Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 28 sõna

jacket band » reklaamtekstiga paberriba raamatu köite ümber

jacket blurb » kaaneümbrise lakale trükitud tekst: annotatsioon, reklaam, autoritutvustus vm

jacket flap » kaaneümbrise sissekeeratud osa kaane ja raamatuploki vahel

jacket title » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

jacket title » kaaneümbrisele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

Japanese paper » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

Japanese vellum » hea kvaliteediga õhuke paber, mille toormaterjaliks on mooruspuukiud

job-printing » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

job-work » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

jobbing » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

jobbing work » rakendusliku iseloomuga juhutrükitöö, nt kutsekaart, plank, pilet, kuulutus, teatri- v kontserdikava, etikett, prospekt jne

joint » painduv koht raamatu selja- ja kaaneköite vahel

joint entry » mitme teaviku ühine kirje

joint work » mitme autori (autorite rühma) ühiselt kirjutatud ja koostatud teaduslik v kirjanduslik teos

journal » Jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete inetervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid. (ISBD)

journal » regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas), ühesuguses kujunduses ja formaadis numbritena ilmuv perioodikaväljaanne

journal article

journal collection

journalism » ühiskonnaelu päevaküsimuste käsitlemine meedias

journalism » teadus, mis uurib ja õpetab ajakirjanduse (ka ringhäälingu ja televisiooni) teooriat, ajalugu, sisu, vormi, korraldust

joystick » liigutatava hoovaga osutusseadis; kasutatakse peamiselt arvutimängudes

jubilee publication » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

jubilee volume » asutuse, organisatsiooni v isiku juubeli puhul välja antud raamat, sageli artiklikogumik

junior library

jurisdiction » Koht, mida valitsetakse seaduste, määruste, konstitutsiooni, kohtureeglite või muude õigusaktide alusel, mille on kehtestanud valitsev asutus.

[RDA]

juvenile book » raamat, mis on määratud eelkõige noortele

juvenile library

juvenile literature » kirjandus, mis oma sisult ja käsitluslaadilt on lugemiseks eelkõige noortele

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018