Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 60 sõna

gaillarde » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

gaine » papist, kartongist vm materjalist kaitseümbris teavikule

garde derrière » leht köite lõpus kaane ja raamatuploki vahel

gaufrage » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

gaufrure » paberile, papile, riidele vm materjalile kurdude v reljeefmustri pressimine

gazette » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

généralisation cartographique » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

génie logiciel » tarkvara projekteerimist, teostust, testimist ja dokumenteerimist hõlmav tehnikaharu

genre » kunstiloomingu sisust tingitud ja ajalooliselt kujunenud esitamis- v kujutamisvorm

genre classique » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

genre de publication

genre d`édition » teavikute jaotusüksus infokandja, salvestusviisi, ilmumissageduse ja mahu alusel, nt raamat, ajaleht, kaart, auvis, pisitrükis, e-teavik

géonyme » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

gestion de document » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

gestion de données » andmetele juurdepääsu andvad, salvestust sooritavad ning sisend-väljund-operatsioone juhtivad funktsioonid andmetöötlussüsteemis

gestion numérique des droits » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

globe » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

glose » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

glossaire » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

glossaire lexique » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

GND » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

gouttière » raamatuploki lõigatud eesserv

gouttiére » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

gouttière peinte » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

gouvernement » Kõik täidesaatvad, seadusandlikud ja kohtuasutused, kellel on võim mingis võimkonnas.

[RDA]

graduel » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

grammaire » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

Grand Cercle » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

grand fond » veeris lehekülje välisserval

grand jésus » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

graphème » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

graphique » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

graphique original » graafiline looming, mille kavand, trükiplaat ja võimalikult ka trükkimine on teostatud kunstniku enda poolt (kohandus „Kunstileksikonist“)

graphiste » raamatuid kunstiliselt kujundav kunstnik

graphonyme » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

gravure » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

gravure à la manière noire » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul vask- v tsinkplaat esmalt karestatakse, seejärel kujutist plaadile kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks
2. selles tehnikas graafikateos

gravure à la pointe séche » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis kraabitakse metallplaadile nõelaga (ilma söövitamata)
2. selles tehnikas graafikateos

gravure à l`eau forte » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

gravure au vernis mou » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul pliiatsi v kriidiga tehtud joonistus kantakse läbi õhukese krobelise paberi rasva sisaldava pehme lakiga kaetud plaadile ja söövitatakse
2. selles tehnikas graafikateos

gravure en manier de lavis » 1. sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada toonivarjundeid, mis tekivad metallplaadi eri osade eri kestusega söövitamisel
2. selles tehnikas graafikateos

gravure en taille-douce » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

gravure sur acier » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

gravure sur bois » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud piki puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

gravure sur bois » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul kujutis on lõigatud risti puu süüd
2. selles tehnikas graafikateos

gravure sur cuivre » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

gravure sur linoléum » 1. kõrgtrükitehnika, mille puhul trükiplaat valmistatakse linoleumist
2. selles tehnikas graafikateos

griffe » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

gros tirage » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

guide » teatmik mingi maakoha, linna, muuseumi vm kohta

guide » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

guide » interaktiivne abivahend tarkvaratoodetes, mis aitab kasutajal teha keerukamaid operatsioone

guide de bibliothèque » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

guide de lecteur » raamatukogu ja selle kasutamist tutvustav trükis

guide de musée » muuseumi ja tema ekspositsiooni tutvustav teavik

guide épistolaire » kirjakirjutamise õpetus, raamat kirjade näidistega

guide nominal » tähestikpaigutusel raamatute vahele asetatav viit autori nimega

guide turistique » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

guide-vocabulaire » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

guillements » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018