Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 22 sõna

QR code » 1. kodeerimissüsteem, mis esitab märke kahemõõtmelise maatrikskoodina, mida saab dekodeerida kaameraga nutiseadme abil, nt nutitelefoni või tahvelarvutiga
2. info kodeeritud esitus selles süsteemis

quadratic writing » heebrea keele märkimiseks enim kasutatud kirjavorm; trükikirjana tänapäeval kasutuses ka ivriidi, jidiði, espanjooli jaoks

qualified specialist staff » raamatukogutöötaja, kes on saanud ettevalmistuse mingil muul erialal kui raamatukogundus ja/või infoteadus

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist kogenud spetsialisti juhendamisel sellistel erialadel nagu raamatupidamine, infotehnoloogia, personalijuhtimine, köitmine jne.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

qualitative data » andmed, mis kirjeldavad, kuid ei mõõda objekti tunnuseid või omadusi, eriti inimtegevuste põhjusi kirjeldavad andmed

MÄRKUS Tunnustele võib omistada numbriliselt tähistatud kategooriaid.

[EVS-ISO 16439:2016]

quality » määr, milleni olemuslike karakteristikute kogum nõudeid täidab

MÄRKUS 1 Terminit "kvaliteet" saab kasutada koos selliste omadussõnadega nagu "halb", "hea" või "suurepärane".

MÄRKUS 2 "Olemuslik" vastandina "omistatule" tähendab milleski olemasolevat, peamiselt püsivat karakteristikut.

[ALLIKAS: ISO 9000:2005, 3.1.1]

[EVS-ISO 11620:2015]

quantitative data » arvulised andmed, mis väljendavad kvantiteeti, kogust või ulatust ning alluvad statistilisele töötlusele

MÄRKUS Kvantitatiivseid andmeid väljendatakse tavaliselt mõõtühikutes, nt laenutuste arv, raamatukogu külastanud intervjueeritavate protsent.

[EVS-ISO 16439:2016]

quarter binding » köide, mille selg on kaetud ühe materjaliga ja kaanepapid teisega

quarter leather binding » köide, mille selg on kaetud nahaga

quarterly periodical » neli korda aastas ilmuv ajakiri

quarto » neljandikformaat (4°), mille puhul paberipoogen on murtud neljaks ja moodustab 8 lehekülge; kausta kõrgus on üle 25 cm; kasutatakse harilikult kunsti- ja fotoalbumite väljaandmisel

question mark » kirjavahemärk ? küsiva lause lõpul; ka muude küsitavuste märkimiseks

questionnaire » küsimuste komplekt küsitluse või (pool)struktureeritud intervjuu jaoks

MÄRKUS Küsimused võivad olla suletud (vastatavad ühe või mitme etteantud vastuse äramärkimisega) või avatud (nõudes osavõtjatelt oma sõnadega vastust).

[EVS-ISO 16439:2016]

queue » tellimuste täitmise ajaline järjestus suure nõutavusega teaviku puhul

quick reference collection » teatmeteoste (entsüklopeediad, käsiraamatud, leksikonid, sõnastikud, bibliograafiad jmt) kogu

quick reference service » infoteeninduse liik, mille ülesanne on teatmestu vahendamine ja päringutele vastamine

quick search » infootsing ühe otsitunnuse (nt autori, pealkirja) või määratlemata funktsiooniga sõna(de) järgi (sõnaotsing)

quiet study area » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

quire » trükise mahu arvestusühik

quota » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

quotation » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

quotation marks » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

quoted work » teos, millest on võetud tsitaat; ladinakeelne lühend op. cit. (opus citatum)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018