Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 411 sõna

cache » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

cacographie » 1. vigane õigekiri
2. halb käekiri

cadence de transfert de données » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

cahier » trükise mahu arvestusühik

cahier » raamatuploki osa, mille moodustab üks volditud poogen, tavaliselt 8, 16, 32 lehekülge

calamus » Vana-Roomas ja Idamaades kasutusel olnud pilliroost kirjutuspulk

calandre » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

calendrier » kuude, nädalate ja päevade järgi seatud nädalapäevade loetelu tabelina, kalendri tähtsaim osa

calendrier

calendrier à effeuiller » kalender omaette lehe v leheküljega iga päeva jaoks

calendrier à effuiller » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

calendrier en forme de tableau » tabelina esitatud kalendaariumiga kalender

calendrier éphéméride » kalender, kust on võimalik eemaldada möödunud päeva, nädala v kuu leht

calendrier perpétuel » kalender, mis oma seadistusega v tabelite kaudu võimaldab leida suvalisele kuupäevale vastava nädalapäeva

calicot » raamatuköitmisel kasutatav tugevasti apreteeritud puuvillriie

canon » 36-punktine trükikiri; suur kaanon on 40 punkti, väike kaanon 32 punkti

capacité du rayon » riiuli mahutavusvõime

capelin » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

capillaire » trükitähe peen alt-üles joon; kirjutuskirjas ühendav joon tähtede vahel

capsa » silindrikujuline nõu, mida Vana-Roomas kasutati rullraamatute hoidmiseks püstasendis

caractére » ühesuguse kirjapildiga trükikiri, nt kursiiv, antiikva, fraktuur

caractère » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

caractère » kirja üksik element: täht, number vm märk

caractère » kirjamärk, mida üksikuna v koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks

caractère de commande » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

caractère de contrôle » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

caractère de remplissage » märk täidise moodustamiseks

caractère romain » ladina kirjast XV saj võrsunud trükikiri, gooti kirjast ümaramate joontega

caractère spécial » kirjamärk, mis pole täht, number ega tühimärk, nt kirjavahemärk, protsendimärk, matemaatiline sümbol

caractères cursives » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

caractères gothiques » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

caractères gras » trükikiri, millel tähesisene tühi pind on tähe põhijoontest kitsam

carbone » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

caricature » humoristlik v satiiriline joonistus

carnet » brošüür, voldik v lehik, mis sisaldab vajaliku miinimumi andmeid millegi kohta

carroyage » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

carte » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

carte a microprocesseur » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

carte a puce » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

carte administrative » haldusüksuste piire näitav kaart

carte aérienne » teatud mõõtkavasse teisendatud ortofotode montaaž koos sellele kantud leppemärkidega

carte aéronautique » topograafilist ja spetsiaalset lendamiseks vajalikku infot sisaldav erikaart õhus navigeerimiseks

carte ancienne » enne maa-ala täpset topograafilist mõõdistamist valmistatud kaart (Euroopas ca enne 1800).

carte ancienne » oma esialgse operatiivse tähenduse kaotanud kaart, mis pakub huvi ajaloolisest seisukohast

carte astronomique » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

carte audio » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

carte cadastrale » maaomandite piire näitav kaart

carte celeste » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

carte cognitive » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

carte de base » kogu olemasolevat andmestikku sisaldav (digitaalne) kaart, millest on võimalik valida toimetamiseks või esitamiseks vajalikku osa

carte de navigation » laevasõidus v lennuliikluses kasutatav kaart, mis kujutab navigatsiooniks olulisi objekte maal ja/või merel

carte de travail » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

carte dépliante » kokkuvolditud kaart

carte du ciel » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

carte d`état-major » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

carte économique » teemakaart, kus leppemärkide, diagrammide jms abil on kirjeldatud majandusnähtusi

carte en relief » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

carte générale » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

carte géographique » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

carte géologique » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

carte graphique » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

carte graphisme » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

carte historique » teemakaart, mis kujutab mineviku olukorda (rahvaste asukohti, riikide piire jm) v ajaloosündmusi

carte hydrographique » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

carte hypsometrique » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

carte illustrée » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

carte manuscrite » käsitsi joonistatud kaart, mida säilitatakse originaalina

carte marine » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

carte mére » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

carte militaire » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

carte murale » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

carte navitique » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

carte orographique » kahemõõtmeline reljeefi kujutav kaart

carte physique » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

carte politique » maailma poliitilist jaotust (ja suuremaid administratiivüksusi) kujutav kaart

carte postale illustrée » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

carte routiére » teemakaart, mis kujutab teid ja esitab liiklusega seotud teavet

carte schématique » lihtsustatud kaart

carte son » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

carte sonore » seade arvutis, mis võimaldab helisignaale salvestada, töödelda ja taasesitada

carte supplémentaire » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

carte thématique » üht nähtust või mingit valdkonda käsitlev kaart, näiteks geoloogia, kliima, majandus, ajalugu jt

carte topographique » võimalikult täpselt maapinna füüsilisi omadusi peegeldav suuremõõtkavaline kaart (1:10 000 kuni 1:200 000), mis kujutab reljeefi, veekogusid, taimkatet, asulaid, teid, majandusobjekte, kommunikatsioone ja halduspiire

carte touristique » teemakaart turistile vajalike andmetega, näiteks majutus, toitlustus, vaatamisväärsused, matkarajad

carte-index » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

cartes à jouer » kartonglehekesed neile trükitud kujutistega kaardimängudeks

cartographie » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

cartographie militaire » kaitseväe poolt või sõjalisel otstarbel kaartide valmistamine, uurimine ja kasutamine

carton » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

carton » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

carton » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

carton papillon » maakaardile eraldi raamistuses lisatud kaardike mingi ala täpsema kujutusega

cartotheque » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

cartothèque » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

cartothėque horizontale » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

cartotheque plate » kartoteek, kus selleks vastava seadeldisega kapis on laekais kaardid lamavas asendis kinnitatud üksteise peale ja ülaread on nähtavad ilma sirvimata

cartouche » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

cartouche » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

cartouche audio » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

cartulaire » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

case de défilement » kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab aknas kuvatavate andmete v pildi suhtelist asukohta

casier » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

casier tiroir; fichier tiroir-classeur; tiroir a fiches » kast kataloogikaartide (kartoteegi) jaoks, kataloogikapi osa

cassette » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

catalect » osaliselt säilinud antiik- v keskaja tekst

catalogage » kirjete koostamine kataloogi jaoks ning kataloogide koostamine ja hooldamine

catalogage avant publication » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

catalogage centralisé » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

catalogage dérivé » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

catalogage descriptif » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse kirjeldavad andmed ja sisukirjeldusse mittepuutuvad otsielemendid

catalogage matièr » kataloogimise osa, mille käigus esitatakse märksõnad ja/või liigiindeksid

catalogage original » teaviku kohta de visu kataloogikirje koostamine, kasutamata varasemaid sama teaviku kirjeid

catalogage rétrospectif » kogus leiduvate, kuid varem kataloogimata teavikute kataloogimine, samuti varem kataloogitud teavikute uuesti de visu kataloogimine (rekataloogimine) eesmärgiga koostada täielikum kirje ajakohaste reeglite järgi

catalogue » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

catalogue alphabétique » kataloog, milles kirjed on järjestatud pealdiste järgi tähestikuliselt

catalogue annoté » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

catalogue auxiliaire » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

catalogue chronologique » kataloog, milles kirjed on järjestatud teoste ilmumisaegade järgi

catalogue collectif » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

catalogue collectif central » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

catalogue commercial » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

catalogue complémentaire » põhikataloogi kasutamist hõlbustav kartoteek, nt aineloend liigitustabeli juures

catalogue de cartes » 1. Raamatu- või kaardikogus olevate kaarditeavikute loend; 2. Kaardikirjastuses valminud või levitaja poolt levitatavate kaardiväljaannete loend.

catalogue de firme » tööstus- vm tooteid tutvustav kataloog

catalogue de la foire du livree » raamatumessi korraldust ja osalejaid tutvustav väljaanne

catalogue de librairie » raamatukaubanduses (kaupluses) müügilolevaid raamatuid tutvustav kataloog

catalogue de vent aux enchères » oksjonil müüdava loetelu koos alghindadega

catalogue de vente » müügilolevate kaupade loetelu koos nende kirjelduste ja hindadega

catalogue des caractères » trükikirju e šrifte esitav raamat

catalogue des caractères » trükikirju e šrifte esitav väljaanne või andmekogu

catalogue des disques » heliplaate loetlev kataloog

catalogue des livres d`occasion » antikvariaadis müüdavate raamatute kataloog

catalogue des musiques » noote loetlev kataloog

catalogue d`éditeur » kirjastuse väljaannete nimestik

catalogue en connecté » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

catalogue en ligne » bibliokirjete andmebaas, mis kirjeldab tavaliselt ühe raamatukogu või raamatukogusüsteemi kogu

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

catalogue en ligne » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

catalogue général » raamatukogu koostist kõige täielikumalt kajastav kataloog

catalogue idéologique » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

catalogue méthodique » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

catalogue numérique » kataloog, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

catalogue numérique » kartoteek, milles kirjed on järjestatud väljaannete numeratsiooni järgi, nt ISO standardite kirjed

catalogue par auteurs » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud autorinimede järgi

catalogue par matières » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

catalogue par mots typiques » võtmesõnade järgi korraldatud kataloog

catalogue par sujets » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

catalogue par titres » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

catalogue principale » lugejatele mõeldud tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

catalogue public » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

catalogue raisonné » kataloog, milles kirjed on varustatud annotatsioonidega

catalogue rotatif » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

catalogue sur feuillets mobiiles » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

catalogue systématique » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

catalogue topographique » kataloog, milles kirjed on järjestatud kohaviitade, teavikute paigutuse järgi riiuleil

catalogue tournant » kataloog, kus lehed (kaardid kirjetega) on kinnitatud telje ümber pöörlevale alusele – turnikeele

catalogue-dictionnaire » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

catalogue-matières » kataloog, milles kirjed on rühmitatud märksõnarubriikide tähestikjärjestuses

catalogue-titres » tähestikkataloog, milles kirjed on järjestatud teoste pealkirjade järgi

cataloguer » kataloogi jaoks kirjeid koostama ning katalooge koostama ja hooldama

catéchisme » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

cavalier » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

CD » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

CD-ROM » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

cédérom » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

cédérom » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

cédille » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

censeur » tsenseeriv ametnik

censure » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

censure préventive » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

censure repressive » trükiseid pärast nende ilmumist kontrolliv tsensuur

centre d`information » infoteenuseid osutav asutus või selle üksus

certificate d`invention » leiutaja autorsust tõendav dokument

chagrin » tugeva reljeefiga eesli- v kitsenahk köitenahana

chaîne » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

chaîne de blocs » kumulatiivne hajusandmete kogum, milles kõik tehingud on ajalises järjestuses, kõigi osaliste poolt kinnitatud ja salvestatud nii, et midagi ei saa muuta ega võltsida; plokiahel tagab andmete usaldusväärsuse ja tervikluse. Plokiahela tehnoloogial põhineb näiteks krüptoraha

chalkogrape » vaselõiketehnikas trükitud raamat

champ » andmekandjal v mäluseadmes ala, mida kasutatakse teatud klassi kuuluvate andmeelementide talletamiseks

champ » andmebaasi andmeobjekt, sageli kirje osa

champ de texte » teksti jaoks ettenähtud väli

champ répétitif » andmeväli, mida on lubatud vajadusel korrata

champ-clé » võtmena kasutatav andmebaasiväli

changement d`échelle » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

chanson » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

chanson populaire » rahvaloominguline luuleteos

chansonnier » trükitud v käsitsi kirjutatud laulutekstide ja nootide kogumik

chant » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

chapeau » pealkiri ajalehes, mille alla on koondatud teemalt seotud lühiartikleid, sõnumeid, kirju jm

chapitre » teose suurem, omaette terviku moodustav jaotis

charge » karikeeritud portree

charger » andmeid v programmi kasutuskohta teisaldama, nt disketilt arvutisse v magnetlindilt andmebaasi

chargeur » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

charte règlement » asutuse, ühingu vms tegevuse eesmärke, ülesandeid, töökorraldust jm reguleeriv õigusdokument

chef de la rédaction » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

chemin d`accès » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

chemise » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

chiffre binaire » kahendsüsteemis esitatud arv

chiffre en manchette » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

chiffre en marge » ridu loendav number lehekülje veerisel, sageli kasutusel klassikaliste teoste väljaandeis

chiffre supérieur » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

chiffrer » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

chiffres arabes » meil üldtarvitatavad numbrimärgid, kümnendnumbrite graafilised kujutised; pärit Indiast ja araablaste vahendusel jõudnud Euroopasse

chiffres romains » liitmispõhimõttel rajanev arvusüsteem, sümbolid I, V, X, L, C, D, M

chirographe » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

chrestomatie » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

chromolithographie » värviline litograafia

chromotypie » trükkimine mitme värviga

chromotypographie » trükkimine mitme värviga

chronique » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

chronique rimée » riimitud värssides kroonika, eriti XII-XVI saj

chronogramme » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

chronographie » vana- ja keskaegne üldajalugu käsitlev teos, milles sündmused on esitatud kronoloogilises järjestuses

chrysographie » käsikirja kirjutamine v maalimine kullaga, eriti Bütsantsis, vara-keskajal ja XVI saj Venemaal; kullaga trükkimine

cicero » 12-punktine trükikiri (4,513 mm)

cinobre » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

CIP » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

circulaire » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

citation » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

citation » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

citation analytique » viide artiklile v teose osale

citation réitérative » korduval viitamisel samale allikale kasutatav kärpeline viide lühenditega: samas, ibid., op. cit. vms

classement alphabétique » sõnade, nimede, kirjete, kaartide vm tähestikuline järjestuskord

classement automatique » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

classification automatique » teavikute jaotamine arvutiprogrammi abil mingi tunnuse alusel rühmadesse

Classification Colon » S. R. Ranganathani loodud raamatukogu liigitussüsteem, milles indeksite kombineerimiseks kasutatakse koolonit. Peamiselt kasutusel Indias.

classique » üldtunnustatud kirjanik, kunstnik, teadlane vm suurkuju, kelle looming on jääva väärtusega

clavier » klahvidega sisendseade

clavier numérique » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

clavier spécialisé » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

clé » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

clef » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

cliché » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

cliché original » graafilise teose klišee, mis on kunstniku enda tehtud (vastandina reproduktsiooni klišeele)

cliché stéréo » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

clichée au trait » joontest koosnev rastrita valmistatud klišee pooltoonideta illustratsioonide trükkimiseks

client » programm v seade arvutivõrgus, mis kasutab teise programmi v seadme (serveri) ühiskasutuslikke teenuseid

cliquer » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

cloché de projection » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

clore une session » arvuti- v võrguseanssi lõpetama

co-auteur » kollektiivteose üks autoreid

co-rédacteur » isik, kes koos teis(t)ega on kogumiku, ajakirja vm toimetajaks

code » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

code » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

code » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

code à barres » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

code QR » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke kahemõõtmelise maatrikskoodina, mida saab dekodeerida kaameraga nutiseadme abil, nt nutitelefoni või tahvelarvutiga
2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

code-barres » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke erineva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikisuunas skaneerimisega; kasutatakse laialdaselt kaubanduses, raamatukogudes jm 2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

codet » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

codex » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

codicologie » koodeksikujulisi käsikiriraamatuid uuriv teadus

coiffe » vanadel nahk- ja pärgamentköiteil raamatu selja üla- ja allotsa pikendav nahk- v pärgamentkant

collaborateur » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

colle » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

collection » kõik teavikud, mida raamatukogu pakub oma kasutajaile

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid infoallikaid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus.

MÄRKUS 2. Kasutusõiguse võib raamatukogu omandada ise, konsortsiumi kaudu ja/või välisrahastaja abiga.

MÄRKUS 3. Komplekteerimine tähendab teaviku teadlikku valikut, kasutusõiguse tagamist ja teaviku kajastamist elektronkataloogis või raamatukogu teistes andmebaasides. See ei hõlma RVL-i ja dokumendiedastust.

MÄRKUS 4. Ei hõlma linke Interneti-allikatele, millele raamatukogu ei ole taganud kasutusõigust seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 5. Ei hõlma organisatsiooni digihoidlates olevaid teavikuid, kui raamatukogu tegeleb nimetuste kogumise ja/või arhiveerimisega, neid tuleb arvestada eraldi (vt A.3.6).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

collection » mingite valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud, esemed vm

collection annuelle » perioodikaväljaande aasta jooksul ilmunud üksiknumbrite kogu

collection compléte » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

collection de cartes » asutuse, raamatukogu või eraisiku poolt mingil eesmärgil kogutud maakaartide kogu

collection de monographies » teatud arv ühise koondpealkirjaga seotud monograafiaid

[ALLIKAS: ISO 9707:2008, määratlus 3.20]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

collection de musique » muusikaliste helisalvestiste ja/või nooditrükiste korrastatud kogu

collection des bandes magnétiques » helilinte sisaldav kogu

collection des bandes sonores » helilinte sisaldav kogu

collection des livres » kindlate valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud

collection d`analyses » referaatide kogumik eraldi raamatuna

collection d`aphorismes » mõtteterade kogumine

collection d`éditeur » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

collection électronique » kõik raamatukogu kogusse kuuluvad digitekkelised või digiteeritud ressursid

MÄRKUS 1. Elektrooniline kogu hõlmab andmebaase, e-jadaväljaandeid ja digitaalteavikuid. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 2. Ressursid võivad olla võrgus, installitud eraldiseisvatele tööjaamadele või salvestatud füüsilistele andmekandjatele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

collection incomplète » perioodika- v jätkväljaande (ka sarja v mitmeköitelise teose) kogum, millest on puudu numbreid, andeid, köiteid

collection nationale » kogu, mis koosneb rahvusteavikutest ja muust rahvuslikust dokumendipärandist, mille hulka kuuluvad nii traditsioonilised kui elektroonilised käsikirjad, arhiivimaterjalid, kartograafiateavikud, nooditeavikud, pildid, fotod ja audiovisuaalteavikud

[ALLIKAS: ISO/TR 28118:2009, määratlus 2.36]

MÄRKUS. Rahvusraamatukogu kogu võib hõlmata riikliku domeeni arhiivitud sisu veebis.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

collection numérisée » elektroonilise kogu osa, mis hõlmab füüsilisel kandjal teavikute kogu digiteeritud nimetusi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

collectionneur des livres » raamatuharrastaja, kes kogub raamatuid mingeil põhimõtteil oma huvide järgi

collectivité » Organisatsioon või isikute või organisatsioonide rühm, millel on identifitseeriv nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

[RDA]

colonne » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

colonne vide » trükkimata veerg veergudega trükises

colophon » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

coloriage » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

colportage » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

colporteur » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

comédie » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

comète » raamatuploki selja otstesse kleebitud (värviline) pael köite tugevdamiseks

comic » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

comité de rédaction » väljaande toimetamist abistav asjatundjaist koosnev kogu

commande » süsteemile v protsessile antav korraldus kasutajalt v programmilt

commander » tegevuses, käigus pidama, ekspluateerima

commentaire » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

commentaire » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

commentaires » kasutaja hinnang raamatukoguteenusele, mida kogutakse teenuse paremaks muutmiseks

commerce des livres » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

commerce des livres anciens » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

commerce des livres d`occasion » raamatukaubandusharu, mis kaupleb antikvaarsete raamatutega

communication de données » reeglipärane andmete teisaldus arvutisüsteemide vahel

communiqué » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

communs d'apprentissage » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

compatibilité » seadmete v programmide võime töötada koos v asendada üksteist

compendium » raamatu, loengu vm kokkuvõte

compétence numérique » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

compilateur » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

compilateur » kompilatsiooni koostaja, isik, kes tegeleb kompileerimisega

compilation » teiste autorite töödest kokkukirjutatud, ilma iseseisva loominguta koostatud teos

composer » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

composition » ladumine; ladumise tulemus

composition à la main » trükilao kokkupanemine käsitsi

composition en mobile » trükilao kokkupanemine käsitsi

composition mécanique » trükilao valmistamine ladumismasina abil

composition photographique » trükilao valmistamine fotograafiamenetluste abil

composition pleine » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

composition serrée » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

composition typographique » ladumine; ladumise tulemus

comprimer » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

compte rendu » teose sisu lühikokkuvõte; ülevaatlik ettekanne mingil teemal avaldatud allika(te) põhjal

comptes rendus » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

concessionnaire » müügiesindaja või asutus, kellel on õigus väljaannet turustada, tavaliselt mingis kindlas piirkonnas

conclusion » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

condenser » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

conférence » suusõnaline esinemine mingil teemal, tavaline ülikooli õppevorm

configuration » infotöötlussüsteemi riist- ja tarkvara organiseerimise ja ühendamise viis

conjecture » oletuslik parandus tekstis, lähtudes lünklikult säilinud v vigase teksti kontekstist

connaissance » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

connaissance de lecture » võime kirjutatud v trükitud teksti sõnastada ja mõista

connaissance des livres » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

connaissances littéraires » lugemise, kirjanduse tundmise ulatus

connaisseur des livres

connection » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

conservation » kõik meetmed (sh finants- ja strateegilised otsused), mida võetakse tarvitusele dokumentide või kogude terviklikkuse säilitamiseks ja eluea pikendamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.01]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

conservation numérique » digitaalobjekti pikaajaline hoiustamine, säilitamine ja sellele juurdepääsu tagamine, mis tavaliselt hõlmab vähemalt ühe säilitusstrateegia rakendamist

[ALLIKAS: ISO/TS 21547:2010, määratlus 3.1.7]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

consultation sur place » raamatukogu ruumides kasutatud teavikud, mille kasutaja on avariiulilt võtnud

MÄRKUS. Avariiulikasutus hõlmab riiulite juures teavikute lehitsemist nende sisuga tutvumiseks, kuid ei hõlma kõigest veerisepealkirjade või seljatiitlite lugemist materjali valikuks.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

conte » lühike proosateos, novellist vabama ülesehitusega

conte » keskmise pikkusega proosateos

conte bleu » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

conte de fée » rahvajutt v kirjandusteos, milles on valdav kunstiline väljamõeldis

conte humoristique » naljatlev, humoristlik lühijutt, ka ajakirjandusžanr

contenu cartographique » Sisu, mis kujutab maakera või selle osa, taevakehasid või väljamõeldud kohta mis tahes mõõtkavas.

[RDA]

contenu informationnel

contrait d`édition » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

contrefaçon » teose trükkimine või paljundamine autori loata

controle bibliographique » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

contrôle du manuscrit » teose avaldamiseks ettevalmistamine (käsikirja sisu, keele ja stiili parandamine ja viimistlemine) ja avaldamise korraldamine

contrôle d`accès » ressursside kasutustingimuste seadmine; loata kasutamise või lubamatu kasutusviisi vältimine

controle stilistique » teose kompositsiooni, stiili ja keele redigeerimine vastandina tehnilisele toimetamisele

convention de licence » leping, millega üks isik (litsentsiandja) annab teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu)

conversion rétrospective » andmete tagasiulatuv konvertimine, nt kaartkataloogi teisendamine arvutiloetavateks MARC-vormingus kirjeteks

convertir » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

convivial » inimestele hõlbus ja mugav kasutada, nt graafiline kasutajaliides

copie » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

copie à papier » (ka masinloetava dokumendi) koopia paberil

copie durable » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

copie illicite » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

copie optique » optilise menetluse teel valmistatud koopia (filmist, fotost, tekstist jm)

copie papier » kuva püsiv koopia, mis on valmistatud selleks ettenähtud väljundseadmes, nt printeris või plotteris

copie supprimé » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

copie thermographique » termograafia teel saadud koopia

copie xérographique » kserograafia teel saadud koopia

copier » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

copiste » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

coquille » trükiteksti sattunud viga

Coran » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

corbeille » kaust kustutamiseks määratud failide jaoks; prügikastis olevaid faile saab enne lõplikku kustutamist taastada

corne » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

corps de l`ouvrage » teose tekst ilma eessõna, märkuste jm lisaosadeta

corps de reliure » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

corps des caractères » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

corps d`un livre » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

corps seize » 16-punktine trükikiri

correcteur » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

correction des épreuves par l`édition » kirjastuses loetav korrektuur

correction d`auteur » autori enda tehtud parandus tekstis

corrigenda » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

corrigens » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

cote de première » trükipoogna esimesena trükitud külg

cote de seconde » trükipoogna teisena trükitud külg

couper-coller » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

coupure de microfilm » tükk mikrofilmi, mida hoitakse tasafilmina, mitte rullina

courrier électronique » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

cours » süstemaatiline ülevaade mingi ala kohta; lühiajalised õpingud mingil alal ettevalmistuseks v täienduskoolituseks

cours » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

couverture » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

couverture à rabat » köide, mille eeslõike ümber käib tagakaane külge kinnitatud klapp

couverture avec bords » kantidega kaas, mille servad ulatuvad üle raamatuploki

couverture en papier » paberkaantega köide

couverture mobile » kaitse- v ehiskate raamatu kaante ümber

couverture muette » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

couverture originale » kirjastusköite kaas

couverture reliée en livre » taasköitmisel raamatusse köidetud originaalkaas

couvre-livre » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

couvrement avec membrane » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

craticule » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

crayon lumineux » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

crayon optique » valgustundlik osutusseadis, millega sihitakse soovitud punkti ekraanil; koos lisaseadmetega võimaldab joonistada otse ekraanile

critique » teose, käsikirja, raamatu, lavastuse, filmi vm analüüs ja hinnang kirjutisena v trükitud artiklina

critique » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

critique » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

critique du texte » filoloogia haru, mis uurib kirjandustekstide ja ajalooürikute ehtsust ja ajalugu ning püüab selgitada nende algset kuju

critique littéraire » kirjanduse, eeskätt uudisteoste analüüsimine, tõlgendamine ja hindamine tavaliselt artiklite ja retsensioonidena

critiquer » vaatlema ja analüüsima, arvustavalt hindama ning selle põhjal retsensiooni kirjutama

crochets » kandilised sulud [ ]; kasutusel teksti lisatu märkimiseks, kirjes väljastpoolt põhiallikat saadud andmete eristamiseks

crochets triangulaires » nooleotsakujulised sulud < >

croquis cartographique » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

cryptage » teisendama andmeid kõrvaliste jaoks loetamatule kujule

cryptogramme » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

cryptographie » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

cryptonyme » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

cuir artificiel » köitmisel naha asemel kasutatav tehismaterjal

cul-de-lampe » raamatu, peatüki vm lõpus olev vinjett

cul-de-lampe » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

culture de l'information » organisatsiooni infojuhtimise ja -kasutamisega seotud väärtuste, hoiakute, normide ja käitumisviiside kogum. Mõistet kasutatakse ka üksikindiviidi ja ühiskonna tasandil

culture de lecture » kõik lugemistegevusega seotu ja selle taset iseloomustav alates lugemaõppimisest (ja -õpetamisest) kuni raamatute oskusliku kasutamiseni

culture participative » demokratiseerunud kultuur, kus inimestel on võimalus osaleda kultuuriloomise protsessis

curseur » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

custode » kartongist vm materjalist kaitsekarp raamatule

custode » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

cyberespace » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

cycle de recherche d'information » protsess, mis hõlmab probleemi tuvastamist ja tõlgendamist, otinguplaani koostamist, otsingu läbiviimist, tulemuste hindamist ja vajadusel protsessi taasläbimist

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018