Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 28 sõna

KBS » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

kernel of stock » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

kernel of stock » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

key » klaviatuuri põhielement

key » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

key combination » klahv koos muute- ja/v juhtklahviga

key field » võtmena kasutatav andmebaasiväli

key map » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

key title » ISSN Võrgu poolt antud ja ISSNiga lahutamatult seotud ainuline pidevväljaande nimi. Võtmepealkiri võib olla samane põhipealkirjaga. Ainulisuse tagamiseks võib võtmepealkiri olla moodustatud põhipealkirjast ja täpsustavatest elementidest nagu väljaandja nimi, ilmumiskoht, editsiooniandmed jms. (ISBD)

key title » jadaväljaandele koos ISSN-iga omistatud täis- v lühipealkiri

key to abbreviations » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

key to the signs » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

keyboard » klahvidega sisendseade

keypad » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

keyword » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

keyword catalogue » võtmesõnade järgi korraldatud kataloog

keyword index » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

keyword search » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

kinds of bibliographic tools » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

kit » koos kasutamiseks mõeldud teavikud, mis on omavahel seotud ja võivad olla eri meediumitel; ükski meedium ei ole teistest tähtsam ja neid hoitakse tavaliselt koos

MÄRKUS 1. Hõlmab laborikomplekte ja õppekava materjale.

MÄRKUS 2. Komplekte arvestatakse samamoodi kui teisi raamatukogu teavikuid (vt 6.3.10).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

knowledge » teadmised millegi kohta (kogumina)

knowledge » õpitu, omandatu, tarkus(ed)

knowledge base » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

knowledge management » teadmiste kogumise, salvestamise, jagamise ja kasutamise korraldamine ja juhtimine organisatsioonis

knowledge society » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

knowledge-based society » teadmisi väärtustav ja neid kõigis elu valdkondades optimaalselt kasutav ühiskond

knowledge-based system » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

koran » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018