Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 27 sõna

Jahrbuch » kord aastas ilmuv jätkväljaanne

Jahresauflage » ajakirja v ajalehe eksemplaride summa (kogutiraaž) aasta jooksul

Jahresband » perioodikaväljaande ühe aasta numbrid kokku köidetuna

Jahresinhaltsverzeichnis » perioodikaväljaande aastakäigu sisukord

Jahresnumerierung » perioodikaväljaande ühe aasta üksiknumbrite nummerdus, algab igal aastal uuesti

Jahresnummerung » perioodikaväljaande ühe aasta üksiknumbrite nummerdus, algab igal aastal uuesti

Jahresregister » perioodikaväljaande aastakäigu register

Jahresstudie » aasta jooksul toimunut (nt ilmunud kirjandust) vaatlev kirjutis eraldi trükisena v ajakirjas, aastaraamatus vm

Jahresveröffentlichung » üks kord aastas ilmuv perioodikaväljaanne, nt kalender, aastaraamat vm

Jahresverzeichnis » aasta jooksul ilmunut loetlev bibliograafia(nimestik)

Jahrgang » perioodikaväljaande ilmumisaasta järjenumber alates ilmumise algusest

Jahrgang » perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud üksiknumbrite kogu

jährliche Veröffentlichung » üks kord aastas ilmuv perioodikaväljaanne, nt kalender, aastaraamat vm

Japanpapier » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

Jaspisschnitt » raamatuploki marmormustriga kaunistatud lõige

Journal » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

Journal » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

Journalistik » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

Joystick » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

Jubiläumsausgabe » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

Jugendabteilung » raamatukogu osakond, mis oma raamatuvalikult ja lugejateeninduselt on määratud esmajoones noortele

Jugendbibliothek

Jugendbuch » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

Jugendliteratur » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

Jugendzeitschrift » ajakiri, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on määratud eelkõige noortele

Jungfernpergament » õhuke pehme valge vasikanahast pärgament

justierte Mater » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018