Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 318 sõna

laajavieruspainos » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

laajempi termi » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

laajennettu painos » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

laajennettu teos » Teos, mis on realiseeritud väljendusena, millega on liidetud üks või mitu täiendavate teoste väljendust.

[RDA]

laajennusaggregaatti » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama teose kaks või enam väljendust, kus üht teost on täiendatud ühe või mitme teise teosega.

[RDA]

laajennusteos » Liitev teos, mis lisab keskse teose väljendusele ühe või mitme täiendava teose väljendused.

[RDA]

laajentaa » ikooni aknaga asendama

laakakortisto » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

laakaleimasin » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

laakapainanta » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

laakapaino » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

laatija » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

ladata » andmeid v programmi kasutuskohta teisaldama, nt disketilt arvutisse v magnetlindilt andmebaasi

ladelma » ladumine; ladumise tulemus

ladonta » ladumine; ladumise tulemus

lados » ladumine; ladumise tulemus

ladosala » küljendatud lehekülje trükiosa; lehekülg koosneb laopinnast ja veeristest

lahjakappale

lainaaja » isik v juriidiline isik, kes saab raamatukogust teaviku ajutiseks kasutamiseks

lainaaja » raamatukoguhoidja, kes vahendab ja vormistab laenutuse ja tagastuse

lainaajakortisto » lugejakaartidest koosnev kartoteek

lainaajakortti » registreeritud lugejale välja antud dokument, mis annab raamatukogu kasutamisõiguse

lainaajaluettelo » raamatukogu lugejate andmeid sisaldav kartoteek või andmebaas

lainaajan henkilötunnus » lugejat tähistav kood lugejapiletil

lainaajan koodi » lugejat tähistav kood lugejapiletil

lainaajannumero » lugejat identifitseeriv (ka lugejapileti ja lugejakaardi) number

lainakappale

lainakirjasto » kojulaenutusega raamatukogu

lainapyyntö

lainarekisteri » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

lainassa » määrang teaviku kohta, mis on lugejale ajutiseks kasutamiseks antud

lainata » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

lainatiedot » andmed laenutatud teaviku, laenaja ja tagastuse kohta

lainattava kappale

lainattava kokoelma

lainaus » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

lainaus » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

lainaus ilman kontaktia » laenutusviis, mille puhul kasutaja ei puutu raamatukoguhoidjaga kokku, näit laenutus selveraamatukapi, laenutusautomaadi, tellitud raamatute riiuli vms abil

lainaus- ja palautusautomaatti » teavikute laenutamist ja tagastamist võimaldav iseteenindusterminal

lainausaika » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

lainausautomaatti » teavikute laenutamist võimaldav iseteenindusterminal

lainausjärjestelmä » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

lainausjärjestelmä » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

lainauskielto » laenamisõiguse tühistamine

lainauskortti » lugejaandmetega kaart lugejakartoteegis laenutuste vormistamiseks

lainauslista » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

lainausmaksu » teenustasu laenutuse eest

lainausmerkit » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

lainausoikeus

lainausosasto » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

lainauspiste » koht raamatukogus, kus toimub laenutamine

lainauspäivä » laenutuse toimumise kuupäev

lainauspöytä » lett v laud laenutuse vormistamiseks

lainauspyyntö

lainausrajoitus » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

lainaussäännöt » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

lainausten rekisteröinti » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

lainausten valvonta

lainaustiheys » statistiline näitaja: laenutuste arv lugeja kohta mingi ajavahemiku jooksul

lainaustilasto » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

lainaustilastointi » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

lainaustiski » lett v laud laenutuse vormistamiseks

lainaustoiminta » raamatukogu teaviku vahendamine lugejale ajutiseks kasutamiseks; selle tegevuse üksikjuhtum

lainausyksikkö » arvestusüksus (nt eksemplar, köide, aastakäik), mille alusel arvestatakse laenutusi

laite » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

laitos » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

laitos » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

laitossanomalehti » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

laitosten hakemisto » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

laitteisto » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

laji » kunstiloomingu sisust tingitud ja ajalooliselt kujunenud esitamis- v kujutamisvorm

lajitella » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

lakikirja » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

lakikokoelma » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

laminaattori » kiletamisaparaat, mille abil kaetakse paberilehed õhukese läbipaistva kilega

laminointi » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

langaton sidos » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

lankanidonta » brošüüri õmblemine niidiga

laserlevy » ketas, millel on optiliste meetoditega loetavad digitaalandmed

laserlevy » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

lasertulostin » printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserkiirega nähtamatu kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse paberile ja kinnistatakse

laskukirja » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

lasten aikakauskirja » lastele määratud ajakiri

lasten aikakauslehti » lastele määratud ajakiri

lastenbibliografia » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

lastenkirja » lastele kirjutatud raamat

lastenkirjallisuuden bibliografia » lastekirjandust loetlev bibliograafia

lastenkirjallisuus » lastele kirjutatud ilukirjandus, ka lastepärases vormis populaarteaduslikud raamatud

lastenkirjasto

lastenosasto » lapsi teenindav osakond raamatukogus

lastenpainos » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

lastenpalvelu » lastele suunatud raamatukoguteenindus

lastu » väike lüüriline pala proosavormis

latinalaiset numerot » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

latoa » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

laulu » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

laulukirja » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

lausumasalanimi » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

lavarunous » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

lederiini » tehisnahk, köitematerjalina kasutatav erilise nitrokihiga kaetud puuvillriie

legenda » rahvajutt kellegi elust v mingist sündmusest

legendaari » legendiraamat, kogumik legende pühakuist

lehden numerointi » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

lehdistö » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

lehteillä » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

lehti » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

lehtijakokartta » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

lehtikirjoitus

lehtikulta » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

lehtilukusali » lugemissaal perioodikaväljaannete (nt ajalehed, ajakirjad) kasutamiseks

lehtinen » trükis mahuga 1-4 lehekülge

lehtinidonta » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

lehtinumero » lehtede järjestuse number

lehtiö » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

leikattu kirja » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

leikealue » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

leikekokoelma

leikkaamaton syrjä » lõikamata raamatuploki serv

leikkaus » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

leikkaus » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

leikkikirja » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

leikkikirjanen » lastele määratud raamat, millel on mänguasja omadusi: kujutab midagi/kedagi ruumiliselt vm

leksikografia » sõnaraamatute koostamise teooria ja praktika

lektyyri » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

lempikirja » subjektiivse hinnangu järgi enim meeldinud raamat

lentolehti » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

lentolehtinen » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

leporellokirja » lõõtsana kokkuvolditav trükis

levy » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

levy » lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse andmete lugemiseks v kirjutamiseks pöörlema

levyke » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

libelli » väike raamat; laimav v satiiriline kirjutis; kaebekiri, laimukiri

libretto » muusikalise lavateose (ooper, operett, oratoorium jm) tekst; ka balleti stsenaarium

ligatuuri » liittäht, kahe tähe ühendamisel saadud tähemärk, nt saksa ß; trükitehnikas ühele jalale valatud kahe tähega trükitüüp

lihava kirjasinlaji » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

liikanimi » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

liikkuva kirjasto » liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, nt autoraamatukogu, raamatubuss jne

liikkuvan kuvan teos » Teos, mis on realiseeritud kolmemõõtmelise liikuva pildina või kahemõõtmelise liikuva pildina.

[RDA]

liimanidonta » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

liimasidonta » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

liinapaperi » linakiududest valmistatud paber

liisteri » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

liisterimarmoripaperi » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

liite » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

liite » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

liiteaineisto » teose juurde kuuluv lahtine lisa, milleks võib olla nt plaat, album vm

liitetiedosto » koos elektronposti sõnumiga saadetav fail

liitupaperi » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

liitupiirros » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

liitupiirustus » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

liitäntä » kahe koostööd tegeva funktsionaalüksuse ühispiir

linkki » aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis v hüpermeedias

linoleumileikkaus » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

linotyyppi » ridade kaupa trükiladu valmistav ladumismasin

lipogrammi » teos (luuletus, jutuke), milles kõik sõnad algavad sama tähega

lisenssijulkaisu » litsentsi alusel avaldatud väljaanne

lisenssitietokanta » litsentsilepingu alusel kasutatav andmebaas

lisä » teose osa - illustratsioonid, kaardid, skeemid jm - väljaande lõpus, kleebistena v eraldi kaasandena

lisäkappale » täiendavalt juurdehangitud eksemplar

lisäkirjaus » kataloogi v kartoteeki lülitatav lisakirje, mis hõlbustab kirjeldatava leidmist põhikirjest erineva järjestussõna abil

lisäkortti » kataloogikaart täiendkirjega

lisälehti » perioodikaväljaande juurde kuuluv iseseisev lisa

lisäluvut » UDK tabelites esitatud notatsioonisümbolid paljudes liikides korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, liigitamisel lisatakse põhiindeksile

lisänide » perioodikaväljaande korralistele numbritele lisaks ilmunud vihik

lisänimi » Vana-Rooma isikute poolt ees- ja perekonnanime järel kasutatud nimi, nt Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus

lisänimi » ametliku nime asemel v selle täienduseks inimesele omistatud nimi

lisänimiölehti » kordustrüki v tõlke teine tiitelleht, mis kopeerib varasema trüki tiitellehte

lisäpainos » teose esialgsele tiraažile sama laoga lisaks trükitud osa

lisätty painos » kordustrükk, mida on eelmis(t)ega võrreldes millegi poolest täiendatud

lisäykset » põhiteksti täiendavad andmed

lisäystila » funktsioon v režiim, mis võimaldab kasutajal viia senise teksti sisse lisatekst, mille sobitamiseks senine tekst paigutatakse automaatselt ümber

litografia » 1. lametrükitehnika, mille puhul trükialusena kasutatakse peenekristallilisi lubjakiviplaate
2. selles tehnikas graafikateos

litteä selkä » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

liukusäädin » riba ekraani v akna serval, millega juhitakse kerimist ja kus näidatakse kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

logogrammi » täht, märk, sümbol, mis tähistab sõna, nt t° = temperatuur

lohkoketju » kumulatiivne hajusandmete kogum, milles kõik tehingud on ajalises järjestuses, kõigi osaliste poolt kinnitatud ja salvestatud nii, et midagi ei saa muuta ega võltsida; plokiahel tagab andmete usaldusväärsuse ja tervikluse. Plokiahela tehnoloogial põhineb näiteks krüptoraha

lohkosarja » Üks osa üksteisega seotud bibliograafiaüksuste rühmast, millel on üldpealkiri. Jaotis käsitleb tavaliselt kitsast ainevaldkonda ning on eristatav rühma üldpealkirja ja jaotisepealkirja ja/või jaotisetähise järgi. Jaotised (alljaotised) võivad moodustada mitmeastmelisi hierarhiaid. (ISBD)

lohkosarjan merkki » Järjenumber, mis järgneb üldpealkirjale ja mis üksi või koos jaotisepealkirjaga eristab üht jaotist ühise üldpealkirjaga seotud jadaväljaannete rühmast. (ISBD)

lohkosarjan nimeke » Pealkiri, mis järgneb jaotise üldpealkirjale ning mis üksi või koos jaotisetähisega eristab jaotist ühise üldpealkirjaga seotud jadaväljaannete rühmast. Identifitseerimiseks kasutatakse jaotisepealkirja sõltuvana üldpealkirjast olenemata sellest, kas ta on eristav või mitte. (ISBD)

Nt Acta Universitatis Tallinnensis. A, Humaniora

loistesidos » kaunilt kujundatud köide

loistokappale » eksemplar, mis millegi poolest on teistest sama trüki eksemplaridest silmapaistvam: iluköide, eriti hea paber, ebatavaline trükivärv vm

loistopainos » kaunilt kujundatud trükis

loistopainos » teose eriti hoolikas kujunduses ja väga heal paberil, piiratud (tihti nummerdatud) eksemplaride arvus väljaanne

lokikirja » kindlavormiline laevapäevik

loksodroomi » kindla asimuudiga teekonnajoon maakera pinnal

lomittaa » andmekogumeid kokku liitma

looginen kokonaisuus » Ainetu kehastuse osa.

MÄRKUS.Sealhulgas digitaalne fail.

[RDA]

loppukirjoitus » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

loppukoriste » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

loppukäyttäjä » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

loppulause » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

loppusanat » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

loppuunmyyty kirja » raamat, mille trükk on otsas

loppuviivake » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

lopullinen painos » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

LP-levy » üks mahukas või paljude muusikapaladega heliplaat; analoogheli salvestusformaat; kasutusel ka inglise lühend LP

LT » tesauruse märksõna, mis tähistab laiemat mõistet kui teine märksõna, millega ta on alanevas hierarhiasuhtes

lubokki » lühikese, sageli värsivormis tekstiga puulõiketehnikas pilt vene rahvakunstis

luento » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

luettava » lugemisaine, eriti kindla ülesande huvides, nt keeleõppimiseks

luettavuus » hinnang teaviku lugemise sageduse kohta, nt suure loetavusega või väikese loetavusega ehk väheloetav teavik

luettavuus » hinnang, kui kergesti on tähed, kiri, tekst loetav ja mõistetav

luettelo » liigiindeks kirje koha määramiseks kataloogis, väljendab teose sisu võimalikult täpselt

luettelo » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

luettelohaku » otsing kataloogis

luetteloida » kataloogi jaoks kirjeid koostama ning katalooge koostama ja hooldama

luettelointi » kirjete koostamine kataloogi jaoks ning kataloogide koostamine ja hooldamine

luettelointi julkaisussa » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

luettelointikieli » kataloogija kasutatud keel kirje märkustes jm

luettelointisäännöt » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

luetteloiva bibliografia » võimalikult täielikult mingi maa trükitoodangut loetlev bibliograafia

luettelojärjestelmä » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

luettelokirjaus » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

luettelokortti » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

luettelon järjestely » kataloogi ülesehitus, struktuur

luettelon muotoilu » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

luettelon organisointi » kataloogi ülesehitus, struktuur

luettelon toimitustyö; luettelon toimittaminen » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

luetteloneuvoja » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

luetteloopas » katalooge tutvustav ja nende kasutamist hõlbustav trükis vm abivahend

luetteloopas » kataloogi kirjeldav dokument

lukea » võtma andmeid mäluseadmest v andmekandjalt

lukeminen » kirjutatud v trükitud teksti nägemismeele kaudu mõtestamine teksti sisu tajumiseks ja vastuvõtuks

lukeminen itseopiskelun varten » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

lukemisen analyysi » lugeja loetud kirjanduse vaatlus ja jaotamine liikide, žanride, lugemisotstarbe jm järgi järelduste tegemiseks lugemishuvide kohta

lukemisen psykologia » psühholoogia haru, mis uurib lugemise kui vaimse tegevuse psühholoogilist külge

lukemisen sosiologia » sotsioloogia haru, mis uurib trükisõna osa ühiskonnas

lukemisen terveydenhoito » lugemisel tervise huvides silmaspeetavad reeglid ja tingimused (valgustus, vaikus jne)

lukemistaito » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

lukemistarve » raamatute lugemise kui elus ja töös olulise ja vajaliku osa tunnetamine

lukemisto » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

lukeneisuus » lugemise, kirjanduse tundmise ulatus

lukija » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

lukija » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

lukijain luettelo » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

lukijakerho

lukijakunta » raamatukogu kasutajad

lukijan asenne » lugejate suhtumine teosesse, sõltub isikuti teksti iseloomust ja lugemisele seatud ülesandest

lukijan kiinnostuneisuus » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

lukijan kiinnostus » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

lukijan määrite » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

lukijapsykologia » psühholoogia haru, mis uurib inimese psüühilist käitumist raamatute lugemisel

lukijaryhmä » mingi ühendava tunnusega (sotsiaalne kuuluvus, vanus, tegevusala jne) lugejaskonna osa

lukijaselvitys

lukijatutkimus

lukijatypologia » lugejate klassifitseerimine nende omaduste järgi

lukijoiden rekisteröinti

luku » teose suurem, omaette terviku moodustav jaotis

luku- ja kirjoitustaidoton » kirjaoskamatu

lukuhuone » tavaliselt ühele lugejale mõeldud ruum v vaheseintega eraldatud lugemissaali osa

lukukiinnostus » lugeja kalduvus valida lugemiseks kirjandust eelistatavalt mingitest liikidest, laadidest, žanritest jne

lukukirja » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

lukukoira » registreeritud teraapiakoer, keda kasutatakse laste lugemis- ja suhtlemisoskuse parandamise programmis

lukukulttuuri » kõik lugemistegevusega seotu ja selle taset iseloomustav alates lugemaõppimisest (ja -õpetamisest) kuni raamatute oskusliku kasutamiseni

lukulaite » projektor mikrovormide (mikrofilm, mikrokaart) lugemiseks

lukumotiivi » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

lukumuisti » keskseadmesse kuuluv ainult lugemist võimaldav mäluseade, kuhu andmed ja programmid on salvestatud arvuti valmistamise ajal

lukumuoto » lugemise meetod, mis sõltub teksti laadist, lugemise eesmärgist, lugeja ettevalmistusest jm

lukunopeus » näitaja, mis iseloomustab, kui kiiresti suudetakse lugeda: mitu sõna v tähte mingis ajavahemikus

lukunäytelmä » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

lukupaikka

lukupäiväkirja » päevik ülestähenduste tegemiseks loetud raamatute kohta

lukusali » lugemiseks jm vaimseks tööks mõeldud, tavaliselt avariiulitega ruum raamatukogus

lukusalilaina » laenutus teaviku kasutamiseks raamatukogus

lukusuunnitelma » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

lukutaidoton » kirjaoskamatu

lukutaito » oskus emakeeles lugeda ja kirjutada

lukutaito » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

lukutekniikka » meetodid ja võtted raamatute teksti kiireks ja heaks vastuvõtuks (omandamiseks)

lukutottumus » harjumus järjekindlalt lugeda raamatuid, ajakirjandust jm trükiseid

lukututkimus » uuring, millega selgitatakse lugemise sisu (kirjanduse valik) v nõudlust raamatute järele (eelistused ja soovid)

lukuvaikutin » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

lukuvirike » sisemine v väline tegur lugeja lugema suunamiseks

lumppupaperi » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

luokittaa » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

luokituksen käyttotaulukko » kindla raamatukogu, raamatukogutüübi või andmebaasi vajadustele kohandatud, enamasti lühendatud ja lihtsustatud liigitustabel

luokitustaulukko » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

luokka » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

luokkanumero » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

luonnollinen kieli » keel, mille reeglid põhinevad käibival kasutusel

luonnos » tulevase trükise v selle osa näidis

luonnos » raamatu, loengu vm kokkuvõte

luonnos » esialgne viimistlemata käsikiri vm paberile pandu

luostarisidos » peamiselt kloostreis valmistatud keskaegne täis- v poolnahkköide

lähdeteos » algallikaks olev teos

lähdeviittaus » kasutatud andmestiku (allika) näitamine tekstis, joonealuse märkusena, viiteloetelus

lähdeviittaus » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

lähete » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

lähete » dokument (akt, arve, saateleht), mille alusel võetakse raamatukogus vastu v antakse üle teavikuid

läheteliuska » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

lähetys » kirjanduslikus vormis kiri

lähetyskirje » kirjanduslikus vormis kiri

lähetyslista » dokument (akt, arve, saateleht), mille alusel võetakse raamatukogus vastu v antakse üle teavikuid

lähiverkko » kasutaja territooriumil piiratud alal asuv arvutivõrk

lähtökieli » keel, millest tõlgitakse

lähtönimeke » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

lämpöjäljenne » termograafia teel saadud koopia

lämpökirjoitin » printer, milles märgid tekitatakse kuumade elementide toimega termotundlikule paberile v värvi sulatamisega värvilindilt tavalisele paberile

läpikäyvä numeroiti » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

läpipainatus » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

läppäkannet » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

läppäsidos » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

lääkeohjeisto » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

lääketieteellinen kirjasto

löytyvyys » teaviku olemasolu ja asukoha (raamatukogu) määrang

lyhenne » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

lyhenneluettelo » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

lyhennesanakirja » lühendeid ja nende täissõnastuses vasteid loetlev sõnastik

lyhennetty käännös » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

lyhennetty nimeke » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

lyhennetty painos » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

lyhennys » sõna v sõnaühend lühendatud kujul

lyhyt kertomus » lühike proosateos, novellist vabama ülesehitusega

lyhytkuvailu » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

lyhytnimeke » kokkuleppeliselt lühendatud pealkiri, vahel ainult suurtähtlühend

lyhyysmerkki » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

lyijykynäpiirros » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

lyijykynäpiirustus » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018