Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Y  Ä  Ö 

Kokku: 18 sõna

äänenkannataja » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

ääni » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

äänifilmi » magnetilise v optilise heliribaga film

ääniformaatti » digitaalsete heliandmete failivorming, mis määrab kindlaks andmete struktuuri ja mida kasutatakse audiosignaali töötlemisel, edastamisel, salvestamisel helikandjale ja taasesitamisel

äänikirja » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

äänikortti » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

äänilevy » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

äänilevyluettelo » heliplaate loetlev kataloog

ääninauha » magnetilises helisalvestuses kasutatav plastlint, millele salvestatakse heli

ääninauhakokoelma » helilinte sisaldav kogu

ääniselostus » Inimese või kõnesünteesirakenduse etteloetav jutustav tekst, milles kokkuvõtlikult selgitatakse nähtavaid üksikasju, mis ei ilmne väljenduse kuuldavatest elementidest.

[RDA]

äänite » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

äänitekirja » helikandja, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst

äänitekokoelma

äänitiedosto » helisalvestist sisaldav fail

äänitys » heli jäädvustamine hilisema taasesitamise eesmärgil; tuntakse mehhaanilist, fotograafilist, magnetilist ja digitaalset helisalvestust

ääntämissanakirja » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

ääriviivakartta » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018