Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 367 sõna

page » käsikirja v trükise lehe üks külg

page avec titre de collection » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

page avec titre de série » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

page belle » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

page bibliographique » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

page blanche » trükita lehekülg raamatus

page cornée » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

page de couverture » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

page de titre » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

page de titre illustrée » kunstilise kujundusega tiitelleht

page de titre parallèle » teiskeelne tiitelleht

page impaire » avatud raamatu parempoolne lehekülg, kannab üldjuhul paaritut numbrit

page non chiffrée » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

page oblongue » raamatu leht (tavaliselt kleebis), mille laius on suurem kui kõrgus

page pair » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

page spéciale » ühel teemal v ühe lugejarühma jaoks koostatud lehekülg ajalehes v ajakirjas

page spécimen » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

page Web » tervikuna allalaaditav ja vaadeldav dokument v selle osa veebis

pages en regard » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

pages liminaires » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

pagination » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

pagination alphabétique » lehekülgede märkimine tähtede abil tähestikjärjestuses

pagination continuée » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

pagination double » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

pagination numerique » lehekülgede järjestuse määramine numbritega

pagination par articles » leheküljenummerdus nii, et igal artiklil on omaette paginatsioon ajakirjas, jätkväljaandes v kogumikus

pagination propre » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

pagination séparée » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

paginer » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

paléographie » ajaloo ja filoloogia abiteadus, mis uurib peamiselt antiik- ja keskaja käsikirjade kirjutusviisi, väliseid iseärasusi, kirjutusmaterjale jne

paléotype » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

palimpseste » pärgament- v papüüruskäsikiri, mille tekst on maha kraabitud v pestud ja asendatud uuega

palindrome » sõna v lause, mis tagurpidi loetuna annab sama sõna v lause

palingraphie » vanade trükiste, nt puugravüüride ümbertrükkimine ülekantuna litograafiakivile v metallplaadile

pâmé feuillet » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

pamphlet » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

pancarte » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

panneau de commande » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

papetier » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

papier » õhuke (kuni 200 g/m²) materjal, mis on valmistatud mehhaaniliselt ja keemiliselt töödeldud, peamiselt taimseist kiudaineist (puit, õled, tselluloos, kaltsud jm) sadestamise teel

papier à écrire » esijoones käsitsi kirjutamiseks määratud paber

papier â journaux » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

papier à la cuve » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

papier à la forme » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

papier à la main » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

papier annonay » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

papier carbone » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

papier chargé » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

papier collé » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

papier continu » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

papier de chiffons » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

papier de couverture » raamatu v brošüüri kaanteks kasutatav paber v kartong 80-300 g/m²

papier de drilles » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

papier de fantasie » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

papier de lin » linakiududest valmistatud paber

papier de pilot » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

papier de rebut » vanapaber, sh paberi tootmisel v trükkimisel tekkinud praakpaber; ülekantud tähenduses - väärtusetu kirjandus

papier de soie » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

papier de sparte » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

papier d`alfa » paks ja kerge kõrgtrükipaber, valmistatakse halfa- ehk espartorohust (kasvab Põhja-Aafrikas ja Hispaanias)

papier d`impression » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

papier filigrané » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

papier japonais » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

papier marbré » marmoritaolise mustriga paber, tarvitatakse köitmisel kaante katmiseks

papier mince » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

papier pour bibles » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

papier pour les feuilles de garde » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

papier pour offset » tugeva liiminguga vähedeformeeruv trükipaber ofsettrüki jaoks, 70-200 g/m²

papier satiné » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

papier vergé » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

papier-bobine » paber, mis tuleb vabrikust rullina (mitte lehtedena); kasutusel nt rotomasinas

papier-cuir » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

papier-journal » odav liiminguta peamiselt puitmassist (70-80 %) valmistatud hästi trükivärvi imav trükipaber

papyrologie » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

papyrys » vanaaegne kirjutusmaterjal, mis valmistati Põhja-Aafrikas kasvavast lõikheinast (Cyperus papyrys); leiutati 3. at. e.m.a.; V saj tõrjus pärgament papüüruse kõrvale

paquet » edastusüksus andmesides

par défaut » variant, toiming jms, mille süsteem automaatselt valib, kui ei ole määratud muud

parabole » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

paragraphe » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

paragraphe » taandrea v reavahega algav tekstiosa

paraitre » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

paralipomènes » teose lisad, mis teose avaldamisel on kasutamata jäetud ja avaldatakse eraldi

parametre » seadme v programmi käitumist iseloomustav suurus; määratakse häälestamisel

parchemin » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

parcourir » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

parcourir

parcourir » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

pare-jeu » funktsionaalüksus kohtvõrgu kaitseks volitamatu sissetungi eest

parentheses » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

parentheses » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

parenthèses crochets » nooleotsakujulised sulud < >

parlamentaires » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

parole ailée » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

part du tirage » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

partenariat » jätkuv vormistatud koostöö raamatukogu ja ühe või mitme organisatsiooni vahel (sh teised raamatukogud), mis tavaliselt hõlmab kindlaid teenuseid või tegevusi

MÄRKUS 1. Partnerlus on tavaliselt lepinguline. Partnerite panused võivad olla erinevad, nt oskusteave, rahastamine, koolitus, materjalid, ruumid.

MÄRKUS 2. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

MÄRKUS 3. Tähtajaline koostöö kindla projekti raames ei kuulu partnerluse alla ja seda arvestatakse koostööprojektina (vt 2.5.2).

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

partie » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

partie » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

parties du livre » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

partition » helitöö kõigi instrumentaal- ja vokaalpartiide koondnoodistik kohastikku noodijoonestikega

pasigraphie » mingil elu- v teadusalal kasutatav loomulikust keelest sõltumatu märgisüsteem, nt noodikiri

pasquin » teotav pilke- ja laimukirjutis

passerelle » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

paternité » mingi teose autoriks olemine

patrimoine culturel » kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja antakse edasi järelpõlvedele

patrimoine culturel numérique » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

patrimoine numérique » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

patron » käsitöö- v naisteajakirjale lisatud lahtine poogen lõigete ja mustritega ajakirjas esitatu valmistamiseks

patronyme » isa nimi isikunime osana

patronymique » isa nimi isikunime osana

PC multimédia » personaalarvuti, mis sisaldab multimeediarakendusteks vajalikke komponente

peinture des manuscrits » käsikiriraamatute ja inkunaablite kaunistamine värviliste initsiaalide ja joonistustega

pellicule » ekraaniteos

pellicule en bobine » rulliks keritud filmilint

perception artificielle » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

périodicals bibliographiques » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

périodicité » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

périodique » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

périodique » määramata aja vältel korrapärase või ebakorrapärase ilmumissagedusega ja sama nimetuse all avaldatud jadaväljaanne, mille üksiknumbrid on jooksvalt nummerdatud või kuupäevastatud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 9707:2008.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka ettekannete ja aruannete sarju, asutuste toimetisi, regulaarsete konverentside materjalide sarju ja aastaraamatuid. Ei hõlma ajalehti ega monograafiasarju.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi perioodikaväljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

périodique » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

périodique bibliothécaire » raamatukogunduse erialaajakiri

périodique d`enfants » lastele määratud ajakiri

périodique électronique » jadaväljaanne, mis on avaldatud ainult elektrooniliselt või nii elektrooniliselt kui ka mõnes teises vormis

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid jadaväljaandeid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus vähemalt teatud ajavahemikuks.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud jadaväljaandeid.

MÄRKUS 3. Vabakasutusajakirju vaadeldakse kui vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid (vt jaotis 2.3.23).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

périodique technique » tehnikat tervikuna v mõnda selle ala käsitlev ajakiri

périodiques » perioodikaväljaannete kogunimetus

périphériques » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

perluète » märk &, ladina "et" (ja) lühend

permalien » muutumatu link, mis viib ühe kindla e-teaviku, selle artikli, blogi sissekande vm juurde

permis d`imprimer » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

personalia » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

personne » Individuaalne inimene, kes elab või on oletamisi kunagi elanud.

[RDA]

personnel bénévole » inimene, kes töötab raamatukogu heaks selle eest tasu saamata

MÄRKUS. Vabatahtlikud võivad saada sümboolset hüvitist või kuluraha.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

personnel de bibliothèque » inimene, kes töötab raamatukogus tasu eest

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

personnel professionnel » raamatukogutöötaja, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust või kogemust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

personnel spécialisé » raamatukogutöötaja, kes on saanud ettevalmistuse mingil muul erialal kui raamatukogundus ja/või infoteadus

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist kogenud spetsialisti juhendamisel sellistel erialadel nagu raamatupidamine, infotehnoloogia, personalijuhtimine, köitmine jne.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

pertinence » infovajadusele vastavus, mida kasutaja tajub mitterelevantsena

petit » 8-punktine (3,008 mm) trükikiri

petit fond » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

petit romain » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

petite forme graphique » väikeste mõõtmetega graafikateosed (nt eksliibrised, postmargid)

phonogramme » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

photocopie » fotograafilisel teel valmistatud koopia

photographie » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

photographie aérienne » õhust pildistatud maapinna foto

photostylo » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

phototypie » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

phrènonyme » pseudonüüm, mis osutab autori mingile omadusele, nt Ninatark

physique » seotud tegeliku teostuse v asukohaga, nt füüsiline ketas, füüsiline kirje

pièce » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

pièce » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

pièce de théâtre » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

pièce humoristique » naljatlev, humoristlik lühijutt, ka ajakirjandusžanr

pièce radiophonique » raadio kaudu kuulamiseks esitatav näidend

pièces aprés le texte » raamatus põhitekstile järgnevad osad: kommentaarid, lisad, bibliograafia jms

pièces liminaires » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

pied de page » lehekülje tühi serv teksti all

piloter » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

piqûre â cheval » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

piqûre au bloc » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

piqûre au fil métallique » trükise poognate traadiga kinnitamine seljalt v küljelt

piqûre au fin de lin » brošüüri õmblemine niidiga

piqûre en travers » raamatuplokiks köitmine seljaveerisest läbiõmblemise v -traatimise teel

piratage informatique » tarkvaratoodete ebaseaduslik levitamine või kasutamine

pirate informatique » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

pirate informatique » tehniliselt oskuslik arvutientusiast

pixel » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

placard » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

place de consultation » kasutajaile mõeldud koht lugemiseks või õppimiseks, kas istekohtade ja seadmetega või ilma

MÄRKUS 1. Hõlmab kohti üksiktööruumides, seminari- ja õpperuumides, raamatukogu auviste ja lasteosakondades ning istekohti puhketubades, rühmatööruumides jne.

MÄRKUS 2. Ei hõlma kohti fuajeedes ega ruumides, mis on mõeldud kindlate ürituste jaoks. Välja on arvatud ka põrandapind ja padjad, kus kasutajad istuda võivad.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

plagiat » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plaidoyer des bibliothèques » kodanikuühenduste jt huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, millega püütakse kaitsta raamatukogusid, kindlustada nendega arvestamist poliitika kujundamisel jne (nt kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine)

plan » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

plan » tehnilise eseme (masina, detaili jm) graafiline kujutis, kasutatakse teksti illustratsiooni v tehnilise dokumendina

plan de lecture » kirjandusloetelu, mis on koostatud nii, et lugejad võiksid vastavalt teemale täiendada selle abil oma teadmisi, üks soovitusbibliograafia liike

plan de recherche » otsingutsükli osa, plaan uuritava teema jaoks vajaliku info/kirjanduse leidmiseks

plan d`édition » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

planche » teksti selgitav v kaunistav pilt, joonis, foto vm

planche » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

planche en couleurs » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

planches en bois » puulaudadest kaantega köide

planchette

planchette indicatrice » abivahend, mis tähistab riiulist väljavõetud teaviku asukohta

plantines » Antverpeni trükkali Christoph Plantini (XVI saj) trükised

plaque » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

plat » raamatuplokist üleulatuv kaane serv

plat intérieur » esi- ja tagakaane sisemine pool

pliure » trükipoognate kokkumurdmine lehtedeks

pochette » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

podcast » digitaalne meediumifail (heli- või videofail), mida levitatakse Internetis RSS-kanali kaudu

MÄRKUS 1. Veebis saadaolevad netisaated saab kaasaskantavatel meediumiseadmetel ja personaalarvutitel kuulamiseks või vaatamiseks alla laadida.

MÄRKUS 2. Netisaadete võrgukatalooge saab tavaliselt teemade järgi sirvida ja neist saab märksõnadega otsida.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

poème » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

poème » salmiline lühike luuleteos

poème en prose » väike lüüriline pala proosavormis

poème épique » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

poème qui donne titre » luulekogule pealkirja andnud luuletus

poésie » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

poésie » salmiline lühike luuleteos

poésie visuelle » luuletused, mille värsid on kirjutatud (trükitud) kujunditena

poinçon » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

point » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

point de desserte extérieur » väljaspool raamatukoguhoonet asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt teatud kindlat teenust

MÄRKUS 1. See hõlmab ka kohti (nt vanadekodud, piirkondlikud kultuurikeskused, haiglad), kuhu deponeeritakse raamatukogu teavikuid teatud kasutajarühma tarbeks, pakkumata teisi raamatukoguteenuseid.

MÄRKUS 2. Hõlmab teeninduspunkte, mis pakuvad e-teenuseid, aga mitte trükiste kogudega seotud teenuseid.

MÄRKUS 3. Rändraamatukogusid ja nende peatuspunkte ei loeta välisteeninduspunktideks.

MÄRKUS 4. Arvutiühendust kohaga väljaspool raamatukogu (nt üliõpilaste ühiselamu) ei arvestata välisteeninduspunktina.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

point d`accès » tugiprogramm v operatsioonisüsteemi laiend, mis tekstiliste ja graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist

point d`exclamation » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

point d`interrogation » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

point d’accès » Nimi, termin, kood vms, mis esindab mingit RDA olemit.

[RDA]

point écran » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

point exclamative » kirjavahemärk ! hüüd-, käsk-, soovlause lõpus, vahel ka imestuse näitamiseks

point typographique » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

pointeur » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

points de suspension » kirjavahemärk ..., tähistab mõtte poolelijäämist v väljajättu; kasutusel ka kirjemärgina

polémique » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

police » kindla kirjatüübi, kirjalaadi ja suurusega kirjamärkide komplekt, nt 8-punktine Arial kursiivis

police » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

polonyme » mitme autori ühiselt kirjutatud teos

polycopie » dokumentide paljundamise menetlus, mille puhul tekst v joonis kantakse eritindi v värvilindi abil paberile ning viiakse siis erikihiga kaetud plaadile; sellelt saadakse kuni 100 tõmmist; tänapäeval kasutatakse harva

polyglotte » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

polyptyque » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

polytype » mitmest tähest koosnev v mingi kujundiga trükimärk

ponctuation » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

population à desservir » isikute arv, kellele teenuste osutamiseks ja teavikute laenutamiseks raamatukogu on loodud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 11620:2008.

MÄRKUS 2. Rahvaraamatukogude puhul on selleks tavaliselt ametliku teeninduspiirkonna (territoriaalse haldusüksuse) elanike arv; kõrgkooliraamatukogude puhul on selleks tavaliselt akadeemilise koosseisu, spetsialistide ning üliõpilaste koguarv.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

population cible » ühe raamatukogu tegelike ja võimalike kasutajate grupid, kellele on suunatud kindel teenus või kes on teatud teavikute põhikasutajad

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.4.1]

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

population cible ayant des besoins spécifiques » osa raamatukogu teenindatavatest, kellele on erivajaduste tõttu vaja pakkuda spetsiaalseid raamatukoguteenuseid

MÄRKUS 1. Erivajadus võib tuleneda füüsilisest või vaimsest puudest, majanduslikult ebasoodsast olukorrast (nt pikaajaline töötus), kultuurilistest erinevustest (nt teist keelt kõnelev inimene, riiki äsja saabunud isik), hariduslikust taustast või muudest asjaoludest, mille tõttu on isikul vajadus spetsiaalsete raamatukoguteenuste järele.

MÄRKUS 2. Ei hõlma lapsi, noori ja eakaid, kellel ei ole lisavajadusi.

MÄRKUS 3. Raamatukogul võib olla üle ühe erivajadustega teenindatavate rühma.

MÄRKUS 4. Isik võib kuuluda rohkem kui ühte sellisesse teenindatavate rühma.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

portail » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

portail web » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

porte-parole » trükis (tavaliselt ajaleht v ajakiri), mis kuuludes mingile parteile, ühingule, asutusele vm peegeldab selle seisukohti ja tegevust

porteur d`information » andmekandja, millele on jäädvustatud informatsioon

porteuse analogique » andmekandja (nt paber, filmilint, vinüülplaat, magnetlint, diapositiiv, kileleht, VHS), millele on salvestatud andmed analoogkujul

porteuse numérique » andmekandja (nt CD, DVD, diskett, kõvaketas), millele on salvestatud andmed digitaalkujul

porteuse video » andmekandja, kuhu saab salvestada pilti ja heli

portfeuille d`éditeur » kirjastuses olevad ja toimetatavad käsikirjad

portrait » inimest kujutav kunstiteos v foto; näopilt

portulan » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

pose de dos en papier » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

positif transparent » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

position » mistahes koht stringis, mille võib hõivata mingi element ja mida saab identifitseerida järjenumbriga; nt MARC21-kirje välja 008 positsioonid 0-39

possesseur du livre » isik, asutus, organisatsioon, raamatukogu vm, kellele raamat kuulub

post-scriptum » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

poste de travail » 1. kindla rakendusvaldkonnaga terminal v mikroarvuti, nt graafikatööjaam
2. serveri teenindatav arvuti kohtvõrgus

poste de travail autorisé » arvutiterminal, mis on mõeldud juurdepääsupiirangutega e-teavikute (näiteks litsentseeritud ajakirjad, digitaalsed säilituseksemplarid) kohalkasutuseks ja mida kasutades on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud nende teavikute üldsusele kättesaadavaks tegemine ning kopeerimine igal kujul (salvestamine, printimine)

poste de travail en accès public » raamatukogule kuuluv autonoomne (eraldi) või võrku ühendatud arvutitöökoht; hõlmab ka väljaspool raamatukogu asuvaid arvutitöökohti ja neid, mille hankimine ja/või hooldamine on toimunud raamatukogu rahalisel toel, samuti raamatukogule kingitud arvutitöökohti

MÄRKUS. Kohandus standardist ANSI/NISO Z39.7:2004.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

poste électronique » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

postface » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

postille » kogumik jutlusi piibli tekstide järgi

pour reliure » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

pourcentage de la population cible atteinte » raamatukogu kasutavate inimeste osakaal sihtrühma(de)s

pr adresse courriel » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

pratique de l'information » info hankimine ja kasutamine sotsiaalse praktika kontekstis

préambule » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

précis » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

prédication » usuline kõne, kristliku jumalateenistuse osa

préface » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

préface d`auteur » autori enda kirjutatud eessõna teosele

préliminaires » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

premier méridien » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

première épreuve » trükikojas loetav esimene korrektuur pärast ladumist

prénom » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

prénonyme » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

préparateur de copie » trükise trükitehnilise kujundamisega tegelev toimetaja

préparation de la copie » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

préparation du manuscrit » trükise trükitehniline kujundamine: formaadi ja trükikirjade valik, teksti ja illustratsioonide paigutus jne

prescription » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

présentation d`un livre » raamatute kunstilise ja tehnilise kujundamise võtete kogum

préservation » sekkumisprotseduurid, mis on mõeldud kahjustuste ennetamiseks, nende tekke peatamiseks või edasilükkamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.03]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

presse » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

presse » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

presse à vis » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

presse de relieur » köitmisel raamatuploki valmistamiseks ja kaante kinnitamiseks kasutatav seade

presse rotative » trükimasin, milles nii trükivorm kui ka paber pöörlevad trükkimise ajal silindril

presse rotative offset » väike ofsettrükimasin, milles trükivormiks on õhuke silindrile kinnitatav metallplaat sellele fotokeemilisel teel kantud teksti ja kujutistega

prêt » füüsilisel kandjal teaviku (nt raamat, CD-ROM-il) või muul seadmel (nt e-raamatu lugeril) e-teaviku otsene laenutamine või kättetoimetamine või elektroonilise teaviku (nt e-raamatu) edastamine ühele kasutajale kindlaks ajavahemikuks

MÄRKUS 1. Ei hõlma laenutähtaja pikendamisi, aga neid võib eraldi arvestada.

MÄRKUS 2. Laenutuse alla kuuluvad raamatukogus tehtud registreeritud laenutused (laenutus kohalkasutuseks).

MÄRKUS 3. Laenutusteks arvestatakse ka originaalteavikute asemel (ka faksi teel) edastatud koopiaid ja raamatukogu personali poolt kasutaja jaoks tehtud elektrooniliste teavikute väljatrükke.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka füüsilises vormis teavikute laenutamist kaugkasutajatele.

MÄRKUS 5. Teavikute elektroonilist edastust loetakse elektrooniliseks dokumendiedastuseks juhul, kui teavikuid on lubatud kasutada piiramatu aja jooksul. See hõlmab edastamist teenindatavatele.

MÄRKUS 6. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

prêt entre bibliothèques » originaalvormis teaviku laenutamine või teaviku (või selle osa) koopia edastamine ühest raamatukogust teise raamatukokku, mis ei ole sama juhtkonna alluvuses

MÄRKUS 1. Elektrooniliste teavikute vahendatud edastust arvestatakse elektroonilise dokumendiedastusena.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

prétention des livres » väljendatud vajadus raamatute järele, nt lugejati ja liigiti

prix courant » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

prix de catalogue » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

prix de faveur » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

prix de l`abonnement

prix de souscription » ettetellimisel tasutav teaviku v teenuse hind

prix du livre » hind, mille eest raamat müüakse-ostetakse; hinnad võivad olla erinevad: alandatud, eeltellimis-, antikvariaadi-, oksjoni- jne hind

prix nominal » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

prix provisoire » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

prix reduit » ajutiselt v alatiseks müügihinnast madalamaks määratud hind

procédé en creux » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

procédé en relief » trükkimisviis, mille puhul jäljendid saadakse reljeefse kõrgendusena

procédés d`édition » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

procés-verbal » koosoleku vm sündmuse v toimingu käiku kirjeldav dokument, milles on jäädvustatud sõnavõtud ja otsused

processeur » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

proclamation » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

production de livres » ilmunud raamatute kogum

produits de la presse » ilmunud trükiste kogum

produits des éditions » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

profil de requête » päringu kirjeldus loomulikus keeles koos kasutaja huviala näitamisega

[EVS-ISO 11620:2015]

progiciel » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

programme » mingi ülesande lahendamiseks sobiva algoritmi kirjeldus programmikeeles, milles sisalduvate käskude täitmise korral käitub arvuti ettemääratud viisil; ilma programmideta oleks arvuti kasutu

programme » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

programme de théâtre » leht v brosüür andmetega teatrietenduse kohta: teos, lavastaja, osalised jne

programmer » programme projekteerima, kirjutama, muutma ja testima

projecteur des diapositives » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

projection cartographique » maaellipsoidi- või sferoidipinna kujutamise viis tasapinnal

projet » unikaalne protsess, mis koosneb koordineeritud ja kontrollitud algus- ja lõppkuupäevadega tegevustest, mille abil täidetakse kindlatele nõudmistele (sh ajapiirangud, kulu ja ressursid) vastav eesmärk

MÄRKUS 1. Üks projekt võib olla suurema projekti osa.

MÄRKUS 2. Kohandus standardist ISO 9000:2005.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

projet de coopération » institutsionaalne ja/või erirahastusega raamatukoguprojekt, mis toimub koostöös vähemalt ühe partneriga

MÄRKUS 1. Koostööprojekti partnerid võivad olla raamatukogud, arhiivid, muuseumid, ülikoolide teaduskonnad, kogukonnad või muud asutused.

MÄRKUS 2. Projektid võivad olla organiseeritud kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

MÄRKUS 3. Välja arvatud ad hoc koostöö.

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

MÄRKUS 5. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

prolegomènes » eelmärkused (ka sissejuhatav eessõna) ulatuslikule teosele

prologue » teost alustav eellugu; pidulik avaluuletus mingi sündmuse puhul

propriété intellectuelle » üldmõiste, mis tähistab õigusi inimese loometegevuse tulemustele (kunsti- ja kirjandusteostele, kaubamärkidele, leiutistele jm)

prose » sidumata kõnes kirjutatud kirjandus

prospectus » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

protection de la loi sur le droit d’auteu » riigi poolt loodud reeglite kogum, mis tagab autorile võõrandamatu õiguse oma loomingule

protection des données » meetmete rakendamine kaitsmaks andmeid nende volitamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, muutmise või hävitamise eest

protection d`écriture » andmekandja v faili kaitse juhusliku v volitamatu ülekirjutuse eest, nt disketil paikneva pisilüliti v operatsioonisüsteemi vastava käsu abil

protocole » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

proverbe » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

psaume » kirikulaul, eriti Vana Testamendi Taaveti laulude hulka kuuluv laul

psautier » psalmide kogumik

pseudandronyme » mehe nimi naisautori varjunimena, nt George Sand

pseudogynyme » naise nimi meesautori varjunimena, nt Tiibuse Mari, Milli Mallikas

pseudonyme » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

pseudonyme du collectivité-auteur » pseudonüüm, mis kuulub koos töötavate (töötanud) autorite rühmale

pseudonyme sous forme d`expression » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

psychologie de lecture » psühholoogia haru, mis uurib lugemise kui vaimse tegevuse psühholoogilist külge

psychologie du lecteur » psühholoogia haru, mis uurib inimese psüühilist käitumist raamatute lugemisel

publication » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

publication à feuillets mobiles » lehtedel avaldatud köitmata trükis

publication académique » mingi teose, sageli ühe autori teoste kogu teaduslikult kontrollitud ja toimetatud, kommentaaride ning lisadega varustatud väljaanne

publication académique » akadeemiliste asutuste tegevust ja töö tulemusi kajastavad väljaanded (väitekirjad, toimetised jne)

publication annuelle » üks kord aastas ilmuv perioodikaväljaanne, nt kalender, aastaraamat vm

publication anonyme » väljaanne, millel pole autorinime

publication assistée par ordinateur » elektronkirjastamine mikroarvuti abil

publication assistée par ordinateur » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

publication bibliographique » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

publication bimestriel » üle kuu (kuus korda aastas) ilmuv ajakiri

publication commerciale » trüki- või e-dokument, mis tavaliselt toodetakse ja müüakse (levitatakse) kasu teenimise eesmärgil

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

publication dans le Web » veebilehtede kujundamine ja Internetis avaldamine

publication datée » ilmumisaja andmetega väljaanne; ilmumisaeg on väljaandel näidatud v muul teel kindlaks tehtud

publication de recherche du personnel de la bibliothèque » avaldatud uurimus raamatukogupersonalilt erialastel ja akadeemilistel teemadel

MÄRKUS. Hõlmab kõigis vormingutes trükiseid ja konverentside ettekandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

publication départementale » ametkonna, asutuse, ettevõtte v organisatsiooni tegevust dokumenteeriv väljaanne (juhend, otsus, aruanne vm), mida kasutatakse peamiselt ametkonnas endas ja mida levitatakse piiratult

publication des résumés » referaate esitav väljaanne: referaatmik, referaatajakiri jt

publication documentaire » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

publication d`ouvrages électroniques » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

publication électronique » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

publication électronique » levitamiseks määratud e-dokument

publication en plusieurs volumes » teos, mis on välja antud kahes v enamas köites kindlaksmääratud köidete arvuga ning moodustab sisult ühtse terviku

publication en série » järjestikuste osadena mis tahes ilmumissagedusega avaldatud trükitud või muus vormis teavik, mis on tavaliselt kuupäevastatud või nummerdatud ja mida antakse välja jätkuvalt

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Ei hõlma monograafiasarju ja need tuleb arvestada raamatutena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

publication en série » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

publication en une volume » teos, mis on raamatuna ühes köites

publication gouvernementale » valitsuse dokumente jm sisaldav valitsuse poolt avaldatud trükis

publication graduite » raamat, brošüür, ajakiri vm trükis, mida levitatakse tasuta

publication imprimée » trükitult avaldatu

publication informative » vahendusinformatsiooni avaldav väljaanne

publication inofficielle » mitteametlikus korras avaldatud seadus vm dokument

publication interne » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

publication jubilaire » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

publication locale » mingis kohas (linnas, külas, asutuses) trükitud teavik; paikkondlik teavik

publication mensuelle » üks kord kuus ilmuv ajakiri

publication multilingue » mitmes keeles tekstiga väljaanne

publication non commerciale » kasumit mittetaotlevate organisatsioonide (nt ühendused, seltsid, algatused) kirjastatud kõigis vormingutes teavikud, mis ei ole enamjaolt tavaliste raamatukaubanduse kanalite kaudu saadaval

MÄRKUS 1. Mittekaubanduslike väljaannete hulka võivad kuuluda aruanded, väitekirjad, perioodikaväljaanded, konverentsikogumikud jne.

MÄRKUS 2. Kohandus tehnilisest aruandest ISO/TR 28118:2009.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

publication non datée » ilumisaja andmeteta väljaanne

publication non périodique » ühekordselt ilmuv väljaanne

publication numérotée » väljaanne, mille eksemplarid (vahel osa tiraažist) on nummerdatud; tavaliselt on trükiarv ja kasutajaskond piiratud

publication occasionelle » ühekordselt ilmuv väljaanne

publication officielle » riigiasutuse korraldusel ja kulul avaldatav väljaanne

publication officielle » teavik, mille väljaandmise sätestab seadus või rahvusvaheline organisatsioon (nt ÜRO, Euroopa Liit, UNESCO) või rahastab ametiasutus

MÄRKUS. Patendikirjeldused kuuluvad jaotise 2.3.42 alla. Teiste ametlike väljaannete arvestus toimub vastavalt nende vormile (vt A.3.3).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

publication parallèle » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

publication périodique » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

publication sans date » ilumisaja andmeteta väljaanne

publication sous forme des fiches » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

publication sur le Web » veebilehtede kujundamine ja Internetis avaldamine

publicisme » ühiskonnaelu päevaküsimuste käsitlemine meedias

publicité du livre » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

publicité en faveur de la bibliographie » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

publicité littéraire » sihikindel tegevus raamatute vastu huvi tekitamiseks

puce » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018