Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 15 sõna

geologinen kartta » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

geonyymi » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

geotietokanta » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

GIS-tietokanta » andmebaas ruumiandmete tsentraalseks salvestamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks; ruumiandmete kogum, mida hallatakse teatud maa-ala, teema või projekti põhiselt

glossa » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

glossaari » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

gnomologia » mõtteterade kogumine

goottilainen kirjoitus » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

graafinen jäljentäminen » trükiste, käsikirjade jm dokumentide kopeerimine ja koopiate paljundamine täpsete jäljendite saamiseks mitmesugustel menetlustel

graafinen käyttöliittymä » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

graduale » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

grafeemi » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

grafiikka » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

grafonyymi » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

gravis » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018