Raamatukogusõnastik

Kokku: 2 sõna

kasutajakoolitus » raamatukogu võimaluste tutvustamine ja kasutamise õpetamine lugejaile (individuaal- ja rühmakoolitused)

kasutajakoolitus » raamatukogu- ja teiste infoteenuste kasutamise õpetus vastava koolituskava alusel

MÄRKUS 1. Kasutajakoolitust võib pakkuda raamatukogu tutvustava ekskursioonina, vastavasisuliste õppetundidena või võrgupõhise teenusena.

MÄRKUS 2. Õppetundide kestus ei ole oluline.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018