Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 576 sõna

pack » andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima nii, et saab taastada nende algse kuju

package » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

packet » edastusüksus andmesides

page » käsikirja v trükise lehe üks külg

page assembly gathering » köitmiseks volditud trükipoognate kogumine ja raamatuplokiks järjestamine

page footer » lehekülje allosa

page head » leheküljel tekstist ülalpool olev rida, nt autor, pealkiri, peatüki number v pealkiri, sõnastikus esimene ja viimne sõna

page header » lehekülje ülaosa

page number » lehekülgede järjestuse number

page numbering » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

page reference » viide allika leheküljele

page without number » ilma numbrita lehekülg, tavaliselt raamatu (ka peatüki vm jaotuse) lõpus

paginate » teaviku lehekülgi või lehti nummerdama, nende järjekorda määrama

pagination » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

pagination statement » bibliokirje füüsilise kirjelduse alal esitatud andmed teaviku lehekülgede arvu ja nummerduse eripära kohta

paging » lehekülgede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

painted edge » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

painting book » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

palaeography » ajaloo ja filoloogia abiteadus, mis uurib peamiselt antiik- ja keskaja käsikirjade kirjutusviisi, väliseid iseärasusi, kirjutusmaterjale jne

palaeotype » aastatel 1501-1550 trükitud raamat

paleography » antiik- ja keskaja käsikirjade arenemist, kirjutusviisi ja materjali uuriv ajaloo abiteadus

palimpsest » pärgament- v papüüruskäsikiri, mille tekst on maha kraabitud v pestud ja asendatud uuega

palindrome » sõna v lause, mis tagurpidi loetuna annab sama sõna v lause

palingraphy » vanade trükiste, nt puugravüüride ümbertrükkimine ülekantuna litograafiakivile v metallplaadile

palm leaf book » palmilehtedele kirjutatud raamat (levinud Ees- ja Taga-Indias)

pamphlet » poleemiline paljastav ja mahategev pilkekirjutis

pamphlet » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

pamphlet » trükis, mis on väikese mahuga (nt kutse, reklaamleht), napi sisuga (tekst on väheoluline või puudub) või mingiks konkreetseks puhuks valmistatud ja lühiajalise tähtsusega (nt valimisplakat, näituse kava); pisitükise määratlemisel ei ole olulised mõõtmed, vaid sisuline ja ajaline väärtus; pisitrükised kuuluvad raamatukogudes rühmtöötlusele ja üldjuhul neid rahvusbibliograafias ei kajastata; pisitrükiste seas eristatakse rakendustrükiseid ehk aktsidentse

pamphlet binding » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

pamphlet collection

panel » köite selja osa, mis asub kahe nöörme vahel

panel stamp » köidete kaunistamiseks kasutatud plaadike, millega sellesse suruti ornament vm kujutis

panel title » kaardilehe õigesti kokkuvoltimisel voldiku esiküljele jääv pealkiri

paper » mingit teemat käsitlev arutlev kirjutis koguteoses, ajakirjas, ajalehes vm

paper » tihedalt (iga päev kuni kord nädalas) ühesuguses kujunduses, tavaliselt suures formaadis ja veergudesse seatud tekstiga ilmuv perioodikaväljaanne

paper » õhuke (kuni 200 g/m²) materjal, mis on valmistatud mehhaaniliselt ja keemiliselt töödeldud, peamiselt taimseist kiudaineist (puit, õled, tselluloos, kaltsud jm) sadestamise teel

paper mill » paberivabriku endisaegne nimetus

paper sheet » paberi arvestusühik, arvestatakse tavaliselt standardsetes formaatides: 60x90, 70x90, 70x108, 84x108

paper size » paberipoogna pikkus ja laius, nt 70x90 cm

paperback » paberkaantega köide

paperboard » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

paperbound » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

paperbound » paberkaantega köide

paperbound book » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

paperbound book » kartongi köidetud raamat, millel kaaned on lõigatud tasa raamatuplokiga

papermark » vastu valgust nähtav kujutis paberis

papyrology » papüüruskäsikirjade uurimise ja publitseerimisega tegelev teadusharu

papyrus roll » rullikujuline papüüruskäsikiri

papyrys » vanaaegne kirjutusmaterjal, mis valmistati Põhja-Aafrikas kasvavast lõikheinast (Cyperus papyrys); leiutati 3. at. e.m.a.; V saj tõrjus pärgament papüüruse kõrvale

parable » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

paragraph » nummerdatud lõik v jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes; märk §

paragraph » taandrea v reavahega algav tekstiosa

paralipomena » teose lisad, mis teose avaldamisel on kasutamata jäetud ja avaldatakse eraldi

parallel aggregate » Kehastus, mis kujundab üksuseks ühe ja sama teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

parallel dictionary » sõnastik ühe v mitme keele sõnadest tõlgetega teise keelde

parallel edition » raamat, kus sama teos esitatakse mitme tekstina: originaal ja tõlge, algtekst ja redigeering vm

parallel entry » rööptiitliga teavikule teises keeles koostatud kirje

parallel pagination » kahekordne lehekülgede nummerdus, nt rööbiti üldine ja iga artikli eraldi nummerdus

parallel publication » väljaanne, mis on sisult sama, aga avaldatud samaaegselt näiteks eri kirjastustes, eri keeltes (nt Euroopa Liidu väljaanded) või eri kandjatel (nt Sirp).

parallel statement » Kirje andmed teises keeles v kirjasüsteemis. (ISBD)

parallel text » sama tekst teises v teistes keeltes

parallel title » Põhipealkiri (või üksikteose pealkiri, mis sisaldub koondpealkirjata väljaandes) teises keeles või kirjasüsteemis, mis on esitatud põhipealkirjaga võrdväärsena. Rööppealkirjad võivad esineda ka koos seeria või allseeria põhipealkirjaga. (ISBD)

parallel title » tiitel teis(t)es keel(t)es

parallel title page » teiskeelne tiitelleht

parallel translation » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

parameter » seadme v programmi käitumist iseloomustav suurus; määratakse häälestamisel

paraphrase » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

parchment » vana- ja keskaja kirjutusmaterjal, kasutatud ka köitmiseks; tavaliselt noorloomade (lamba-, kitsetalled, vasikad, eeslivarsad) eriliselt pargitud nahk

parchment binding » köide, millel kaante ja selja katteks on pärgament

parchment book » raamat, mis on kirjutatud v trükitud pärgamendile

parchment roll » rullikeeratud pärgament; rullikujuline pärgamentkäsikiri

parent directory » teatud kataloogi suhtes vahetult kõrgemal hierarhiatasemel olev kataloog

parentheses » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

parenthesis » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

parish library » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

parish library

parish register » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

parliamentary library » raamatukogu, kelle ülesandeks on eeskätt parlamendiliikmete teenindamine

parliamentary papers » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

parliamentary publications » parlamendi protokollide, aruannete, otsuste, seaduste jm dokumentide trükis avaldatud tekstid

part » ühele instrumendile, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses helitöös, partituuri osa

part » teose jaotis, sageli numbri ja eri pealkirjaga

part title » pealkiri (vahel ka muud andmed) eraldi lehel (vahetiitellehel)

partial bibliography » raamatuis, perioodika- v jätkväljaandeis ilmunud tööde (ka teose osade) bibliograafia

partial heading » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

partial run » trüki eraldi valmistatav ja realiseeritav osa

partial title » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

participatory culture » demokratiseerunud kultuur, kus inimestel on võimalus osaleda kultuuriloomise protsessis

participatory librarianship » raamatukogundus, kus on muutunud nii raamatukogu ja kasutajate vaheline kui ka kasutajate omavaheline suhtlus, uue osaluskultuuri ja keskkonna on kaasa toonud ühis- ehk sotsiaalmeedia

partnership » jätkuv vormistatud koostöö raamatukogu ja ühe või mitme organisatsiooni vahel (sh teised raamatukogud), mis tavaliselt hõlmab kindlaid teenuseid või tegevusi

MÄRKUS 1. Partnerlus on tavaliselt lepinguline. Partnerite panused võivad olla erinevad, nt oskusteave, rahastamine, koolitus, materjalid, ruumid.

MÄRKUS 2. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

MÄRKUS 3. Tähtajaline koostöö kindla projekti raames ei kuulu partnerluse alla ja seda arvestatakse koostööprojektina (vt 2.5.2).

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

parts of book » raamatu elemendid: lehed, kaaned, selg, eeslehed jm

pasigraphy » mingil elu- v teadusalal kasutatav loomulikust keelest sõltumatu märgisüsteem, nt noodikiri

pasquinade » teotav pilke- ja laimukirjutis

passage » osa, tükk mingist teosest v teavikust

passive bookstock » kogu, millest ei laenutata (vahetus-, varukogu jmt)

password » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

paste » raamatute köitmisel kasutatud jahust valmistatud liim

paste-in » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

paste-paper » pintsli abil kliistri ja värviga käsitsi kujundatud kattepaber raamatule

pasteboard » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

pasteboard » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

pasteboard book » papile trükitud, tavaliselt väikelastele määratud raamat

pasteboard covers » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

pasted inset » raamatusse kleebitud leht illustratsioonide, kaartide, tabelite vm täiendusega tekstile, tavaliselt väljaspool leheküljenummerdust

pastel drawing » pastellkriitidega tehtud joonistus

patent » patendi valdaja (leiutaja) õigusi sätestav juriidiline dokument; äri- v tööstustunnistus

patent » haldusakt (koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga), millega valitsus annab leiutajale ainuõiguse kasutada või litsentsida leiutist

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

patent collection

patent information » info avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta

patent library » erialaraamatukogu, mis kogub patendikirjandust ja jagab sellealast infot.

patent register » patenditaotluste ja patentide ning nende kehtivuse ja omandiõiguse kohta käivate andmete register

patent specification » patenditava leiutise lühike tehniline kirjeldus

patent stock

path » soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel; faili pöördustee näitab faili loogilist asukohta kataloogipuus

patients` library

patron » raamatukogu kasutamisõigusega isik, raamatukoguteenuste kasutaja

patron empowertment » raamatukogukasutaja suutlikkuse kujundamine ja arendamine

patron record » kirje, mis sisaldab andmeid lugeja kohta (isikuandmed ja andmed raamatukogu kasutamise kohta)

patron search » raamatukogu lugeja kui lõppkasutaja tehtud infootsing

patron-driven acquisition » raamatukogu hangib vaid need teavikud, mida lugeja konkreetselt tahab

patron-driven acquisition » kasutajate vajadustest lähtuv kogude arendamise mudel, kus raamatukogu hangib teavikuid kasutajate sooviavalduste põhjal

patronymic » isa nimi isikunime osana

pattern recognition » kuju, vormi v piirjoonte tuvastamine automaatsete vahenditega

pattern sheet » käsitöö- v naisteajakirjale lisatud lahtine poogen lõigete ja mustritega ajakirjas esitatu valmistamiseks

pay-per-loan licence » e-teavikute laenutamise mudel, mis põhineb kasutuskordadel

pay-per-use licence » e-teavikute laenutamise mudel, mis põhineb kasutuskordadel

PC » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

pearl » 5-punktine (1,88 mm) trükikiri

pedagogical library

pedigree copy » tuntud isiku omanikutunnusega (nt nimemärk) eksemplar

pen and ink drawing » joonistus sulega ja tindi v tušiga

pen drawing » joonistus sulega ja tindi v tušiga

pen name » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

pencil drawing » pliiatsiga tehtud joonistus, reprodutseerituna ka raamatuillustratsioon

penny dreadful

per capita holdings » arvestusüksuste arv raamatukogus teeninduspiirkonna ühe elaniku (v lugeja) kohta

percentage of the target population reached » raamatukogu kasutavate inimeste osakaal sihtrühma(de)s

perfect binding » ilma õmbluseta köide seljalt kokkukleebitud üksiklehtedest

performance » Sulam, mis seisneb muusika- või draamateose mängimises või ettekandmises.

[RDA]

performance » raamatukogu teenuste pakkumise efektiivsus ning ressursside paigutuse ja kasutuse tõhusus teenuste osutamisel

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

performance indicator » numbriline, sümboliline või sõnaline väljend, mis on tuletatud raamatukogustatistikast ja raamatukogutöö tulemuslikkust iseloomustavatest andmetest

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

period » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

period bibliography » mingil ajavahemikul ilmunud v mingit kindlat ajajärku peegeldavat kirjandust loetlev bibliograafia

period of loan » ajavahemik laenutuskuupäevast tagastustähtajani

periodical » Jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete inetervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid. (ISBD)

periodical » määramata aja vältel korrapärase või ebakorrapärase ilmumissagedusega ja sama nimetuse all avaldatud jadaväljaanne, mille üksiknumbrid on jooksvalt nummerdatud või kuupäevastatud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 9707:2008.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka ettekannete ja aruannete sarju, asutuste toimetisi, regulaarsete konverentside materjalide sarju ja aastaraamatuid. Ei hõlma ajalehti ega monograafiasarju.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi perioodikaväljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

periodical » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

periodical » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

periodical bibliography » perioodikaväljaandeid loetlev bibliograafia

periodical book » ajakirjana ilmuv ja levitatav raamat, nt ""Loomingu" Raamatukogu"

periodical issue » ajakirja eraldi trükisena ilmunud üksik- v mitmiknumber

periodical publication » sama pealkirjaga regulaarselt ilmuv nummerdatud väljaanne, nt ajaleht, ajakiri

periodical repertory » perioodiliselt ilmuv artiklite vm kogumik

periodicals » perioodikaväljaannete kogunimetus

periodicals article file

periodicals catalogue

periodicals collection » perioodikaväljaannete (ajalehed, ajakirjad jmt) kogu

periodicals collection

periodicals reading room » lugemissaal perioodikaväljaannete (nt ajalehed, ajakirjad) kasutamiseks

periodicals room » lugemissaal perioodikaväljaannete (nt ajalehed, ajakirjad) kasutamiseks

periodicity » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

peripheral devices » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

peripheral equipment » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

peripheral units » kõik seadmed, mida juhib keskseade ja mis suudavad sellega suhelda, nt välismäluseadmed ja printer

permalink » muutumatu link, mis viib ühe kindla e-teaviku, selle artikli, blogi sissekande vm juurde

permanent connection » alaline ühendus, nt Internetti

permanent exhibition

permanent location » paigutusviis, mille puhul igale teavikule on kinnistatud kindel koht (hoidlas, riiulil, kapis)

permission to print » trükkimiseks antud luba v vastav märkus käsikirjal v korrektuurpoognail

perpetual calendar » kalender, mis oma seadistusega v tabelite kaudu võimaldab leida suvalisele kuupäevale vastava nädalapäeva

person » Individuaalne inimene, kes elab või on oletamisi kunagi elanud.

[RDA]

personal author » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav isik, kes on loonud teose kas üksi v koostöös teistega

personal bibliography » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev bibliograafia ilma autori põhjalikuma tutvustuseta

personal collection » kogu, mis sisaldab materjale isiku elu ja tegevuse kohta, nt Tiit Kuusiku kogu

personal computer » eeskätt üksikisikule kasutamiseks mõeldud mikroarvuti

personal exhibition » ühe isiku loomingut esitav (personaalnäitus) v tema elu ja tegevusega seotud esemete näitus

personal library » eravalduses olev raamatukogu

personal library » üksikisikule v perekonnale kuuluv raamatukogu

personal loan » laenutus üksikisikule

personal papers » kogu, mis sisaldab materjale isiku elu ja tegevuse kohta, nt Tiit Kuusiku kogu

personalia » isiku elu ja tegevust käsitlevate dokumentide (raamatud, artiklid jm) kogunimetus

pertinence » infovajadusele vastavus, mida kasutaja tajub mitterelevantsena

pertinent information » asjakohane, päringule vastav info

pharmacopeia » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

phonetic transcription » teaduslik häälduspärane kirjaviis

phonogram » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

phonograph record » kettakujuline plastikust vm materjalist infokandja, millel on salvestatud helivõnkumine (vinüül-, laserplaat)

photo » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

photo CD

photo collection

photo compact disc

photo library

photocharging system » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed salvestatakse spetsiaalse kaamera abil mikrofilmile

photocopier

photocopy » fotograafilisel teel valmistatud koopia

photocopying » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

photocopying machine

photograph » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

photographic collection

photographic library

photographic work » Teos, mis on seotud fotograafiaga.

[RDA]

photographical set » trükilao valmistamine fotograafiamenetluste abil

photoreproduction » fotograafilisel teel valmistatud koopia

photostat » fotograafilisel teel valmistatud koopia

photostat copy » fotograafilisel teel valmistatud koopia

phototype » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

phototype process » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

phrase pseudonym » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

phrase search » kindla sõnade järjekorraga lause või fraasi otsimine, sageli tuleb fraas kirjutada jutumärkidesse

phrasebook » võõrkeeles vestlemiseks kõige vajalikumaid sõnu ja lauseid sisaldav sõnastik

phraseological dictionary » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

phrenonym » pseudonüüm, mis osutab autori mingile omadusele, nt Ninatark

physical » seotud tegeliku teostuse v asukohaga, nt füüsiline ketas, füüsiline kirje

physical carrier » iseseisev füüsiline objekt kogude arvestuses

physical map » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

physical processing » osa raamatukogutöötlusest, millega kujundatakse raamat raamatukogu jaoks: tembeldamine, inventarinumbri ja kohaviida märkimine, etikettimine jne

physical unit » üksikteavik v teavikute kogum, mida käsitletakse iseseisva füüsilise üksusena (köide, ajakirja aastakomplekt, kassett jmt)

physical unit » Ainelise kehastuse osa.

MÄRKUS.Füüsiline üksus on näiteks köide, helikassett või filmirull.

[RDA]

physical unit » füüsiliselt kokkukuuluv (k.a mis tahes kaitseümbris) teavikuüksus, mida saab vabalt ümber paigutada

MÄRKUS 1. Kokkukuuluvuse võib saavutada näiteks köitmise või ümbrisesse paigutamisega.

MÄRKUS 2. Trükiste puhul kasutatakse füüsilise üksuse tähistamiseks terminit „köide“ (vt ka jaotis 2.3.50).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

piano score » sümfoonia, ooperi vm teose koondnoodistus klaverile

pictogram » ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab teatud funktsiooni v tarkvararakenduse valimiseks osutada seadisega, nt hiirega

pictorial book » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

pictorial cover

pictorial magazine » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

pictorial map » kaart, millel on leppemärkide asemel kasutatud objektide pilte

pictorial supplement » raamatu tekstile eraldi lisatud illustratsioonid

picture » tasapinnale tehtud kujutis mingist esemest, isikust, sündmusest vms

picture ABC » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

picture book » raamat, mis sisaldab pilte v pilte koos lühitekstiga

picture catalogue » piltidega illustreeritud kataloog lastele

picture database » piltinformatsiooni, nt fotosid, jooniseid v kaarte sisaldav andmebaas

picture dictionary » sõnastik, kus tähenduse selgitamisel on määrav pilt, joonis vm illustratsioon

picture element » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

picture lending library » osakond raamatukogus, kuhu hangitakse ja kust laenutatakse kunstiteoseid (graafikat, maale)

picture magazine » ajakiri, milles piltidel on oluline osa

picture postcard » postkaart pildiga (joonistus, foto, reproduktsioon vm)

picture primer » aabits, milles piltidel on eriti oluline osa

picture processing » piltidega sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, nt pildi konstrueerimine, korrigeerimine, taastamine

picture-sheet » raamatu poogen (sageli paremal paberil), millel on teksti juurde kuuluvad pildid

pirate copy » mistahes teose ilma autoriõiguste omaja loata reprodutseeritud koopia

pirate publisher

pirated edition » teose trükkimine või paljundamine autori loata

pirated reprint » teose trükkimine või paljundamine autori loata

piratic publisher

piratical publisher

pixel » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

placard » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

placard » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

place » Teatud kindel ruumiulatus.

[RDA]

place a hold » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

place a reservation » teavikut laenamiseks ette tellima või varuks panema

place of printing » trükise trükkinud trükikoja asukoht

plagiarise » teis(t)e isiku(te) teksti, uurimistulemusi, ideid või loomingut enda omana esitama

plagiarism » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plagiary » teis(t)e isiku(te) tekst, uurimistulemused, ideed või looming, mis on esitatud enda omana

plain cover » raamatukaas ilma ühegi trükimärgita

plaintext » krüpteerimata tekst v andmed

plan » suuremõõtkavaline kaart (1:500 - 1:5000), mis kujutab mingit maa-ala Maa kumerust arvestamata

planographic printing » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

planography » trükkimisviis, mille puhul trükivormi trükkivad (trükivärvi ülekandvad) ja mittetrükkivad osad asetsevad ühel ja samal tasandil, trükivärvi jagunemine toimub rasva ja vee vastastikuse tõukumise printsiibil

plantins » Antverpeni trükkali Christoph Plantini (XVI saj) trükised

plastic binding » plastist selja ja kaantega köide

plat

plate » Illustreerivat ainest sisaldav leht selgitava tekstiga või ilma, mis ei kuulu eesmikku ega lehtede või lehekülgede põhijärjestusse. (ISBD)

plate » illustratsioonidega kleebis raamatus väljaspool leheküljenummerdust

platform » riistvara ja operatsioonisüsteem, millel rajaneb arvutisüsteem

play » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

playing cards » kartonglehekesed neile trükitud kujutistega kaardimängudeks

plotter » väljundseade, mis püsijoontega jäädvustab andmeid graafiliselt nt paberile v kilele; kasutatakse erilist täpsust, suurust v säilimiskindlust nõudvate jooniste puhul

pocket atlas » taskuformaadis atlas

pocket dictionary » taskuformaadis sõnastik

pocket format » väike formaat, mitte suurem kui 16x10 cm

pocket map » kokkuvolditud kaart

pocket-book » taskuformaadis raamat

pocket-companion » taskuformaadis raamat

pocket-edition » taskuformaadis raamat

podcast » digitaalne meediumifail (heli- või videofail), mida levitatakse Internetis RSS-kanali kaudu

MÄRKUS 1. Veebis saadaolevad netisaated saab kaasaskantavatel meediumiseadmetel ja personaalarvutitel kuulamiseks või vaatamiseks alla laadida.

MÄRKUS 2. Netisaadete võrgukatalooge saab tavaliselt teemade järgi sirvida ja neist saab märksõnadega otsida.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

poem » lüürilis-eepiline luuleteos, värssides jutustus v novell

poem » salmiline lühike luuleteos

poetry » värsskõne, teksti erilise liigenduse ja rütmil rajaneva struktuuriga sõnakunst

poetry slam » omaloomingulise varem avaldamata luule lugemise võistlus

point » kirjavahemärk . ; kasutuses ka kirjemärgina

point size » trükitüübi tähepildi kõrgus, arvestatakse tüpograafilistes punktides v kvadraatides

point-of-use IT training » arvutikasutaja ühekordne IT-nõustamine raamatukogutöötaja poolt kohapeal

[EVS-ISO 2789:2007]

point-of-use training » kasutaja ühekordne nõustamine raamatukogutöötaja poolt kohapeal

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

pointed brackets » nooleotsakujulised sulud < >

pointer » andmeelement, mis näitab teise andmeelemendi asukohta

pointer » ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, nt hiirega

pointing device » sümboli v kursori ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument

polemics » avalik vaidlus, publitsistlikku v teaduslikku laadi väitlus

polite literature » sõnaline kunstilooming

political literature » poliitikat käsitlev kirjandus

political map » maailma poliitilist jaotust (ja suuremaid administratiivüksusi) kujutav kaart

polonym » mitme autori ühiselt kirjutatud teos

polyglot » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

polyglot dictionary » mitmes keeles tõlkevastetega sõnastik

polyglot edition » sama sisu mitmes keeles esitav raamat

polyptych » rohkemast kui kolmest vahatahvlist koosnev koodeks

polytype » mitmest tähest koosnev v mingi kujundiga trükimärk

pop-up book » tavaliselt laste pildiraamat, mis avatuna esitab kujutised ruumiliselt nagu teatris dekoratsioonid

pop-up library » ajutine, väljaspool raamatukoguruume korraldatud raamatukogu, nt ranna-, pargi-, festivaliraamatukogu jne

pop-up menu » menüü, mis ilmub hiireklõpsu peale kursori asukohta, kaob pärast menüüst valiku tegemist v hiireklõpsu väljaspool menüü pinda

pop-up window » aken, mis ilmub kiiresti kuvapinnale vastusena mingile toimingule

popular book » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

popular edition » sisult, kujunduselt ja hinnalt laiale lugejaskonnale määratud raamat; eriti XVIII ja XIX saj välja antud õpetliku ja ajaviitelise sisuga lugemisvara

popular edition » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

popular science book » populaarteadusliku sisuga raamat

popular science literature » üldarusaadavas vormis teadust tutvustav kirjandus

popular song » rahvaloominguline luuleteos

popular tale » rahvaloominguline jutustus

population to be served » isikute arv, kellele teenuste osutamiseks ja teavikute laenutamiseks raamatukogu on loodud

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ISO 11620:2008.

MÄRKUS 2. Rahvaraamatukogude puhul on selleks tavaliselt ametliku teeninduspiirkonna (territoriaalse haldusüksuse) elanike arv; kõrgkooliraamatukogude puhul on selleks tavaliselt akadeemilise koosseisu, spetsialistide ning üliõpilaste koguarv.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

pornographic literature » seksuaaltoiminguid kajastava sisuga kirjandus, mille eesmärk on tekitada sugulist erutust

port » teisaldama programmi seda oluliselt muutmata ühelt platvormilt teisele

port » 1. liides, mille kaudu saab ühendada välisseadmeid arvutiga
2. lõpp-punkt, mille kaudu signaalid sisenevad võrku v väljuvad sealt

portable computer » mikroarvuti, mida saab mitmes kohas kasutamiseks kaasas kanda

portal » veebisait, mis on lähtepunkt juurdepääsuks teistele veebis olevatele ressurssidele ja sisaldab mitmesuguseid teenuseid (nt otsisüsteemid, foorumid, e-poed, e-post).

portfolio » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

portolan chart » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

portolano » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

portrait » inimest kujutav kunstiteos v foto; näopilt

position » mistahes koht stringis, mille võib hõivata mingi element ja mida saab identifitseerida järjenumbriga; nt MARC21-kirje välja 008 positsioonid 0-39

postcoordinate index » register, mille liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhimõisteteks, kuid neid mõisteid ei kombineerita enne infootsingut ega kasutata ka liikide või terminite kindlat korda

postdated book » raamat, mis on varustatud tegelikust hilisema ilmumisajaga

poster » kunstiliselt kujundatud müürileht vähese tekstiga v hoopis ilma

poster » ühele paberiküljele trükitud kuulutus vm tekst nähtavasse kohta ülespanemiseks

postface » teost v käsitletavat teemat selgitav kirjutis raamatu lõpus, vahel autori loomingu ülevaade

posthumous edition » pärast autori surma avaldatud väljaanne

postil » kogumik jutlusi piibli tekstide järgi

postscript » kirjale lisatud täiendav märkus, sageli lühendiga PS, P. S.

potential user » raamatukogu teenindatavate hulka kuuluv isik

MÄRKUS Määratlus hõlmab nii raamatukogu teenuste kasutajaid kui ka mittekasutajaid.

[EVS-ISO 16439:2016]

power saving mode » režiim, mille puhul arvuti jõudeoleku ajal aeglustab v seiskab oma komponentide tegevuse elektrienergia kokkuhoiuks

prayer book » palvetekstidega raamat

pre-cataloguing » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

preamble » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

precoordinate index » register, milles liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhielementideks ning need elemendid on kombineeritud määratud korras, kasutades kindla liikide ja terminite järjestusega indekseerimiskeeli

preface » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

prefating note » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

prefating word » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

preliminaries » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

preliminary censorship » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

preliminary edition » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

preliminary entry » avaldatava teaviku andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, rahvusvaheline standardnumber jm) sisaldav kirjeldus, mille on koostatud ja kättesaadavaks teinud kirjastaja ja/või bibliograafiaasutus

preliminary matter » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

preliminary pages » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

preliminary record » avaldatava teaviku andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, rahvusvaheline standardnumber jm) sisaldav kirjeldus, mille on koostatud ja kättesaadavaks teinud kirjastaja ja/või bibliograafiaasutus

prenonym » pseudonüümina kasutatud eesnimi perekonnanime asemel

preprint » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

prepublication cataloguing » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

prescribed punctuation » Vahemärgistus kirje iga elemendi või ala (v.a ala 1 esimene element) ees või ümber. (ISBD)

prescribed punctuation » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

prescribed source of information » Allikas või allikad, kust võetakse andmed kirje teatud elemendi või ala jaoks. (ISBD)

presentation copy » autori pühendusega eksemplar

preservation » tegevus, mille eesmärk on aeglustada objektide vananemist, takistada lagunemist ja pikendada kasutusaega

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

preservation » kõik meetmed (sh finants- ja strateegilised otsused), mida võetakse tarvitusele dokumentide või kogude terviklikkuse säilitamiseks ja eluea pikendamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.01]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

preservation » teavikute kaitse kahjulike mõjude (niiskus, tolm, kahjurid jm) eest nende säilivuse tagamiseks

preservation administration » põhimõtted ja toimingud, mis võimaldavad ettenähtud aja piires objekte säilitada, et tagada suurem juurdepääs kogudele

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

preservation copy » originaali kaotsimineku või kahjustuse puhuks informatsiooni säilitamise eesmärgil valmistatud koopia

preservation management » põhimõtted ja toimingud, mis võimaldavad ettenähtud aja piires objekte säilitada, et tagada suurem juurdepääs kogudele

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

preservation plan » säilitamise juhtdokument, milles on fikseeritud säilitustegevuse eesmärgid, analüüsitud hetkeolukorda, esitatud strateegia; säilituskava määratleb tegevuse lühikeseks perioodiks, tavaliselt mõneks aastaks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

preservation planning » süstemaatiline info kogumine ja analüüsimine ning säilitustegevuse planeerimine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

preservation resources » seadmed, hooned, inimesed, rahalised vahendid, informatsioon

press » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

press » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

press » tänapäeva olulisim teabelevi-institutsioon; kitsamas tähenduses perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed, bülletäänid, lendlehed jm) üldnimetus;
laiemas tähenduses kõigi massikommunikatsioonivahendite üldnimetus

press copy » arvustamiseks saadetav eksemplar

press error » trükiteksti sattunud viga

press output » ilmunud trükiste kogum

press statistics » trükitoodangut arvestav statistika

presumed author » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

price list » toodete v kaupade loetelu koos hindadega

priced services

primary bibliography » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

primary binding » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

primary document » alginformatsiooni sisaldav dokument (käsikiri, protokoll, trükis jt)

primary document collection

primary information » originaalmaterjal (info), millel põhinevad edasised uurimused ja käsitlused

primary reference » mingile teosele esmakordsel viitamisel esitatud andmed, kordusviitest täielikumad

primary source » dokument, mida autor on kasutanud ja/või millele viidanud

primary text » mingi teksti esimene v originaalne variant, esimene üleskirjutis

primary title » esimes(t)e trük(k)i(de) pealkiri, mis hiljem on muudetud

primary value » dokumentide sisuline väärtus nende loomise tinginud tegevuse edasiseks tagamiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

prime meridian » meridiaan, millest alates mõõdetakse geograafilist pikkust. 1884. aastast kokkuleppeliseks algmeridiaaniks Greenwichi meridiaan

primer » kirjaoskuse algõpik

print » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

print » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

print » printeri abil valmistatud püsikoopia

print » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

print » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

print » printeri abil püsikoopiat valmistama

print file

print of sheet » trükimasinast ühe läbilaskega saadud tõmmis, trükitoodangu arvestusüksus

print output » ilmunud trükiste kogum

print paper » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

printed book » trükkimise teel valmistatud raamat

printed but not published » piiratud kasutajaskonnale mõeldud trükis (nt dissertatsioonide autoreferaadid, õppejõudude loengute konspektid), mida ei retsenseerita ega levitata müügivõrgus. Trükisel on harilikult märge 'käsikirja õigustes'.

printed card » keskkataloogitud ning trükitud kirjega kataloogikaart

printed catalogue » trükitud kataloog, enamasti raamatuna

printed item » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

printed matter » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

printed music » väljaanne, milles ülekaalus on nooditekst

printed music collection » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

printed music document » igasugune noodikirjas teavik

printed music document » teavik, mille põhisisu on esitatud noodikirjas

MÄRKUS. Nooditeavikud võivad olla noodilehtedel või köidetult.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

printed output » kirjastustegevuse tulemusena ilmunud raamatud jm trükised

printed output » ilmunud trükiste kogum

printed publication » trükitult avaldatu

printed sheet » trükise mahu arvestusühik

printed text » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

printed word » trükised, kirjasõna

printed work » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

printer » väljundseade, mis jäädvustab andmed punktide kujul püsikoopiana paberile vm andmekandjale peamiselt teksti v graafilise kujutisena

printer » elukutseline trükkija; ajalooliselt ka trükikoja omanik

printer driver » printeri juhtprogramm

printer`s device » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

printer`s error » trükiteksti sattunud viga

printer`s imprint » trükise tootmistehniline andmestik toimetajate, trükkimise, formaadi kohta

printer`s ink » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

printer`s mark » raamatusse trükitud graafiline kujutis trükikoja embleemina, sageli trükkali (trükikoja) nime v initsiaalidena

printfile » kindla printeritüübi jaoks vormindatud fail

printing » trükimenetlus; trükkimise tulemus, jäljend trükivormist trükkimiseks kasutatud materjalil (paberil vm)

printing » trükiteose kõik eksemplarid, mis on trükitud sama laoga

printing art » trükiste valmistamise oskus

printing date » andmed aja kohta, millal raamat on trükitud

printing form » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

printing house » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

printing industry » trükiste valmistamisega tegelev tehnika- ja tööstusharu

printing ink » trükkimisel kasutatav värv, nt trükimust

printing letter » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

printing machine » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

printing office » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

printing paper » trükkimiseks määratud paber; otstarbelt jaotatakse: ajalehe-, kõrgtrüki-, sügavtrüki-, ofsetpaber jne

printing plant » raamatuid, ajakirju, ajalehti jm trükkiv ettevõte

printing plate » trükimasinasse paigutatav ladu (kõrgtrüki puhul) v trükiplaat (lame- ja sügavtrüki puhul)

printing press » masin, millega trükitakse tõmmiseid raamatute, ajakirjade jm tootmiseks

printing unit » iga ilmunud trükis: raamat, brošüür, ajakirja- v ajalehenumber, noot jne; ka annete v köidetena ilmunud teose iga osa

printing year » trükise trükkimise aasta

printout » printeri abil valmistatud püsikoopia

prior censorship » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

prison library

private collection » eravalduses olev kogu

private edition » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

private library » eravalduses olev raamatukogu

private press » eraisikule kuuluv trükikoda

privately printed » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

probable author » isik, kelle autorsus on vaid oletatav ega ole kuidagi dokumenteeritud

probable price » enne väljaande ilmumist teatatud ligikaudne hind

procedure manual » eeskiri mingi töö tegemiseks v ülesande täitmiseks

proceedings » ülikoolide, teadusasutuste, seltside jt jätkväljaandena v sarjana avaldatud teadustööd

procent sign » märk %, tähendab sajandikku e protsenti

process » teavikuid arvele võtma, kataloogima, liigitama ja tehniliselt vormistama

process » kogum omavahel seotud ja vastastikku toimivaid tegevusi, mis muudavad sisendi väljundiks (nt kataloogimine, laenutus, infoteenindus)

[EVS-ISO 16439:2016]

processing slip » teaviku kontroll-leht töötlusetappide kuupäevadega

processor » arvuti osa, mis tõlgendab ja täidab käske

proclamation » poliitiline üleskutse v avalik teadaanne, sageli lendlehe kujul

professional education » raamatukogunduse, infoteaduse või sidusalade ametlik õpe, mida teostab raamatukogu, enamasti koostöös raamatukogundust õpetava kõrgkooli või sarnase asutusega

MÄRKUS. Kvalifikatsiooni tase on riigiti erinev.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

professional journal » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

professional literature » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

professional newspaper » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

professional periodical » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

professional staff » raamatukogus töötav inimene, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

[EVS-ISO 2789:2007]

professional staff » raamatukogutöötaja, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust või kogemust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

profile » kartograafias: mõõtkavaline maapinna vertikaalne läbilõige ühes asukohapunktis (ristprofiil, ka ristlõige, diagramm) või kahe punkti vahel (pikiprofiil).

program » programme projekteerima, kirjutama, muutma ja testima

program file » fail, mis sisaldab programmi v selle osa(sid)

program package » täielik ja dokumenteeritud programmide komplekt, mida tarnitakse mitmele kasutajale üldise rakenduse tarbeks

programme » mingi ülesande lahendamiseks sobiva algoritmi kirjeldus programmikeeles, milles sisalduvate käskude täitmise korral käitub arvuti ettemääratud viisil; ilma programmideta oleks arvuti kasutu

programme » millegi ellu- v läbiviimise üksikasjalik plaan, nt eeskava, saatekava, tegevuskava, õppekava

programmed textbook » ainekava järgi kindlas järjestuses ja väikestes annustes õppematerjali esitav õpik

programming language » tehiskeel programmide väljendamiseks

prohibited book » raamat, mille võimuorganid on keelanud

prohibited literature » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

project » unikaalne protsess, mis koosneb koordineeritud ja kontrollitud algus- ja lõppkuupäevadega tegevustest, mille abil täidetakse kindlatele nõudmistele (sh ajapiirangud, kulu ja ressursid) vastav eesmärk

MÄRKUS 1. Üks projekt võib olla suurema projekti osa.

MÄRKUS 2. Kohandus standardist ISO 9000:2005.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

projection » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile elektromagnetilisel teel

prolegomena » eelmärkused (ka sissejuhatav eessõna) ulatuslikule teosele

prolegomena » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

prologue » teost alustav eellugu; pidulik avaluuletus mingi sündmuse puhul

promotional supplement » ajalehe või ajakirjaga kaasnev ainult reklaame sisaldav väljaanne

prompt » kuuldav v nähtav teade, millega programm teatab valmisolekust käske vastu võtta, nt teatud string käsurea alguses

pronouncing dictionary » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

proof » tõmmis, mille põhjal tehakse enne trükkimist veel parandusi

proof » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

proof corrector » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

proof in slips » korrektuuri lugemine küljendamata lao veergudena

proof-reading » teksti parandamine laotõmmisel, väljatrükil v kuvaril

proofreader » kirjastuse v trükikoja töötaja, kes teeb korrektuuri

proofreading marks » tingmärgid vigade parandamiseks

proofsheet » küljendatud trükilaolt tehtud tõmmis korrektuuri lugemiseks

propaganda literature » vaadete, arvamuste, seisukohtade tutvustamiseks ja levitamiseks avaldatud trükised

proper name » mingi objekti individuaalne, teda teistest objektidest eristav keeleline tähistus, nt kohanimi, eesnimi

prose » sidumata kõnes kirjutatud kirjandus

prose poem » väike lüüriline pala proosavormis

prospective bibliographical index » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

prospective bibliography » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

prospectus » midagi tutvustav ja reklaamiv kataloogitaoline trükis

protective jacket » lugemise ajaks raamatule ümber pandav nahast, riidest, plastikust vm kaitse

protocol » papüürusrulli algusse kinnitatud leheke rulli sisuga

protocol » reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise andmesides

provenance » dokumendi päritolu ja kuuluvuse ajalugu

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

proverb » õpetliku v üldistava sisuga lühiütlus, rahvaluule lühivorme

provide » raamatukogusid teavikutega varustama

provider » raamatukogudele teavikuid vahendav ettevõte või eraisik

provincial library » maal asuv raamatukogu

provisional binding » vihikute v poognate esialgne kokkupanu, mis hiljem asendatakse lõpliku köitega

psalm » kirikulaul, eriti Vana Testamendi Taaveti laulude hulka kuuluv laul

psalmbook » psalmide kogumik

psalter » psalmide kogumik

pseudandronym » mehe nimi naisautori varjunimena, nt George Sand

pseudogynym » naise nimi meesautori varjunimena, nt Tiibuse Mari, Milli Mallikas

pseudonym » vabalt valitud nimi, mida autor kasutab oma teos(t)e avaldamisel

pseudonym of corporate body » pseudonüüm, mis kuulub koos töötavate (töötanud) autorite rühmale

public access workstation » raamatukogule kuuluv autonoomne (eraldi) või võrku ühendatud arvutitöökoht; hõlmab ka väljaspool raamatukogu asuvaid arvutitöökohti ja neid, mille hankimine ja/või hooldamine on toimunud raamatukogu rahalisel toel, samuti raamatukogule kingitud arvutitöökohti

MÄRKUS. Kohandus standardist ANSI/NISO Z39.7:2004.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

public catalogue » raamatukogu kasutajatele mõeldud kataloog

public copyright license » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

public domain » kogum vaimse tegevuse tulemeid, mis on intellektuaalomandi õiguse kaitseta, sest kaitse kehtivus on lõppenud, kaitse on kaotatud või kaitset ei kohaldata. Avalikku omandisse kuuluvaid töid saab taasavaldada, muuta ja muul viisil kasutada eraldi luba küsimata ja litsentsitasu maksmata.

public domain (work) » teos, millele ei laiene autoriõiguse kaitse (nt õigusaktid, kohtulahendid, päevauudised, rahvaloominguteosed) või mille kaitsetähtaeg on lõppenud (autori surmast on möödunud 70 aastat)

Public Domain Day

public information » mistahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites

[Avaliku teabe seadus]

public library » tasuta üldkasutatav universaalse koguga raamatukogu

public library » universaalse koostisega üldsusele avatud raamatukogu, mis teenindab kogu kohalikku või piirkondlikku elanikkonda ning mida tavaliselt täielikult või osaliselt rahastatakse kohaliku omavalitsuse ja/või riigieelarvest

MÄRKUS. Rahvaraamatukogu defineeritakse üldsusele avatud raamatukoguna isegi siis, kui selle teenused on suunatud kindlale sihtrühmale, nagu lapsed, nägemispuudega inimesed või haigla patsiendid. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta või osaliselt doteeritud. See määratlus hõlmab ka teenuseid, mida rahvaraamatukogud osutavad koolidele, ja teenuseid, mida piirkonnaraamatukogud osutavad piirkonna rahvaraamatukogudele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

public license » luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teostada oma isiklikke või varalisi õigusi litsentsis toodud tingimustel; enamasti kuulub siia õigus teost kohandada, kopeerida ja levitada, nt Creative Commons (CC)

public service » kõik raamatukogu poolt lugejate vajaduste rahuldamiseks pakutavad teenused

public service area » lugejaile kasutamiseks mõeldud ruumid raamatukogus

public terminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

publication » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

publication » trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajakiri, ajaleht, kaart, noot vm

publication area » kirjeala, mis sisaldab teavet väljaande ilmumiskoha, -aja, väljaandja, ka trükkimise kohta

publication date » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

publication frequency » ajavahemik perioodikaväljaande numbrite ilmumise vahel, nt kord kuus, 2 korda aastas

publication place » teose ilmumise koht

publication size » raamatu vm trükise suurus trükipoognais v lehekülgedes

publications statistics » trükitoodangut arvestav statistika

publicity copy » tutvustuseks mõeldud eksemplar

publicity strip » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

publish » trükiste jm publikatsioonide avaldamist korraldama ja sellega seotud kulusid kandma

publish » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

published manifestation » Kehastus, mille on teostanud kirjastaja või valmistaja või mille on teinud kättesaadavaks levitaja.

[RDA]

publisher » teaviku ilmumise ettevalmistaja ja korraldaja

publisher » trükiste jm publikatsioonide väljaandmisega tegelev isik v institutsioon

publisher » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

publisher`s agreement » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

publisher`s annotation » kirjastuses koostatud annotatsioon tiitellehe pöördel, kaaneümbrisel, kirjastuskataloogis vm

publisher`s bibliography » kirjastuse toodangut loetlev bibliograafia

publisher`s binding » köide, mille raamat saab trükikojas kirjastuse tellimisel

publisher`s catalogue » kirjastuse väljaannete nimestik

publisher`s contract » autori ja kirjastaja (kirjastuse) vahelisi suhteid määrav leping

publisher`s device » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

publisher`s emblem » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

publisher`s line » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

publisher`s list » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

publisher`s list » kirjastuse väljaannete nimestik

publisher`s mark » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

publisher`s schedule » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

publisher`s series » ühe ja sama kirjastuse välja antud sari

publisher`s sheet » trükise mahu mõõtühik kirjastustöö arvestamiseks: peale autori(te) loomingu läheb arvesse ka tiitelleht, sisukord, toimetaja eessõna, leheküljenumbrid, reklaam jne

publishing » trükiste jm publikatsioonide väljaandmine

publishing by libraries » raamatukogude kirjastamistegevused, teavikute kirjastamine müügiks või litsentsimine avalikkusele olenemata vormist

MÄRKUS 1. Kirjastamistegevuste hulka kuuluvad eksperthinnangu andmine, lepingute sõlmimine autorite ja teenusepakkujatega, käsikirjade toimetamine, nimetuse kujundamine ja tootmine, turustamine, levitamine, autoriõiguse haldamine, nõu andmine ja konsulteerimine jms.

MÄRKUS 2. Ei hõlma valminud teavikute arhiveerimist organisatsiooni digihoidlasse.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

publishing date » teaviku ilmumise aeg, tavaliselt märgitud ilmumisaastana, vahel ka kuu v kuupäevana

publishing firm » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

publishing house » teavikuid väljaandev asutus, kes vastutab nende sisu ja vormi eest

publishing industry » kirjastamine majandusharuna

publishing on the Web » veebilehtede kujundamine ja Internetis avaldamine

publishing programme » teatud ajaks (aastaks) kavandatud avaldatavate raamatute jt trükiste nimestik koos muude tööandmetega

publishing right » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

publishing trade » kirjastamine majandusharuna

publishing year » teaviku ilmumisaja aastanumber

pull » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

pull » trükimenetlusega tõmmiseid saama, trükiseid valmistama

pull » trükilaolt tehtud tõmmis paranduste tegemiseks

pull-down menu » menüü, mis kuvatakse kasutaja valikul menüüriba alla

punch » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

punch(ed) card » kaart informatsiooni salvestamiseks mulgustamise või sälkamise teel

punctuation » kirjavahemärkide tarvitamine lauseis ja lausete vahel

punctuation » (kirjavahe)märkide kasutamine kirjealade ja -elementide piiritlemiseks, ei ole kõikjal seostatav keelenormidega, vaid toimub kirjereeglite järgi

punctuation marks » kirjemärgistuseks kasutatavad märgid

punctuation marks » lausete, lauseosade, sõnade v sõnaosade vahel kirjas mõtteselguse huvides kasutatavad märgid: punkt, koma, mõttekriips jt

purpose of the book » suunitlus, mis raamatule on antud; lugemisotstarbe järgi jaotatakse raamatud tüüpidesse

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018