Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 22 sõna

unité administrative » iseseisev raamatukogu või raamatukogude rühm, mis allub ühele direktorile või juhtkonnale

MÄRKUS 1. Sõna „iseseisev“ ei tähenda siin juriidilist või finantsiseseisvust, vaid üksnes seda, et raamatukogu on eraldiseisev üksus, tavaliselt suurema organisatsiooni koosseisus.

MÄRKUS 2. Administratiivüksus võib olla üks raamatukogu või suurem asutus, kuhu tavaliselt kuuluvad keskraamatukogu/pearaamatukogu, haruraamatukogud ja administratiivseid ülesandeid täitvad üksused.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

unité archivistique » dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule

unité bibliographique » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

unité de contenu documentaire » arvutitöödeldud üheselt identifitseeritav tekstiline või audiovisuaalne osa avaldatud teosest, mis võib olla originaal või kokkuvõte teisest avaldatud teosest

MÄRKUS 1. Hõlmab dokumente või dokumentide osi (nt artiklid, referaadid, sisukorrad, pildid) ja kirjeid.

MÄRKUS 2. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 3, 2008.

MÄRKUS 3. Sama e-sisuüksuse eri vormingud (PDF, Postscript, HTML jne) arvestatakse eraldi üksustena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

unité de disquette » magnetketaste pöörlemist juhtiv seade

unité de sortie » seade, millega saab andmeid arvutist väljastada, nt kuvar v printer

unité de stock » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

unité de visualisation » ekraaniga varustatud kuvaseade, mis võimaldab kasutajal arvutiga suhelda; põhitüübid on elektronkiirekuvar ja vedelkristallkuvar

unité d`impression » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

unité d’information » informatsiooni hulga mõõtühik, nt bitt

unité fonctionelle » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

unité logique » Ainetu kehastuse osa.

MÄRKUS.Sealhulgas digitaalne fail.

[RDA]

unité matérielle » füüsiliselt kokkukuuluv (k.a mis tahes kaitseümbris) teavikuüksus, mida saab vabalt ümber paigutada

MÄRKUS 1. Kokkukuuluvuse võib saavutada näiteks köitmise või ümbrisesse paigutamisega.

MÄRKUS 2. Trükiste puhul kasutatakse füüsilise üksuse tähistamiseks terminit „köide“ (vt ka jaotis 2.3.50).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

unité physique » Ainelise kehastuse osa.

MÄRKUS.Füüsiline üksus on näiteks köide, helikassett või filmirull.

[RDA]

unités périphériques » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

usager » raamatukoguteenuste tarbija

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.43]

MÄRKUS 1. Tarbijaks võib olla üksikisik või asutus, sh raamatukogud.

MÄRKUS 2. Raamatukoguteenused hõlmavad e-teenuseid, füüsilisi teenuseid ja raamatukogu külastamist.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

usager actif » registreeritud kasutaja, kes on aruandeperioodil raamatukogu külastanud või kasutanud selle teenuseid või vahendeid

MÄRKUS 1. Hõlmab laenajaid.

MÄRKUS 2. Võib hõlmata raamatukogu e-teenuste kasutamist, kui ühe kasutaja e-kasutust ja virtuaalkülastusi on võimalik tuvastada või kui andmed kogutakse uuringuga.

MÄRKUS 3. Kui raamatukogu tuvastab registreerimata aktiivseid kasutajaid, nt uuringu kaudu, tuleb neid eraldi arvestada.

[EVS-ISO 2789:2014, EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

usager externe » raamatukogu kasutaja, kes ei kuulu selle raamatukogu teenindatavasse sihtgruppi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

usager inscrit » isik või asutus, kes on raamatukogus registreeritud eesmärgiga kasutada selle kogu ja/või teenuseid raamatukogu ruumides või väljaspool raamatukogu

MÄRKUS 1. Kasutajaid võib registreerida nende soovi alusel või automaatselt, juhul kui nad liituvad asutusega, mille kõik liikmed saavad automaatselt registreeritud kasutajaiks.

MÄRKUS 2. Registreerimist tuleb regulaarselt kontrollida (minimaalselt iga kolme aasta tagant), et mitteaktiivsed kasutajad registrist eemaldada.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

utilisateur » isik v programm, kes v mis annab andmetöötlussüsteemile käske v teateid v võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu

utilisateur de l'information » infokeskuse pakutava infrastruktuuri, teenuste või ainestiku kasutaja

utilisateur final » infosüsteemi või sellest saadavat teavet kasutav isik

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018