Raamatukogusõnastik

Kokku: 7 sõna

RVL » lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (v selle koopia) tellimises teisest raamatukogust

RVL » originaalvormis teaviku laenutamine või teaviku (või selle osa) koopia edastamine ühest raamatukogust teise raamatukokku, mis ei ole sama juhtkonna alluvuses

MÄRKUS 1. Elektrooniliste teavikute vahendatud edastust arvestatakse elektroonilise dokumendiedastusena.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

RVL-i laenusedel » lugeja poolt täidetav spetsiaalne formular teaviku tellimiseks (ka rahvusvahelise) raamatukogudevahelise laenutuse kaudu

RVL-i tellimus

RVL-väline dokumendivahendus » trükis või e-teavik (või nende osa), mille saadab RVL-i süsteemi mittekuuluv tarnija väljastpoolt raamatukogu, kusjuures raamatukogu osaleb kättetoimetamises või teenuse eest tasumises

MÄRKUS 1. Ei ole tähtis, kas saadetiste eest makstakse ühekaupa või on teatud arvu saadetiste eest tehtud ettemaks.

MÄRKUS 2. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

rahvusvaheline RVL

rvlõige » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018