Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 46 sõna

faabeli » harilikult loomtegelastega allegooriline õpetuslugu

faksimile » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

faksimilelaitos » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

faksimilenimiö » trükise varasema trüki faksiimilena esitatud tiitel

faksimilepainos » faksiimilena avaldatud trükis

faksimilesidos » köide, mis täpselt jäljendab esialgset (kirjastus)köidet

faktakysely » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

faktatiedonhaku » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

faktatiedustelu » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

faktatieto » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

faktatietokanta » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

fanfaarisidos » XVI saj lõpul ja XVII saj levinud iluköide, kaunistatud ovaalse keskme ümber keerduvate joonte ja väänkasvudega

fantasiakirjallisuus » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis sisaldavad maagiat, üleloomulikkust, imetegelasi, -sündmusi, -seiklusi

farmakopea » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

faseetia » naljatlev jämedavõitu lugu, eriti renessansiajastul

fasetti » omadus või aspekt, mille alusel dokumenti liigitada

fasettianalyysi » meetod, mille käigus tehakse kindlaks teatud valdkonna kesksed mõisted ja nendevahelised suhted

fasettiformula » kindlaksmääratud kord fassettide järjestamiseks liigituse vormistamisel

fasettiluokitus » mitmeaspektiline liigitus, mis põhineb fassettidel

filmi » fotomaterjal painduval läbipaistval põhimikul

filmikokoelmä

filmiluettelo » filmide bibliograafia, nimestik

fleksopainos » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

florilegiumi » lillede pilte ja kirjeldusi esitav raamat

foliantti » suureformaadiline, poolkaustas raamat

foliatio » paberipoogna kaheks murdmine; raamatu lehtede nummerdamine

folio » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

foliokoko » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

foliolaminointi » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

folklore » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

folksonomia » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

foneettinen transkriptio » teaduslik häälduspärane kirjaviis

fonogrammi » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

formaatti » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

fotokopio » fotograafilisel teel valmistatud koopia

fotokopioiminen » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

fraasihaku » kindla sõnade järjekorraga lause või fraasi otsimine, sageli tuleb fraas kirjutada jutumärkidesse

fraasisanakirja » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

fragmentti » osa, tükk mingist teosest v teavikust

fraktuura » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

fraseologinen sanakirja » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

frenonyymi » pseudonüüm, mis osutab autori mingile omadusele, nt Ninatark

futhark » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

fyysinen » seotud tegeliku teostuse v asukohaga, nt füüsiline ketas, füüsiline kirje

fyysinen kartta » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

fyysinen yksikkö » Ainelise kehastuse osa.

MÄRKUS.Füüsiline üksus on näiteks köide, helikassett või filmirull.

[RDA]

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018