Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 27 sõna

jaquette » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

jeu » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

jeu de caractères » teatud otstarbeks terviklik märkide kogum, nt ASCII-märgistik

jeu d`instructions » täielik kogum käske, millest protsessor aru saab

journal » jadaväljaanne, mis edastab üld- või erihuvi pakkuvaid uudiseid jooksvate sündmuste kohta ja mille üksikud osad on kuupäevastatud või nummerdatud ning mis tavaliselt ilmub vähemalt üks kord nädalas

MÄRKUS. Hõlmab ka e-ajalehti.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

journal » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

journal » sündmuste, mõtete, vaatlusandmete vm kronoloogilises järjestuses tehtud ülestähenduste kogum

journal bimensuel » üle nädala v kaks korda kuus ilmuv ajakiri

journal de dimanche » ajalehe pühapäevaks ilmuv number, argipäevast mõneti erineva sisu ja kujundusega

journal de famille » üldsisuline mitmesuguste kirjutiste ja piltidega ajakiri, mis pakub midagi kõigile pereliikmeile

journal de jeunesse » ajakiri, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on määratud eelkõige noortele

journal de lecture » päevik ülestähenduste tegemiseks loetud raamatute kohta

journal de soir » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

journal des femmes » mitmekesise sisuga naistele mõeldud ajakiri

journal du matin » hommikuti ilmuv ajaleht

journal d`enfants » lastele määratud ajakiri

journal d`enterprise » mingi asutuse v ettevõtte väljaandel oma töötajate jaoks ilmuv ajaleht

journal électronique » ajaleht e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

journal explosif » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

journal humoristique » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

journal littéraire » peamiselt kirjandusele ja kirjanduselule pühendatud ajaleht

journal officiel » ametliku väljaandena ilmuv ajaleht

journal professionel » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

journal scientifique » teadusalane ajakiri

journalisme » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

journaux » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

jusqu`à » kirjavahemärk /, nt kirjes vastutusandmete ees

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018