusi kappale » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

uusi painos » sama teose uue laoga trükk

uusi rivi » tekstilõigu esimene rida, mis on vasakult mõne täheruumi võrra järgmistest lühem

uusia » laenutustähtaega uuendama

uusintaluettelointi » teavikute uuesti kataloogimine uute kataloogimisreeglite vm põhjuse tõttu

uusintapainos » kordustrükk ilma uue trükilaota, tavaliselt fotomehaaniliselt

uusintapainos » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

uusintatilaus

uusittu lehti » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

uusittu painos » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

uutuuslista » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

uutuusluettelo » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

uutuusluettelo » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

uutuusnäyttely » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018