Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 63 sõna

Cachespeicher » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

Calamus » Vana-Roomas ja Idamaades kasutusel olnud pilliroost kirjutuspulk

Capsa » silindrikujuline nõu, mida Vana-Roomas kasutati rullraamatute hoidmiseks püstasendis

Carbon Copy Technik » tehnika, mille käigus dokumendi koopia on tehtud originaaliga samaaegselt, kasutades selleks õhukest spetsiaalset dokumendi lehtede vahele paigutatud kopeerpaberit. Koopia tekib kas pliiatsi survel või trükimasinas trükkides.

CD » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

CD-ROM » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

CD-ROM » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

Cedille » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

Chagrin » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

Chagrinleder » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

Chalkograph » vaselõiketehnikas trükitud raamat

Chefredakteur » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

chemische Symbole » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

Chip » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

Chipkarte » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

Chirograph » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

Chirographum » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

Choralbuch » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

choreografisches Werk » Teos, mis on realiseeritud noteeritud liikumisena, esitatud liikumisena või taktiilse noteeritud liikumisena.

[RDA]

Chrestomatie » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

Chromolithographie » värviline litograafia

Chromotypie » trükkimine mitme värviga

Chronik » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

Chronogramm » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

Chronographie » vana- ja keskaegne üldajalugu käsitlev teos, milles sündmused on esitatud kronoloogilises järjestuses

chronologische Aufstellung » paigutus ilmumisaja järgi

chronologische Bibliographie » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

chronologischer Katalog » kataloog, milles kirjed on järjestatud teoste ilmumisaegade järgi

chronologisches Register » ajajärjestuses midagi loetlev register, nt teosed ilmumisjärjestuses

Chrysographie » käsikirja kirjutamine v maalimine kullaga, eriti Bütsantsis, vara-keskajal ja XVI saj Venemaal; kullaga trükkimine

Cicero » 12-punktine trükikiri (4,513 mm)

CIP » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

Client » programm v seade arvutivõrgus, mis kasutab teise programmi v seadme (serveri) ühiskasutuslikke teenuseid

Clipboard » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

Code » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

Code-Element » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

Codewert » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

Codex » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

codieren » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

coffee table book » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

Comics » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

Compact Disc » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

Compact Disc Read-Only Memory » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

Compactdisk » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

Computer » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

Computer Content » Teos, mis on realiseeritud digitaalse andmekogumina või arvutiprogrammina.

[RDA]

Computer- » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

Computerabsturz » riistvara rikkest tingitud arvutitöö katkemine

Computerfähigkeit » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

computergestützte Bibliographie » elektrooniliselt avaldatud ning arvuti abil kasutatav bibliograafia

computergestützte bibliographische Arbeit » arvutikasutusel põhinev bibliograafiavahendite koostamine jm bibliograafiaalane tegevus

computergestütztes Publizieren » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

Computergrafik » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

Computerisierung » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

Computerkenntnis » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

Computernetz » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

Computersicherheit » riist- ja tarkvara ning andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamine

Computerstörung » riistvara rikkest tingitud arvutitöö katkemine

Computerstraftat » riistvara, tarkvara v andmete kasutamine, muutmise v hävitamisega sooritatud kuritegu

Cracker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

Crowdsourcing » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

Cursor » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

Cutter Symbol » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018