Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 134 sõna

fable » harilikult loomtegelastega allegooriline õpetuslugu

fac-similé » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

facétie » naljatlev jämedavõitu lugu, eriti renessansiajastul

facette » omadus või aspekt, mille alusel dokumenti liigitada

faire un clic-souris » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

famille » Isikud, kes on omavahel seotud sünni, abielu, lapsendamise, kooselu või muu õigusliku aluse põhjal või esitlevad ennast muul viisil perekonnana.

[RDA]

fantasie » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis sisaldavad maagiat, üleloomulikkust, imetegelasi, -sündmusi, -seiklusi

fascicule » suurema teose, sarja v jätkväljaande osa

fascicule double » kahe numbri v ande materjali sisaldav ja kahe numbriga tähistatud jadaväljaande üksus

fascicule séparé » perioodikaväljaande korralistele numbritele lisaks ilmunud vihik

fatigue de l'information » informatsiooni sisust või selle mahust tulenev ebaadekvaatset reaktsiooni ja valeotsuseid põhjustav psüühiline seisund

fausse page » avatud raamatu vasakpoolne lehekülg, kannab üldjuhul paarisnumbrit

faute de copiste » kirjalikku teksti sattunud viga

faute d`impression » trükiteksti sattunud viga

faux nerfs » nöörmete imitatsioon raamatu seljal

faux titre » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

FED » teaviku või selle osa elektrooniline edastamine raamatukogu kogust kasutajale raamatukoguhoidja vahendusel (mitte tingimata teise raamatukogu kaudu)

MÄRKUS 1. Hõlmab teavikute elektroonilist edastamist teenindatavatele. Ei hõlma faksi teel saatmist.

MÄRKUS 2. Edastamise võib jaotada kasutajale tasuta või tasuliseks edastamiseks.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajapoolset vahendamata allalaadimist raamatukogu elektrooniliste teavikute kogust.

MÄRKUS 4. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

fenêtre » kindlapiiriline ekraaniosa, milles on näha töötav programm v dokument v kataloogi, disketi vms sisu

fenêtre de travail » andmete v käsu sisestamiseks valmis aken

fer à froid » värvita suru- v reljeeftrükk, nt raamatu köitele ilma kulla vm värvita tähtede ja mustrite sissepressimine

fermer de session » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

fermier » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

feuille » trükise mahu arvestusühik kirjastuses ja trükinduses; paberileht, millele trükitakse

feuille blanc » trükita leht raamatus

feuille blanche » trükita leht raamatus

feuille blanche » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

feuille de dédicace » raamatu leht, millele on trükitud pühendus

feuille de garde » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

feuille de papier » paberi arvestusühik, arvestatakse tavaliselt standardsetes formaatides: 60x90, 70x90, 70x108, 84x108

feuille de support » illustratsiooni kaitsev siid- v läbipaistvast paberist nummerdamata leht; vahel ka seletustega pildi kohta

feuille de titre » raamatu alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri, allpealkiri, ilmumisandmed vm

feuille de titre parallèle » teiskeelne tiitelleht

feuille d`auteur » käsikirja v trükitud teose mahu mõõtühik autori, tõlkija, toimetaja jt töö arvestamiseks: 40000 täheruumi v 700 rida luuleteksti v 3000 cm² illustratsioone

feuille d`éditeur » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

feuille d`épreuve » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

feuille d`images » raamatu poogen (sageli paremal paberil), millel on teksti juurde kuuluvad pildid

feuille d`impression » trükimasinast ühe läbilaskega saadud tõmmis, trükitoodangu arvestusüksus

feuille d`impression conventionelle » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

feuille d`information » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

feuille d`or » õhuke (kuni 0,0001 mm) kuld trükkimiseks raamatu köitele ja raamatu lõike kuldamiseks

feuille non chiffrée » ilma numbrita leht raamatus, kus lehed on nummerdatud

feuille volante » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

feuille volante » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

feuille volante illustrée » illustratsioonidega vm kunstilise kujundusega eesleht

feuillet » formaati lõigatud paber; trükise koostisosa

feuillet » voltimisel tekkiv osa paberipoognast: 1/2, 1/4, 1/8 jne

feuillet de parchemin » lehekujuline pärgament

feuillet d`errata » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

feuillet intercalaire » vahele köidetud, vahele pandav lisaleht (näiteks raamatus, margialbumis)

feuillet mobile » raamatusse kuuluv lahtine leht

feuillet mobile » raamatule lisatud eraldi leht: tabel, skeem, maakaart vm

feuillet refait » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

feuillet remplaçant » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

feuilleter » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

feuilleton » ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm)

feuilleton » ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud tekst, enamasti veste v järjejutt

feuilleton » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

fiche annotée » annotatsiooniga varustatud (bibliograafia)kaart

fiche bibliographique » bibliograafiakirjega kartoteegikaart

fiche imprimée annotée » annotatsiooniga varustatud trükikaart

fiche-guide du nom propre » vahekaart, mille väljel on isikunimi

fichier » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

fichier » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

fichier analytique » referaadiga varustatud kaartidest koosnev kartoteek

fichier audio » helisalvestist sisaldav fail

fichier auxiliaire » peamiselt raamatukogu sisetöö hõlbustamiseks loodud (pidevalt muutuv) abikartoteek, näit ilmuva kirjanduse, jooksva komplekteerimise, järelkomplekteerimise, teeninduspiirkonna asutuste ja ettevõtete jms kartoteek

fichier bibliographique » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

fichier bibliographique analytique » artiklite jms bibliograafiakaarte (kirjeid) sisaldav kartoteek

fichier de diffusion pour baladeur » digitaalne meediumifail (heli- või videofail), mida levitatakse Internetis RSS-kanali kaudu

MÄRKUS 1. Veebis saadaolevad netisaated saab kaasaskantavatel meediumiseadmetel ja personaalarvutitel kuulamiseks või vaatamiseks alla laadida.

MÄRKUS 2. Netisaadete võrgukatalooge saab tavaliselt teemade järgi sirvida ja neist saab märksõnadega otsida.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

fichier horizontal » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

fichier illustré » (piltidega) illustreeritud kaartidest koosnev kartoteek

fichier image » pilti sisaldav fail

fichier local » kodukohakirjandust (raamatuid, artikleid jm) loetlev kartoteek

fichier sonore » helisalvestist sisaldav fail

fichier vertical » vertikaalselt paigutatud kaartidest koosnev kartoteek

fichier vidéo » videopilti sisaldav fail

fichier-titres » teoste pealkirjade tähestikkartoteek, milles pealkirjadelt viidatakse autoreile

filigrane » vastu valgust nähtav kujutis paberis

film » ekraaniteos

film en feuilles » filmileht v -riba vastandina rullfilmile

film sonore » magnetilise v optilise heliribaga film

filmographie » filmide bibliograafia, nimestik

filtre » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

fin à lire » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

fischier numérique » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

fixation du lecteur » osutamine raamatus, annotatsioonis v mujal, kellele raamat on esijoones suunatud, nt koolieelikule, aednikule, VI klassile

flan » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

flèche de défilement » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

flèche de déplacement » kerimisriba mõlemas otsas asuv noolega nupp, mida klõpsates keritakse aknas kuvatavaid andmeid v pilti ühe rea v veeru kaupa noolega näidatud suunas; mõnes programmis on kerimisosutid ka leheküljekaupa kerimiseks

fleuron » tiitellehele trükitud vinjett

fleuron » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

fleuron » vinjett lehekülje ülaosas, nt peatüki alguses

fleuron » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

flexographie » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

florilège » lillede pilte ja kirjeldusi esitav raamat

foire de livres » laiaulatuslik raamatute näitusmüük müügi- ja kirjastuslepingute sõlmimiseks, nt Leipzigi raamatumess

foliotage » raamatu poognate nummerdamine signatuuride abil

foliotation » paberipoogna kaheks murdmine; raamatu lehtede nummerdamine

foliotation » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

folklore » rahva pärimuslik suuline vaimulooming: rahvalaulud, muinasjutud, muistendid, naljandid, mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud

folksonomie » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

fond de carte » tavaliselt ühevärviline maakaart, kus on kujutatud ainult objektide olulisemad piirjooned (rannajoon, riikide piirid, jõgede ja järvede kontuurid jms), ning mida kasutatakse mingite andmete märkimiseks

fonds » nende teavikute arv laadide (nt raamatud ja jadaväljaanded, mikrovormid, elektroonilised jadaväljaanded) kaupa, mida hoitakse kohapeal või kasutatakse kaugressursina, millele on vähemalt teatud ajavahemikuks omandatud kasutusõigus

MÄRKUS. Seis fikseeritakse aruandeperioodi lõpus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

fonds actif » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

fonds vivant » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

force des caractères » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

force du corps » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

format » andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, andmete paiknemine failis, ketta sektorjaotus

format à l`italienne » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

format album » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

format atlas » suures formaadis raamat, mille lehed on voltimata poognad

format audio » digitaalsete heliandmete failivorming, mis määrab kindlaks andmete struktuuri ja mida kasutatakse audiosignaali töötlemisel, edastamisel, salvestamisel helikandjale ja taasesitamisel

format de papier » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

format d`une feuille de papier » paberilehe (trükipoogna) suurus

format en hauteur » tavaline raamatuformaat, mille kõrgus on suurem kui laius

format oblongue » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

format portatif » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

formater » vormingut looma v kohandama; erijuhul: ketast salvestuseks ette valmistama

formation des usagers » raamatukogu- ja teiste infoteenuste kasutamise õpetus vastava koolituskava alusel

MÄRKUS 1. Kasutajakoolitust võib pakkuda raamatukogu tutvustava ekskursioonina, vastavasisuliste õppetundidena või võrgupõhise teenusena.

MÄRKUS 2. Õppetundide kestus ei ole oluline.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

formation du personnel » ametlik etteplaneeritud koolitus, mis toimub raamatukogus või väljaspool ja mida viib läbi raamatukogu personal või väliseksperdid

MÄRKUS. Välja arvatud mitteametlik koolitus (näiteks nõuandmine).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

formation professionnelle » raamatukogunduse, infoteaduse või sidusalade ametlik õpe, mida teostab raamatukogu, enamasti koostöös raamatukogundust õpetava kõrgkooli või sarnase asutusega

MÄRKUS. Kvalifikatsiooni tase on riigiti erinev.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

formation sur le lieu d'utilisation » kasutaja ühekordne nõustamine raamatukogutöötaja poolt kohapeal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

forme du livre » raamatu väline kuju: formaat, paksus, köitmisviis jne

forme d`impression » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

formulaire Web » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

fournisseur » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

fourniture de document par un prestataire de service d'informations » trükis või e-teavik (või nende osa), mille saadab RVL-i süsteemi mittekuuluv tarnija väljastpoolt raamatukogu, kusjuures raamatukogu osaleb kättetoimetamises või teenuse eest tasumises

MÄRKUS 1. Ei ole tähtis, kas saadetiste eest makstakse ühekaupa või on teatud arvu saadetiste eest tehtud ettemaks.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

fourniture électronique de document (accès indirect) » teaviku või selle osa elektrooniline edastamine raamatukogu kogust kasutajale raamatukoguhoidja vahendusel (mitte tingimata teise raamatukogu kaudu)

MÄRKUS 1. Hõlmab teavikute elektroonilist edastamist teenindatavatele. Ei hõlma faksi teel saatmist.

MÄRKUS 2. Edastamise võib jaotada kasutajale tasuta või tasuliseks edastamiseks.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajapoolset vahendamata allalaadimist raamatukogu elektrooniliste teavikute kogust.

MÄRKUS 4. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

fragment » osa, tükk mingist teosest v teavikust

fréquence de parution » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

frontispice gravé » gravüüris frontispiss

fureteur » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

fusionner » andmekogumeid kokku liitma

futhark » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018