Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kokku: 700 sõna

cabinet size » raamatuformaat, mille laius on suurem kui kõrgus

cache » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

cache memory » põhimälust väiksem ja kiirem puhver, milles hoitakse põhimälust võetud ja protsessorile tõenäoliselt järgmistena vajalikke käskude ja andmete koopiat

cacography » 1. vigane õigekiri
2. halb käekiri

cadastral map » maaomandite piire näitav kaart

calamus » Vana-Roomas ja Idamaades kasutusel olnud pilliroost kirjutuspulk

calendar » raamatukujuline kalender

calendar » samasse sarja või liiki kuuluvate või eri päritolu samalaadsete üksikdokumentide tavaliselt kronoloogiline loend koos iga dokumendi kokkuvõtliku kirjeldusega

calendar

calendar » kuude, nädalate ja päevade järgi seatud nädalapäevade loetelu tabelina, kalendri tähtsaim osa

calender » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

calendered paper » läikpaber, kalandris eriviimistluse saanud paber

calendring machine » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

calf binding » täisnahkköide, mille seljal on nöörmed kõrgemate vöötidena nähtavad ning selja ja kaante vahel on sügav kooldnurk

calico » raamatuköitmisel kasutatav tugevasti apreteeritud puuvillriie

calico binding » köide, mille kaante ja selja katteks on kalingur

call

call card » formular laenusoovi vormistamiseks

call number » tingmärk (numbrid, tähed) teavikul tema asukoha määramiseks riiulil

call number » liigiindeks teaviku kohaviidas, määrab sisu järgi tema asukoha riiulil

call slip » formular laenusoovi vormistamiseks

cancel » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

cancel

cancel » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

cancellation mark » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

cancelling leaf » leht, mis on trükitud selleks, et asendada vigadega v vananenud lehte

canonical text » mingi teose üldtunnustatud, normiks kujunenud v kuulutatud tekst

capital expenditure » kulud, mille tulemus on põhivara omandamine või lisandumine

MÄRKUS. Hõlmab kulusid ehituskruntidele, uutele ehitistele ja juurdeehitistele, sisustusele ja uute ning laiendatud ehitiste seadmetele, arvutisüsteemide riist- ja tarkvarale jne. Sisaldab ka ostu-müügitehingutelt makstavaid kohalikke ja riiklikke makse (nt käibemaks).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

capital letter » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

capsa » silindrikujuline nõu, mida Vana-Roomas kasutati rullraamatute hoidmiseks püstasendis

CAPSLOCK key » klahv, millele vajutamine viib klaviatuuri tõstuolekusse

caption » lehekülje ülaosa

caption » pildi vm illustratsiooni juurde selgituseks lisatud tekst

caption » seletus illustratsiooni juures

caption title » Teksti esilehekülje alguses paiknev bibliograafiaüksuse pealkiri jm tiitelinformatsioon. (ISBD)

caption title » päises paiknev tiitel; tiitelleheta trükise, nt ajalehe ja ajakirja esileheküljel olev tiitel

caption title » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

carbon copy technique » tehnika, mille käigus dokumendi koopia on tehtud originaaliga samaaegselt, kasutades selleks õhukest spetsiaalset dokumendi lehtede vahele paigutatud kopeerpaberit. Koopia tekib kas pliiatsi survel või trükimasinas trükkides.

carbon paper » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

card cabinet

card catalogue » kartongsedeleist (kataloogikaartidest) koosnev kataloog

card catalogue » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

card drawer; card tray; catalogue drawer; catalogue tray » kast kataloogikaartide (kartoteegi) jaoks, kataloogikapi osa

card edition » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

card file » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

card index » kaartidest (kartongsedeleist) koosnev andmekogu

card index of articles

card manuscript » originaalkäsikiri kaartidel, nt bibliograafianimestik

card number » liigiindeks kirje koha määramiseks kataloogis, väljendab teose sisu võimalikult täpselt

card pocket » kaarditasku raamatu kaane siseküljel

card publication » kindla suuruse ja kujundusega kaartidel, tavaliselt mappi koondatud trükis

card rider » perfokaardi (eriti nn ratsurkaardi) külge kinnitatav indikaator (sildike, värviline märgike vm)

cardboard » paks jäik paber ruutmeetri kaaluga 200-500 g/m²

cardboard » paberist ja kartongist paksem jäik pabermaterjal kaaluga üle 500 g/m²

cardboard binding » pappkaantega köide

cardboard case » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

cardboard covers » köitmisel raamatule pandud papist kaaned, tavalised kõva köite puhul

cardinality restriction » Kahe olemi vaheliste seoste arvu piirmäär.

[RDA]

caricature » humoristlik v satiiriline joonistus

carrel » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

carrier » Materiaalne meedium, millele on salvestatud andmed, heli, pildid ja muud liiki sisu.

MÄRKUS. Teatud tüüpi kehastuste puhul koosneb kandja salvestusmeediumist ning plastist, metallist vm materjalist kaitsekattest, mis on üksuse lahutamatu osa.

[RDA]

cartobibliography » maakaarte loetlev bibliograafia

cartogram » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

cartographic content » Sisu, mis kujutab maakera või selle osa, taevakehasid või väljamõeldud kohta mis tahes mõõtkavas.

[RDA]

cartographic document » ruumis ja ajas lokaliseeritud konkreetsete või abstraktsete nähtuste kokkuleppeline vähendatud kujutis

MÄRKUS 1. Termini kaart kohandus standardist ISO 5127:2001.

MÄRKUS 2. Hõlmab nt kahe- ja kolmemõõtmelisi maakaarte, gloobuseid, plaane, topograafilisi mudeleid ja aerokujutisi, puutekaarte. Ei hõlma atlasi ega teisi köidetud, mikrovormis, audiovisuaalseid ja elektroonilisi kaarditeavikuid.

EE MÄRKUS. Eestis arvestatakse kaarditeavikuna ka atlasi.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

cartographic item » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

cartographic material » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

cartographic publication » mistahes infokandja, mis esitab Maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa

cartographic work » Teos, mis on realiseeritud kartograafilise andmekogumina, kartograafilise pildina, kartograafilise liikuva pildina, kartograafilise taktiilse pildina, kartograafilise taktiilse kolmemõõtmelise vormina või kartograafilise kolmemõõtmelise vormina.

[RDA]

cartography » teadus maa-, mere- jm kaartidest ning nende koostamisest

cartoon » humoristlik v satiiriline joonistus

cartoon » karikeeritud portree

cartouche » raami või kaunistustega ümbritsetud nurk pealkirja ja muude täiendavate andmetega, näiteks vanadel gravüüridel ja maakaartidel

cartridge » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

cartulary » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

case » kaaned trükiste, käsikirjade vms hoidmiseks; selline ümbris koos seesolevaga; käepidemeta õhuke portfell

case » seadet välismõjude eest kaitsev kest, nt arvuti v printeri korpus

case » lahtise seljaga kaitsekarp raamatute, paberi vms jaoks

case binding » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

casing » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

casing » brošeerimisviis, mille puhul trükita paberkaantele pannakse ümber trükitud kaaneümbris

cassette » vahetatav värvilindi, tooneri, ketas- v lintmälu mahuti

catalect » osaliselt säilinud antiik- v keskaja tekst

catalog » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

catalogue » kataloogi jaoks kirjeid koostama ning katalooge koostama ja hooldama

catalogue » 1. raamatukogus leiduvaid teavikuid kirjeldav süsteemne andmekogu; 2. mingi kindla eesmärgiga koostatud objektiandmete loetelu, nt tootekataloog, müügikataloog, näitusekataloog

catalogue adviser » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

catalogue arrangement » kataloogi ülesehitus, struktuur

catalogue cabinet

catalogue card » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

catalogue class number » liigiindeks kirje koha määramiseks kataloogis, väljendab teose sisu võimalikult täpselt

catalogue design » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

catalogue entry » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

catalogue guide » katalooge tutvustav ja nende kasutamist hõlbustav trükis vm abivahend

catalogue guide » kataloogi kirjeldav dokument

catalogue guide card » väljega kaart kaartkataloogi liigendamiseks ning teabe esiletõstmiseks, näiteks sõnavahekaart, tähevahekaart jne

catalogue in book form » raamatukujuline trükikataloog

catalogue layout » kataloogi sisuline ja vormiline kujundus: välisvormistus ja sisevormistus

catalogue of art literature » raamatukogus leiduvate kunstiteavikute loetelu

catalogue of recent additions » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

catalogue of records » heliplaate loetlev kataloog

catalogue organization » kataloogi ülesehitus, struktuur

catalogue price » raamatul v kirjastuskataloogis näidatud raamatu hind

catalogue record » kindlas kogus asuva teavikuga seotud bibliokirje kataloogis (ISO 5127)

catalogue revision; catalog editing » kataloogi läbivaatamine koos selles vajalike paranduste (täienduste, muudatuste, eemalduste) tegemisega

catalogue search » otsing kataloogis

catalogue slip » kartongsedel, millele kantakse kirje ja mis liidetakse kaartkataloogi v kartoteeki. Kataloogikaart on üldjuhul rahvusvaheliselt standardsete mõõtmetega 12,5x7,5 cm

catalogue system » ühe v mitme raamatukogu kataloogid, mis koordineeritult peegeldavad raamatukogu(de) koostist

catalogue terminal » raamatukogu lugejatele infootsinguks mõeldud terminal; tavaliselt ühenduses lugejakataloogiga

cataloguer

cataloguing » kirjete koostamine kataloogi jaoks ning kataloogide koostamine ja hooldamine

cataloguing code » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

cataloguing in publication » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

cataloguing language » kataloogija kasutatud keel kirje märkustes jm

cataloguing module » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul elektronkataloogimiseks, kataloogiotsinguks ja kataloogihoolduseks

cataloguing rules » eeskirjad kataloogikirjete koostamiseks ja kataloogi panemiseks

cataloguing subsystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul elektronkataloogimiseks, kataloogiotsinguks ja kataloogihoolduseks

cataloguing system » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul elektronkataloogimiseks, kataloogiotsinguks ja kataloogihoolduseks

catch letter » täht teatmeteose lehekülje ülaserval tähestiku järgi otsimise hõlbustamiseks

catchword » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

catchword » sõna sõnaraamatu leheküljetiitlis sõnade leidmise hõlbustamiseks

catechism » lühike kristliku usuõpetuse käsiraamat (küsimuste-vastuste vormis)

CD » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

CD-I

CD-MO » laser- ja magnetsalvestuse kombinatsioonil põhinev andmekandja

CD-R

CD-read only memory » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

CD-ROM » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

CD-ROM » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

CD-ROM drive » arvutisüsteemi seade laserketaste lugemiseks, mõnel juhul ka kirjutamiseks

CD-ROM reader » arvutisüsteemi seade laserketaste lugemiseks, mõnel juhul ka kirjutamiseks

ceased publication

cedilla » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

celestial globe » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

celestial map » taevasfääri või selle osi kujutav kaart, näiteks ka taevagloobus, taevaatlas ja tähegloobus, täheatlas

censor » tsenseeriv ametnik

censorship » võimuorganite kontroll takistamaks kehtiva võimu, kiriku, moraali jm vastaseks peetavate teoste avaldamist ja levitamist

censor`s copy » tsensorile kohustuslikult esitatatud eksemplar

center margin » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

central catalogue » kataloog, mis hõlmab kesk- ja haruraamatukogude koostist

central cataloguing » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

central library » administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid ning oluline osa raamatukogu kogust ja teenustest

MÄRKUS. Mitmest haruraamatukogust koosnev administratiivüksus ei pea tingimata omama keskraamatukogu.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

central library » haruraamatukogusid administratiivselt ja majanduslikult juhtiv keskne raamatukogu

central processing unit » arvuti keskne töötlusseade, mis koosneb ühest v mitmest protsessorist ja nende sisemäludest ning on ühendatud välismälude ja sisend-väljundseadmetega

centralized acquisition » teavikute keskne hankimine (nt haruraamatukogudele keskraamatukogu kaudu jne)

centralized bibliographizing » bibliograafiakirjete koostamine ja levitamine keskuse poolt

centralized cataloguing » teavikute kataloogimine ühes asutuses (nt rahvusbibliograafiakeskuses, keskraamatukogus) mitme raamatukogu tarbeks

chain index » liikide sümbolite ahelanalüüsi teel loodud märksõnaregister

chained book » ketiga lugemispuldi v riiuli külge kinnitatud raamat, esijoones keskaja raamatukogudes

chained library » keskaja raamatukogu, kus raamatud olid kettidega kinnitatud riiulite v lugemispultide külge

chalcography » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

chalk drawing » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

chalkograph » vaselõiketehnikas trükitud raamat

changed title » teosele antud uus pealkiri, nt kordustrükis

chapter » teose suurem, omaette terviku moodustav jaotis

chapter heading » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

character » trükkimisel kasutatav metall-, puit- v plastmasspulgake, mille otsal on tähe vm märgi reljeefne kujutis

character » kirja üksik element: täht, number vm märk

character » trükkimisel kasutatav märk (täht, number, kirjavahemärk, sümbol vm)

character » andmetöötluses: element andmete esituseks, korralduseks v juhtimiseks, nt täht, number, vormingumärk

character display » andmeid ainult kirjamärkide kujul esitav kuvar; kasutatakse tihti terminali osana

character display device » andmeid ainult kirjamärkide kujul esitav kuvar; kasutatakse tihti terminali osana

character set » teatud otstarbeks terviklik märkide kogum, nt ASCII-märgistik

character spacing » ühe trükimärgi v tühiku ruum reas; autoripoognas on 40 000 täheruumi

charcoal » pehme puusöega tehtud joonistus

charcoal drawing » pehme puusöega tehtud joonistus

charge » raamatukogu teavikut lugejale ajutiseks kasutamiseks andma

charge card » formular laenusoovi vormistamiseks

charge card » raamatu andmetega (kohaviit, autor, pealkiri) kaart, kuhu märgitakse laenutusandmed

charge slip » formular laenusoovi vormistamiseks

charging desk » lett v laud laenutuse vormistamiseks

charging file » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

charging regulations » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

charging system » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

chart » Maa või muu taevakeha pinna üldistatud, leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis

chart » mere või ookeani piirkonna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis, näiteks mereteede kaart, hoovuste, merepõhja reljeefi, merefloora ja -fauna kaart

chart » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

chart » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

chart index » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

chartulary » vanade (keskaja) ürikute koopiate kogu

chased edges » raamatuploki gofreeringuga kaunistatud lõige

cheap edition » suures tiraažis ja odavas kujunduses väljaanne

check in » teavikute esmane registreerimine, nt ajakirja registreerimiskaardil

check-out routine » laenutuste ülesmärkimine laenutussüsteemi kohaselt

chemical symbols » elemendisümbolid jt tingmärgid keemiat käsitlevates tekstides

chief editor » kirjastuse v toimetuse tööd juhtiv isik

children`s bibliography » lastele kasutamiseks mõeldud bibliograafia

children`s book » lastele kirjutatud raamat

children`s edition » teose lastele kohandatud väljaanne, nt Eno Raua "Kalevipoeg"

children`s library

children`s literature » lastele kirjutatud ilukirjandus, ka lastepärases vormis populaarteaduslikud raamatud

children`s magazine » lastele määratud ajakiri

children’s department » lapsi teenindav osakond raamatukogus

children’s service » lastele suunatud raamatukoguteenindus

Chinese paper » väga tugev õhuke läbipaistmatu paber, kasutatakse piiblite, sõnastike, entsüklopeediate jms trükkimiseks

chip » pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente

chip card » sisseehitatud mikroprotsessoriga plastkaart, nt krediitkaart

chirography » käsitsi kirjutatud tekst (hilisantiigis); omakäeline dokument (keskajal)

chorale book » protestantlike kirikulaulude kogumik tekstide ja nootidega

choreographic work » Teos, mis on realiseeritud noteeritud liikumisena, esitatud liikumisena või taktiilse noteeritud liikumisena.

[RDA]

chorogram » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

chrestomathy » õpetusliku eesmärgiga koostatud kirjanduspalade v teadustekstide kogumik

chromolithography » värviline litograafia

chromotypography » trükkimine mitme värviga

chronicle » ajaloosündmusi kronoloogilises järjestuses esitav teos, keskaja ajalookirjanduse peamine vorm

chronogram » lause, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv, tavaliselt rooma numbrites: SCheiDIngVs sVeDVs renoVaVIt faDera rVssI, SVeDIs et MosChIs paX noVa Visa fVlt

chronography » vana- ja keskaegne üldajalugu käsitlev teos, milles sündmused on esitatud kronoloogilises järjestuses

chronological arrangement » paigutus ilmumisaja järgi

chronological bibliography » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

chronological catalogue » kataloog, milles kirjed on järjestatud teoste ilmumisaegade järgi

chronological index » ajajärjestuses midagi loetlev register, nt teosed ilmumisjärjestuses

chronological index » ilmumisaja alusel üles ehitatud ja korrastatud bibliograafia

chronological index term

chronological order » paigutus ilmumisaja järgi

chronological order » kirjete, dokumentide vm järjestuskord vanuse, ilmumisaja vm tunnuse järgi

chronological subdivision

chronological subject heading

chrysography » käsikirja kirjutamine v maalimine kullaga, eriti Bütsantsis, vara-keskajal ja XVI saj Venemaal; kullaga trükkimine

church book » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

church library

church register » kiriku tegevuses kasutusel olevad raamatud (jutluseraamat, meetrikaraamat, kirikukirjad) jm kiriklikud (käsi)raamatud ning registrid

cicero » 12-punktine trükikiri (4,513 mm)

cinnabar » vanade käsikirjade ja raamatute kaunistamisel kasutatud punane värv

CIP » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

CIP catalogue » eelkirjeid sisaldav kataloog

CIP entry » avaldatava teaviku andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, rahvusvaheline standardnumber jm) sisaldav kirjeldus, mille on koostatud ja kättesaadavaks teinud kirjastaja ja/või bibliograafiaasutus

CIP record » avaldatava teaviku andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, rahvusvaheline standardnumber jm) sisaldav kirjeldus, mille on koostatud ja kättesaadavaks teinud kirjastaja ja/või bibliograafiaasutus

ciphertext » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

circular » laialisaadetav dokument ettekirjutuste, teadete v muuga

circulating collection » raamatukogu kogud, mis on lugejaile kasutamiseks vastandina vahetus- ja varukogudele

circulating library » kojulaenutusega raamatukogu

circulation » ühe ja sama trükilaoga trükitud eksemplaride arv

circulation control

circulation copy

circulation data » andmed laenutatud teaviku, laenaja ja tagastuse kohta

circulation department » raamatukogu struktuuriüksus, mille ülesandeks on laenutuse korraldamine ja arvestus

circulation desk » lett v laud laenutuse vormistamiseks

circulation file » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

circulation librarian » raamatukoguhoidja, kes vahendab ja vormistab laenutuse ja tagastuse

circulation module » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

circulation record » laenutatud teavikute register (kartoteek v fail) laenutusandmetega

circulation regulations » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

circulation restriction » ettekirjutus, mille kohaselt teaviku kasutamist selle suure nõudluse, erilise väärtuse vm tõttu ajaliselt v ruumiliselt kitsendatakse

circulation rules » reeglite kogum, mille alusel laenutatakse

circulation statistics » laenutusandmete kogumine ja töötlemine; töödeldud arvulised laenutusandmed

circulation subsystem » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

circulation system » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

circulation system » laenutuste vormistamise ja arvestuse viis

circulation unit » arvestusüksus (nt eksemplar, köide, aastakäik), mille alusel arvestatakse laenutusi

circumflex » diakriitik, katusekujuline märk tähe kohal

citation » andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge

citation » sõnasõnaline väljavõte tekstist, enamasti esitatud koos viitega autorile v allikale

citation database » teaduspublikatsioonide viidatavust jälgida võimaldav bibliograafia- ja/või referaatandmebaas

citation index » raamatu, artikli v peatüki lõppu koondatud bibliograafiaviited

citation index » viidete abil dokumente seostav register

city library » linnas asuv raamatukogu

city map

claim » avaldus tellitud teaviku saamatajäämise (v ebakvaliteetse teaviku saatmise) kohta kirjastusele, raamatukaubastajale, postiasutusele

clandestine literature » trükised, mis on arvatud kehtivate seadustega vastuolus olevaks ning mille trükkimine ja/või levitamine toimub salaja

clandestine press » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

clasp » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

clasp » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

class » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

class » üldmõiste jaotise kohta liigitustabelis

class number » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

classed catalogue » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

classic » üldtunnustatud kirjanik, kunstnik, teadlane vm suurkuju, kelle looming on jääva väärtusega

classical works » aegumatu väärtusega tähtteosed maailma või mingi rahva kirjanduses, teaduses, kunstis vm

classification » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

classification mark » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

classification number » liigitussüsteemis liigile omistatud tinglik leppemärk

classification schedule » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

classification table » tabelina vormistatud liigitussüsteem või selle osa

classified arrangement » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

classified bibliography » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

classified catalogue » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

classified catalogue » teavikute sisu järgi üles ehitatud kataloog, nt süstemaatiline e liigikataloog, märksõnakataloog jts

classified index » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

classified shelving system » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

classify » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

classmark of publication » teavikute jaotusüksus sisu ehk temaatika alusel, põhineb mingil liigitussüsteemil, nt ajalooteavik, õigusteavik

clay tablet » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

clean edge » värvi v mustrita raamatuploki lõige

clean page » trükita lehekülg raamatus

clean proof » küljendatud trükilaolt viimase korrektuuri lugemiseks tehtud tõmmis

clear » käsu täitmisest v tehtud valikust loobuma

clear » vananenud, mitteprofiilseid, defektseid jne teavikuid kogust eemaldama ja arvestusdokumentidest maha kandma

cleartext » krüpteerimata tekst v andmed

cliché » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

click » osutusseadise, nt hiire nuppu vajutama ja vabastama osutiga näidatava ala v objekti valimiseks

client » programm v seade arvutivõrgus, mis kasutab teise programmi v seadme (serveri) ühiskasutuslikke teenuseid

client-server system » hajusrakendus, mis põhineb serveri(te) ja klientide vahelisel tööjaotusel

clipboard » puhver teksti v graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas v teises dokumendis

clipping collection

clippings file

clock » seade, mis genereerib täpse intervalliga võnkesignaale, mida kasutatakse protsessori töö reguleerimiseks, ajastuseks jm

clock rate » taktgeneraatori võnkesagedus, mis määrab kiiruse, millega protsessor võib töödelda käske ja andmeid; mõõdetakse tavaliselt megahertsides (MHz)

clock speed » taktgeneraatori võnkesagedus, mis määrab kiiruse, millega protsessor võib töödelda käske ja andmeid; mõõdetakse tavaliselt megahertsides (MHz)

close matter » tihe trükiladu; reavahedeta ladu

closed access collection

closed bibliography » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

closed stack

closed stacks

closed stacks » hoidla, kuhu kasutajad tavapäraselt ei pääse

closed stacks » hoidla, mis ei ole kasutajatele avatud

MÄRKUS Antonüüm: avatud hoidla.

[ALLIKAS: ISO/TR 11219:2012, määratlus 3.19]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

closedown » arvutisüsteemi seiskamisega seotud toimingud

closet drama » oma ülesehituse v pikkuse tõttu pigem lugemiseks kui laval esitamiseks sobiv näidend

cloth binding » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

cloth bound » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

cloth linen paper » linakiududest valmistatud paber

co-author » kollektiivteose üks autoreid

co-editor » isik, kes koos teis(t)ega on kogumiku, ajakirja vm toimetajaks

coated art paper » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

coated paper » läikiv tihe paber, kaetud valmistamisel spetsiaalse seguga, kasutatakse eriti illustratsioonide trükkimiseks

code » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

code » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

code » andmeid kodeerimissüsteemi kasutades konvertima nii, et neid on võimalik konvertida tagasi algkujule

code element » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

code value » kodeeritava hulga elemendile kodeerimissüsteemi rakendamise tulemus, nt "er" kui Eesti esitus MARC21-vormingu maanimede kodeerimise süsteemis

codex » Vana-Roomas kokkuköidetud vahatahvlid kirjutamiseks; keskajal pärgamendilehtedest köidetud käsikiri, mis IV saj tõrjus välja rullraamatu, tänapäeva raamatu eelkäija

codicology » koodeksikujulisi käsikiriraamatuid uuriv teadus

coding scheme » reeglite kogum, mis teisendab ühe, kodeeritava hulga elemendid teise, koodielementide hulga elementideks; elemendid võivad olla märgid v märgistringid

coffee table book » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

cognitive map » kujuteldav või reaalne ruumisuhete mentaalne mudel, mis sisaldab kolme elementi: paigad, ruumilised seosed paikade vahel ja liikumisplaanid

cognomen » Vana-Rooma isikute poolt ees- ja perekonnanime järel kasutatud nimi, nt Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus

collaborating author » kollektiivteose üks autoreid

collaborative consumption » asjade või teenuste kasutamise viis nende ühiseks tarbimiseks, jagamiseks, laenamiseks või rentimiseks, selle asemel, et neid omada. Jagada ja ühiselt kasutada võib infosüsteeme, andmekogusid, väljaandeid, asju, ruume, teenuseid, teadmisi, oskusteavet

collaborative tagging » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

collaborator » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

collation » trükiteose mahtu näitavad andmed: lehekülgede, lehtede või veergude arv, illustratsioonid, lisalehed, formaat

collected works » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

collecting policy » määratleb objektide hankimise kriteeriumid, mida kogutakse, kuidas kogutakse ja põhjused, miks mingid objektid kogudega liidetakse

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collection » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

collection » mingite valikuprintsiipide järgi kogutud raamatud, esemed vm

collection » ühte väljaandesse koondatud ühe v mitme autori iseseisvad tööd

collection aggregate » Kehastus, mis kujundab üksuseks kahe või enama iseseisva teose kaks või enam väljendust.

[RDA]

collection arrangement » kogu vormiline ja sisuline ülesehitus

collection building » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

collection composition » kogu iseloomustavad näitajad: teavikute tüüp, laad, keel, sisu, väärtus, eksemplaarsus jms

collection development » kogude planeerimine, rajamine, täiendamine, puhastamine

collection dynamics » kogu omadus muutuda, täieneda ja uueneda nii koostise, struktuuri kui korralduse poolest

collection maintenance » kogu pikaajalist säilitamist ja kasutamist kindlustavad meetmed: ratsionaalne paigutus, optimaalsete füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tingimuste loomine, kasutamiseeskirjade järgimine jne

collection management » objektide säilitamise, kättesaadavuse tagamise ja kasutamisega seotud põhimõtted ja menetlused organisatsioonis; kogude poliitika elluviimiseks vajalike toimingute planeerimine ja teostamine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collection management » kogude koostamise, täiendamise, hooldamise ja kasutamisega seotud tegevused

collection manager » isik, kes vastutab kogude korralduse eest teabeasutuses

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collection of abstracts » referaatide kogumik eraldi raamatuna

collection of articles » artiklid raamatuna v jätkväljaande ühe andena

collection of audiovisual materials » kogu mitmel viisil salvestatud tekste, pilte ja helisid, mille taasesitamine toimub tehniliste seadmete abil (nt filmid, heliplaadid jt); koht eelnimetatu hoidmiseks ja kasutamiseks.

collection of audiovisual materials

collection of autographs

collection of poems » ühte raamatusse koondatud luuletused

collection of printed music » noote sisaldav kogu; võib sisaldada ka käsikirjalisi noote

collection organization » kogu nõuetekohast funktsioneerimist ja säilimist kindlustav arvestus, tehniline töötlus, paigutus, hoid jms

collection policy » olemasolevate ressursside efektiivse kasutamise strateegia kogude arendamiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collection profile » kogu temaatiline, kronoloogiline, keeleline eripära

collection statistics » kogude suuruse ja koostise statistika

collection survey » kogu analüüs bibliograafilise, analüütilise, sotsioloogilise, statistilise vm meetodi abil

collection survey » 1) igas säilitusüksuses toimunud ja toimuvate kahjustusprotsesside iseloomu ja ulatuse kindlaksmääramine
2) terviklike kogude uurimine hoolduse ja säilitusprioriteetide kindlakstegemiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collection turnover » mingi perioodi jooksul toimunud laenutuste ja raamatukogu teavikute arvu suhe

collections policy » määratleb objektide hankimise kriteeriumid, mida kogutakse, kuidas kogutakse ja põhjused, miks mingid objektid kogudega liidetakse

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collections statement » määratleb objektide hankimise kriteeriumid, mida kogutakse, kuidas kogutakse ja põhjused, miks mingid objektid kogudega liidetakse

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

collective agent » Isikute rühm või organisatsioon, millel on kindel nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

MÄRKUS. Kollektiivid on asutus ja perekond.

[RDA]

collective annotation » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

collective bibliography » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

collective cataloguing » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

collective entry » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

collective note » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

collective title » Liitumi kehastuse pealkiri.

MÄRKUS.Koondpealkiri tavaliselt erineb liitumina teostatud väljenduste ja teoste pealkirjadest.

[RDA]

collective title » Mitut teost sisaldava väljaande ühine pealkiri. (ISBD)

Nt Richard Roht, „Neli juttu”

collective work » mitme autori (autorite rühma) ühiselt kirjutatud ja koostatud teaduslik v kirjanduslik teos

collector`s edition » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

college library

collotype » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

collotype printing » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

collotype process » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

colon » kirjavahemärk : ; kasutuses ka kirjemärgina

Colon Classification » S. R. Ranganathani loodud raamatukogu liigitussüsteem, milles indeksite kombineerimiseks kasutatakse koolonit. Peamiselt kasutusel Indias.

colophon » keskaja käsikirja v inkunaabli lõppu märgitud andmed autori, pealkirja, ümberkirjutaja v trükkija, koha ja aja kohta

colophon » Harilikult väljaande lõpus asuvad andmed väljaandmise või trükkimise kohta, mõnel juhul ka muud bibliograafilised andmed, k.a pealkiri. (ISBD)

colour lithography » värviline litograafia

colour plate » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

colour printing » trükkimine mitme värviga

coloured edge » raamatuploki värvitud lõige, nt kuldlõige, marmorlõige

coloured plate » raamatusse kleebitud tahvel mitmevärvilise kujutisega

colouring » jooniste, kaartide jm käsitsi värvimine, tavaline XVIII ja XIX saj trükistes

colouring book » lasteraamat, milles joonistatud pildid tuleb lapsel endal värvida

colportage » kandekaubandus, raamatute müük majast majja, perest perre liikudes

colporteur » majast majja ja perest perre rändav raamatumüüja, Eestis eriti XIX saj lõpul ja XX saj algul

column » trükiridade tulp, püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis; lehekülg jaguneb veergudeks nt ajalehtedes, sõnaraamatuis

column title » veeru kohal lehekülje ülaveerisel asuv tiitel

COM » arvutis salvestatud informatsiooni väljastamine mikrovormil(mikrofilmil või mikrokaardil)

COM printer » printer, mis kannab fotofilmile lehekülgede mikrokujutised

comb binding » mehhaaniline köide, mille puhul plastikust selja küljes olevad kumerad harud kinnituvad lehtedes ja kaantes olevatesse piludesse

combined location » kogu paigutamine kaht v enamat paigutusviisi koos kasutades

come out » trükisena vm kujul üldsusele kättesaadavaks jõudma

comedy » lõbusalt laheneva konfliktiga näidend

comic newspaper » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

comic paper » ajakiri, mille sisuks on huumor ja satiir

comic strip » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

comics » jutustav (napi tekstiga) joonistatud pildiseeria üksik- v sariväljaandena; sageli ka järgnevana perioodikas

comma » kirjavahemärk , ; kasutuses ka kirjemärgina

command » süsteemile v protsessile antav korraldus kasutajalt v programmilt

command button » kuvaelement, mille aktiveerimisel osutusseadisega käivitatakse mingi funktsioon

command key » klahv, mis käivitab teatud erifunktsiooni, nt muuteklahv, juhtklahv, suurtähelukk

command language » keel operatsioonisüsteemile v rakendusprogrammile käskude andmiseks

command line » viibale järgnev rida käsu sisestamiseks

commemorative edition » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

commemorative volume » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

comment » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

comment » põhitekstile lisatud selgitus, täiendus, viide; kirjeelement, mis sisaldab lühitäiendust v -seletust teaviku iseärasuste kohta

commentary » selgitav või tõlgendav märkus mingi teksti juurde

commented edition » kommentaaridega varustatud väljaanne

commercial and » märk &, ladina "et" (ja) lühend

commercial art » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

commercial publication » trüki- või e-dokument, mis tavaliselt toodetakse ja müüakse (levitatakse) kasu teenimise eesmärgil

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

common auxiliaries of form » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku laadi, välistunnuseid, käsitluse laadi, žanri, lugejamäärangut jms

common auxiliaries of general characteristics » katustermin rühma UDK üldmäärajate kohta, mis tähistavad omadusi, materjale, suhteid, protsesse ja isikukarakteristikuid

common auxiliaries of human ancestry¸ ethnic grouping and nationality » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

common auxiliaries of language » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse teaviku keelt

common auxiliaries of materials » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse materjale ja koostisosi, millest esemed ja tooted on valmistatud

common auxiliaries of persons and personal characteristics » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse isikuid ja isikute rühmi mingi rolli või ühendava tunnusjoone alusel

common auxiliaries of place » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse paiknevust, kohta üldiselt, kõige sagedamini maailmajagusid, riike ja riikide haldusüksusi

common auxiliaries of properties » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse nähtuste omadusi ja tunnuseid

common auxiliaries of relations¸ processes and operations » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

common auxiliaries of time » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse daatumeid, ajalooperioode, kestust, geoloogilisi ja arheoloogilisi ajastuid jms

common auxiliary numbers » UDK abitabelites esitatud notatsioonisümbolid põhimõtteliselt kõikides liikides korduda võivate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks

common title » Kehastuse pealkiri kehastusele, mis koosneb osadest või seisudest.

MÄRKUS. Üldpealkiri võib esineda koos jadasisese numbriga ja koos osa või seisu individuaalpealkirjaga.

[RDA]

common title » Pealkirja osa, mida kannab rühm üksteisega seotud väljaandeid lisaks nende erinevatele jaotisepealkirjadele. Üldpealkiri osutab nimetatud seosele ja koos jaotisepealkirjaga identifitseerib väljaande. Ühist üldpealkirja võivad kanda ka põhiväljaanne ja selle lisad ning põhiseeria ja selle allseeriad, kui lisadel või allseeriatel on sõltuvpealkirjad. (ISBD)

communication technology » andmeid kandvate signaalide edastuse ja vastuvõtu meetodid ja menetlused
Märkus: selles tähenduses ei soovitata kasutada terminit 'kommunikatsioonitehnoloogia'

communicative artifact » artefakt, mille peamiseks funktsiooniks on informatsiooni jäädvustamine ja vahendamine, nt trükis, dokument, pilt, film, auvis

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

communiqué » dokument teatega peetud läbirääkimiste ja saavutatud kokkuleppe vms kohta

community library » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

compact » kahandama andmekandjal hõivatavat ruumi korduvate märkide kodeerimise v kõrvaldamise teel

Compact Cassette » lameda karbi kujuline seadis, milles asetseb heli salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud magnetlint

compact disc interactive

compact disc read-only memory » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

compact disc recordable

compact disk » 120 mm läbimõõduga optiline ketas, peamiselt personaalarvutites kasutatav andmekandja; käibel palju eri tüüpe, nt:
audio CD, laserplaat, saab kuulata ka laserplaadimängijaga;
CD-ROM, ainult loetav laserketas;
CD-E, kustutatav laserketas, võimaldab korduvat kirjutust;
CD-R, kirjutatav laserketas;
CD-RW, korduvalt ülekirjutatav laserketas;
DVD, eriti suure mahuga laserketas

compact disk-read only memory » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

compact shelving » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

compact storage » teavikute hoidmine liikuvatel riiulitel

compass map » keskaegne meresõidukaart, millel kaardivõrguna kasutati mitmest suvalisest punktist tõmmatud kompassijoonte võrku; kujutas eriti täpselt rannajoont

compatibility » seadmete v programmide võime töötada koos v asendada üksteist

compend » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

compendium » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

compendium » raamatu, loengu vm kokkuvõte

compilation » teiste autorite töödest kokkukirjutatud, ilma iseseisva loominguta koostatud teos

compilator » kompilatsiooni koostaja, isik, kes tegeleb kompileerimisega

compile a bibliography » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

compiler » kokkuseadja, kes valib, korraldab ja töötleb kogutud andmed, kirjutised, teosed jm uueks tervikuks (kogumik, lugemik, almanahh, antoloogia, kogutud teosed jne)

complete bibliographic search » süsteemne, täielik otsing vastuseks bibliograafiapäringule, sisaldab ka täpsustusotsingu

complete set » kõiki numbreid ja andeid sisaldav ajakirja, ajalehe, jätkväljaande, sarja komplekt

complete works » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

completed bibliography » bibliograafia, mille koostamine on lõpetatud, millesse ei lisandu enam andmeid

completely revised edition » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

complex search » otsitunnuste teadlikul kombineerimisel põhinev infootsing andmebaasist, nt märksõna, teaviku keele ja asukoha järgi

complimentary copy » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

compose » trükivormi tekstiosa (ladu) koostama

composite annotation » mitme sisult seotud teose ühine annotatsioon

composite bibliography » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

composition » ladumine; ladumise tulemus

compound name » kahest v rohkemast nimest koosnev nimi, vahel ühendatud sidekriipsuga v ühendava sõnaga (liiteesnimi, liitperekonnanimi)

compound number » indeks, mis on saadud põhitabelite indeksi kombineerimisel määraja(te)ga

comprehensive entry » lõpetatud, kirjereeglitele vastavalt kõigi võimalike andmetega kirje

compress » kahandama andmekandjal hõivatavat ruumi korduvate märkide kodeerimise v kõrvaldamise teel

computer » sisemiselt talletatud programmidega juhitav digitaalandmeid töötlev seade

computer breakdown » riistvara rikkest tingitud arvutitöö katkemine

computer conference » eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil

computer content » Teos, mis on realiseeritud digitaalse andmekogumina või arvutiprogrammina.

[RDA]

computer crime » riistvara, tarkvara v andmete kasutamine, muutmise v hävitamisega sooritatud kuritegu

computer file » andmed või tarkvaraprogramm, nt arvutimäng, keelekursus või muu rakendustarkvara, mis on kättesaadav arvutiloetavatel ketastel, lintidel või muul andmekandjal, mida kasutaja saab laenata või raamatukogus kasutada

[EVS-ISO 2789:2007]

computer generation » arvutiehituse ajaloo üht arengujärku esindavad arvutid; liigitus rajaneb peamiselt valmistuse tehnoloogial: esimene põlvkond põhines releedel v elektronlampidel, teine transistoritel ja kolmas integraallülitustel

computer graphics » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

computer literacy » arvuti kasutamiseks vajalikud teadmised ja vilumused; ei hõlma oskust programmeerida

computer malfunction » riistvara rikkest tingitud arvutitöö katkemine

computer map » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

computer network » sidekanalitega ühendatud arvutid ja seadmed, mis hõlbustavad kasutajatevahelist suhtlust ja võimaldavad kasutajatel ressursse ning teenuseid jagada

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

computer network » andmesideks omavahel ühendatud arvutite võrk

computer output microform » arvutis salvestatud informatsiooni väljastamine mikrovormil(mikrofilmil või mikrokaardil)

computer resources » andmetöötlussüsteemi elemendid, mis on vajalikud operatsioonide sooritamiseks, nt mäluseadmed, sisend-väljundseadmed, andmed, failid, programmid

computer science » teadus, mis hõlmab meetodite ja tehniliste lahenduste loomist informatsiooni töötlemiseks; varasemal ajal ka infoteadus

computer security » riist- ja tarkvara ning andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamine

computer services » arvutikasutusel põhinevad teenused

computer system » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

computer virus » enamasti kahju tekitav programm, mis turvasüsteemi puudujääke kasutades paljundab end arvutisüsteemides, lülitudes teiste programmide koosseisu

computer-aided » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

computer-aided publishing » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

computer-assisted » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

computer-assisted publishing » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

computer-based information » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

computer-based loan system » raamatukoguautomaatika süsteem v integreeritud raamatukogusüsteemi moodul arvutipõhiseks lugejate ja laenutuste arvestuseks

computer-readable » andmete ja andmekandjate omadus, mis võimaldab neid töödelda arvutiga

computerization » teatud eluvaldkonna või kogu riigi elu korraldamine kõrgtasemel infotehnoloogia ja -tehnika rakendamise abil

computerized » omane meetodile v protsessile, milles osa tööd teeb arvuti

computerized bibliographic work » arvutikasutusel põhinev bibliograafiavahendite koostamine jm bibliograafiaalane tegevus

computerized bibliography » elektrooniliselt avaldatud ning arvuti abil kasutatav bibliograafia

computerized cataloguing » kataloogimine arvuti abil

computing » andmete salvestamine, kodeerimine, sortimine, kuvamine jms süstemaatilised operatsioonid

computing system » ühest v mitmest arvutist, välisseadmetest ja tarkvarast koosnev süsteem, mis töötleb andmeid

concealed fore-edge painting » eeslõikemaaling, mis on nähtav alles raamatu avamisel, kui lehed pisut üksteiselt nihkuvad

conceptual object » idee, kontsepti kujul esinev objekt enne valmistamist; potentsiaalne objekt

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

concertina fold » lõõtsana kokkuvolditav trükis

concluding remarks » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

conclusion » millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus

conclusion » autori kirjutatud osa teose lõpus, mis võtab kokku eelneva teksti, sesitab järeldusi vm

condemned book » raamat, mille võimuorganid on keelanud

condensed edition » kordustrükk, mille aluseks olnud trüki tekstist on osa välja jäetud

condition survey » 1) igas säilitusüksuses toimunud ja toimuvate kahjustusprotsesside iseloomu ja ulatuse kindlaksmääramine
2) terviklike kogude uurimine hoolduse ja säilitusprioriteetide kindlakstegemiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conference paper » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

conference proceedings » konverentsi, kongressi, sümpoosioni jne ettekannete, teeside vm sisumaterjali kogumik

configuration » infotöötlussüsteemi riist- ja tarkvara organiseerimise ja ühendamise viis

configure » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

confiscated book » võimude poolt käigust kõrvaldatud ja hävitamisele määratud trükiteos

conjecture » oletuslik parandus tekstis, lähtudes lünklikult säilinud v vigase teksti kontekstist

connection » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

connectivity » süsteemi v seadme omadus, mis võimaldab seda muudatusteta ühendada teiste süsteemide v seadmetega

consecutive numbering » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

consecutive numeration » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

consecutive pagination » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

consecutive paging » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

conservation » sekkumisprotseduurid, mis on mõeldud kahjustuste ennetamiseks, nende tekke peatamiseks või edasilükkamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.03]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

conservation » objektide vananemise aeglustamine füüsikaliste ja keemiliste meetoditega

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conservation policy » põhiprintsiibid, mille eesmärk on tagada ajalooliste objektide, hoonete, mälestiste või paikkondade säilimine tulevikus

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conservation policy » säilituskorralduse põhiprintsiibid; säilituspoliitika võib olla institutsionaalne, regionaalne, riiklik ja/või rahvusvaheline

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conservation technique » kindlaksmääratud protseduur konserveerimistöötlusel

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conservation treatment » objekti(de) füüsikalis-keemiline muutmine nende säilitamise eesmärgil

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conservator » vastava koolituse ja töökogemusega, kvalifitseeritud või akrediteeritud erialaspetsialist, kes vastutab objektide konserveerimise eest

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

conserve » teavikuid kaitsma loomuliku vananemise ja lagunemise eest, nende säilivuse parandamine spetsiaalsete vahendite v meetoditega

consolidated index » mitme eri registri ühendamisel saadud register

conspectus » raamatu, loengu vm kokkuvõte

consult » lugejaid nende infovajaduste rahuldamisel suunama ja abistama

consultant » nõustaja, kes abistab ja juhendab lugejaid kataloogi kasutamisel

consumer surplus » summa, mille võrra tarbijad väärtustavad toodet või teenust üle selle ostuhinna

[EVS-ISO 16439:2016]

contact printing » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormiga vahetul kokkupuutumisel (kõrg-, lame-, sügavtrükk)

contact-free lending » laenutusviis, mille puhul kasutaja ei puutu raamatukoguhoidjaga kokku, näit laenutus selveraamatukapi, laenutusautomaadi, tellitud raamatute riiuli vms abil

contemplative writings » rahvalähedased usulis-moraliseeriva sisuga väljaanded (nt vaimulikud jutustused, meditatsioonide, mõtiskluste ja palvete kogud)

content » Info, mis sisaldub kehastusena teostatud väljenduses.

[RDA]

content industry » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

content unit » arvutitöödeldud üheselt identifitseeritav tekstiline või audiovisuaalne osa avaldatud teosest, mis võib olla originaal või kokkuvõte teisest avaldatud teosest

MÄRKUS 1. Hõlmab dokumente või dokumentide osi (nt artiklid, referaadid, sisukorrad, pildid) ja kirjeid.

MÄRKUS 2. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 3, 2008.

MÄRKUS 3. Sama e-sisuüksuse eri vormingud (PDF, Postscript, HTML jne) arvestatakse eraldi üksustena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

contents » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

contents list » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

contents slip » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

contents strip » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

continental pica » 12-punktine trükikiri (4,513 mm)

contingent valuation » mittetulundusasutuste ja ühiskasulike projektide majandusliku väärtuse hindamise meetod, mille alus on potentsiaalsete kasutajate vastused küsitluse küsimustele, näiteks kui palju nad oleksid valmis maksma hüve või omaduse eest (maksevalmidus) või kui suurt summat nad aktsepteeriksid rahalise kompensatsioonina mingi hüve või omaduse puudumise eest (aktsepteerimisvalmidus)

MÄRKUS Seda meetodit kasutatakse näiteks keskkonnakaitses ja tervishoius.

[EVS-ISO 16439:2016]

continous pagination » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

continous paging » lehekülgede ühtne nummerdus läbi mitme füüsilise üksuse, nt läbi ajakirja ühe aasta numbrite

continuation » jätkartikli vm teose järgnev osa

continuation » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

continuation card » kataloogikaart, millel jätkub eelmisel kaardil alustatud kirje

continuing paper » artikkel, mille avaldamine on jaotatud mitme ajakirjanumbri (jätkväljaande vihiku, ajalehenumbri) vahel

continuing publication » nummerdatud annetena, kuid normimata ajavahemike järel ja määramata annete arvuga ilmuv väljaanne

continuing resource » Bibliograafiaüksus, mis ilmub pikema aja vältel ilma ettemääratud lõputa. Pidevväljaanded hõlmavad jadaväljaandeid ja lõpetamata lõimväljaandeid. (ISBD)

contributor » koostöö tegija ajalehele, ajakirjale vm väljaandele

control » omane andmetele, strukruuriüksustele, seadmetele jms, millel on juhtimis-, reguleerimis- vm haldusfunktsioon

control language » keel operatsioonisüsteemile v rakendusprogrammile käskude andmiseks

control ball » kohal veeretatava kuuliga osutusseadis; erineb hiirest selle poolest, et seda hoitakse paigal ja kuuli liigutatakse käega; kasutatakse peamiselt kandearvutites

control character » märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab juhtfunktsiooni, nt edastusmärk, vormingumärk; mõnikord esitatud graafiliselt

control key » klahv, mida kasutatakse alati koos teis(t)e klahvi(de)ga erifunktsioonide täitmiseks

control label » raamatukogu inventuuril kasutatav sedel kontrolliks vajalike andmetega raamatu kohta

control panel » juhtprogramm, millega saab häälestada arvutisüsteemis osi parameetrite määramise teel

control program » programm rakendusprogrammide täitmise plaanimiseks ja järelevalveks

controlled access » kindlaksmääratud kitsendustega juurdepääs infole

controlled vocabulary » märksõnade korrastatud loetelu

conventional collective title » Koondpealkiri, mida kasutatakse eelispealkirjana ühe tegija mitme teose kogumiku puhul või ühe teose mitme osa puhul.

[RDA]

conventional printing sheet » trükise mahu arvestusühik: trükipoogen formaadis 60x90 cm

conventional signs » kaardil kasutatavad tingmärgid, mis tähistavad kujutatavaid objekte

conventional title » kataloogija moodustatud pealkiri kirjes, juhul kui kirjeandmete põhiallikais pealkirja ei leidu

conversational mode » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

convert » viima andmeid ühelt esituskujult teisele, muutmata andmetes sisalduvat informatsiooni

converter » programm andmete konvertimiseks, nt ühest vormingust teise

cook book » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

cookery book » toiduvalmistamise õpetuse ja retseptide raamat

cooperative acquisition

cooperative cataloguing » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

cooperative project » institutsionaalne ja/või erirahastusega raamatukoguprojekt, mis toimub koostöös vähemalt ühe partneriga

MÄRKUS 1. Koostööprojekti partnerid võivad olla raamatukogud, arhiivid, muuseumid, ülikoolide teaduskonnad, kogukonnad või muud asutused.

MÄRKUS 2. Projektid võivad olla organiseeritud kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

MÄRKUS 3. Välja arvatud ad hoc koostöö.

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

MÄRKUS 5. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

copper engraving » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

copper plate engraving » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

copy » originaalist jäljendit valmistama; teksti ümber kirjutama; lugema andmeid lähte-andmekandjalt neid muutmata ning kirjutamata samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast, nt magnetlindilt magnetkettale

copy » originaali jäljend (ka suurendatud ja vähendatud kujul) v ümberkirjutis

copy » trükivormilt trükivärvi abil paberile vm materjalile tehtud jäljend

copy » sama trükise iga üksik teisik

copy » mehhaanilise surve abil saadud kujutis mingil materjalil, nt trükitekst v trükipilt, pitser, graafikateos

copy card » maksevahend koopiate valmistamiseks kaardiga töötava koopiamasinaga

copy cataloguing » kataloogimismeetod, mille puhul teaviku sageli mujal koostatud kirje kopeeritakse ja kohandatakse oma vajadustega; produktiivne eriti elektronkataloogimisel, kui on olemas juurdepääs teiste raamatukogude kataloogidele ja kirjete allalaadimise vahendid

copy number » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

copy protection » andmete v tarkvara kaitse volitamatu kopeerimise eest; seadusega kehtestatud kaitse tarkvara illegaalse kopeerimise vastu

copying service » teenindusliik: koopiate valmistamine ja vahendamine lugejaile

copyist » kopeerija, ümberkirjutaja, eriti keskaja kloostris käsikirjade kopeerija

copyright » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

copyright » õigusnormid, mis määravad kirjastuse õigused ja suhted autoritega teoste hankimiseks, avaldamiseks ja levitamiseks

copyright act » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

copyright date » autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud(avaldatud, üldsusele suunatud) teostele hetkel, mil teos on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja kopeerimist või fikseerimist võimaldavas vormis

copyright holder » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

copyright infringement » autoriõigusega kaitstud teose kasutamine (sh reprodutseerimine, tõlkimine, töötlemine, eksponeerimine, avalik esitamine, levitamine) ilma õiguste omajate nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega

copyright law » seadus, mis käsitleb autorite õigusi nende loomingule

copyright law » autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum,mis annab autorile ainuõiguse ja kontrolli oma teose kasutamise ja käsutamise üle; tsiviilõiguse osa, mis reeglistab kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisel ja kasutamisel tekkinud tsiviilõiguslikke suhteid

copyright owner » isik, kellele kuuluvad autori varalised õigused

copyright protection » riigi poolt loodud reeglite kogum, mis tagab autorile võõrandamatu õiguse oma loomingule

copyright term » ajavahemik, millal teosele kehtib autoriõigus

cords » paelad (nöörid), mille külge köitmisel õmmeldakse raamatu poognad, neist tekivad reljeefsed ristvöödid raamatu seljal

corner » metallkilbike köite kaane kaitseks ja ehteks

corporate author » teaviku kirjeldamisel autoripealdises märgitav oma töid avaldav asutus v organisatsioon, mida saab nime järgi identifitseerida

corporate bodies index » trükises v andmebaasis esinevate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide jm kollektiivide register

corporate body » Nime järgi identifitseeritav organisatsioon või isikute ja/või organisatsioonide rühm. See hõlmab ka nime omavaid ajutisi rühmi ja üritusi, nt kohtumisi, konverentse, kongresse, ekspeditsioone, näitusi, festivale ja messe. Kõige sagedamini esinevad kollektiividena assotsiatsioonid, asutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, võimuorganid, valitsusasutused, usuorganisatsioonid ja konverentsid. (ISBD)

corporate body » Organisatsioon või isikute või organisatsioonide rühm, millel on identifitseeriv nimi ja mis on võimeline tegutsema üksusena.

[RDA]

corporate borrower » asutus, organisatsioon vm juriidiline isik, kes laenab raamatukogust teavikuid

corporate entry » kirje, mille pealdises on asutuse, organisatsiooni vm nimetus (mitte isikunimi) kollektiivautorina

corporate loan » laenutuse liik, mille puhul laenajaks on kollektiiv (asutus, organisatsioon vm juriidiline isik)

corporate name » nimetus, mille järgi kollektiivi (asutust, organisatsiooni) tuntakse

corrected edition » kordustrükk, mille tekstis on tehtud parandavaid ja täpsustavaid muudatusi

correction marks » tingmärgid vigade parandamiseks

corrigenda » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

cost-benefit analysis » protsess, millega hinnatakse ettevõtmise maksumuse ja saadud kasu rahalise väärtuse suhet

[EVS-ISO 16439:2016]

costume book » moode esitav raamat, milles oluline osa on piltidel ja joonistel

cotton paper » linastest ja puuvillastest kaltsudest valmistatud paber

councelling » üldjuhul suuliste vastuste andmine infoasutuse teenuseid puudutavatele küsimustele, suunamine mingite infoallikate juurde (teatmeteosed, kataloogid, andmebaasid), leidumusküsimusele vastamine

counter-die » tähepildiga terastempel, millega vajutatakse täht matriitsile

counterfeit » teose trükkimine või paljundamine autori loata

counterfeit edition » teose trükkimine või paljundamine autori loata

county bibliography » mingi piirkonna v maakoha kohta ja seal ilmunud kirjandust ning seal elanud autorite töid loetlev bibliograafia

county library

course » süstemaatiline ülevaade mingi ala kohta; lühiajalised õpingud mingil alal ettevalmistuseks v täienduskoolituseks

cover » eeslehele v tiitellehele eelnev ja tagalehele järgnev tugevamast materjalist (papist, kartongist) katteleht

cover » Bibliograafiaüksust kattev ükskõik mis materjalist ümbris. (ISBD)

cover bound in » taasköitmisel raamatusse köidetud originaalkaas

cover design

cover illustration » kaane kujundamisel kasutatud illustratsioon

cover paper » raamatu v brošüüri kaanteks kasutatav paber v kartong 80-300 g/m²

cover title » raamatu kaanele trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

cover title » Väljaande (esialgsele) esikaanele trükitud pealkiri. (ISBD)

cover with squares » kantidega kaas, mille servad ulatuvad üle raamatuploki

covering » raamatuploki kinnitamine kaante vahele

CPU » arvuti keskne töötlusseade, mis koosneb ühest v mitmest protsessorist ja nende sisemäludest ning on ühendatud välismälude ja sisend-väljundseadmetega

cracker » tehniliselt oskuslik arvutientusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks

cradle book » trükikunsti leiutamisest kuni aastani 1500 (incl.) trükitud raamat, v.a plokiraamat. Ka kaardid enne 1550. aastat.

crash » arvutisüsteemi töö seiskumine tark- v riistvara vea tõttu

crayon drawing » musta v värvilise kriidiga tehtud joonistus

crime novel » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

critic

critic » arvustaja, teose hindaja, retsensiooni kirjutaja

critical bibliography » bibliograafia, milles kirjeile on annotatsioonide v referaatide kujul lisatud hinnangud

critical edition » teose väljaanne, mis tekstikriitiliselt toimetatuna püüab esitada teksti autori viimse tahte kohaselt, võib sisaldada variante ja kommentaare

critical incident technique » uurimisviis mingi sündmuse või kogemuse kõige meeldejäävamate aspektide väljatoomiseks

MÄRKUS Kriitiliste juhtumite meetodit võib kasutada individuaalintervjuus, fookusgrupiintervjuus või küsitluses.

[EVS-ISO 16439:2016]

criticism » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

criticize » vaatlema ja analüüsima, arvustavalt hindama ning selle põhjal retsensiooni kirjutama

critique » arvustamine, hindav eritelu; puuduste, vigade, vastuolude esitus; vastavate tekstide kogum

cross index » kombineeritud register, nt nimesid ja märksõnu ühises tähestikjärjestuses esitav register

cross reference » kaks sideviidet, mis vastastikku seovad kaht kirje pealdist, märksõna v rubriiki

cross section » kartograafias: mõõtkavaline maapinna vertikaalne läbilõige ühes asukohapunktis (ristprofiil, ka ristlõige, diagramm) või kahe punkti vahel (pikiprofiil).

cross-searching » üheagne otsing mitmes andmebaasis

crosshead » teksti mingit osa iseloomustav pealkiri

crowdsourcing » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

cryptogram » salakirjas kirjutatud tekst; krüpteeritud tekst v andmed

cryptography » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

cryptonym » pseudonüüm, mis on moodustatud autori õige nime algustähtedest v -silpidest, nt KAH = Karl August Hindrey

CTRL key » klahv, mida kasutatakse alati koos teis(t)e klahvi(de)ga erifunktsioonide täitmiseks

cubicle » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

cultural economics » majandusteaduse haru, mis uurib kultuuri seost majandustulemustega ja käsitleb kultuurinähtusi majandusteguritena

[EVS-ISO 16439:2016]

cultural heritage » kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja antakse edasi järelpõlvedele

cultural heritage institution » teabeasutus, mis eelkõige tegeleb info kogumise, säilitamise, töötlemise ja vahendamisega; mäluasutused on raamatukogud, arhiivid, muuseumid

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

cumulative bibliographical index » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

cumulative bibliography » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

cumulative index » mitme eri registri ühendamisel saadud register

cumulative index » register, mida täiendatakse vahepeal lisandunud andmetega

cumulative list » pidevalt andmestikku koondav bibliograafia: igal järgneval avaldamisel kajastub kõik varasem koos vahepeal lisandunud uuega; üks koondbibliograafia erijuhtumeid

cumulative list of contents » ajakirja mitme aastakäigu v mitmeköitelise teose sisukord

cumulative table of contents » ajakirja mitme aastakäigu v mitmeköitelise teose sisukord

curator » 1) kogu(de) kuraator on muuseumitöötaja, kes vastutab kogude korraldusega seotud küsimuste eest
2) näituse kuraator vastutab objektide valiku ja näituse organiseerimise eest

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

curatorial assessments » kogude üldise seisundi hindamine nii konserveerimise kui ka üldise organisatsiooni aspektist

current acquisition » raamatukogu pidev täiendamine

current awareness service » bibliograafiainfo vahendamine mingil teemal või erialal ilmunud uue kirjanduse kohta

current bibliography » bibliograafia, mis jätkuvalt (nt nädala, kuu, aasta lõikes) informeerib uutest teavikutest (ka artiklitest)

current number » ajakirja vm jadaväljaande viimati ilmunud number

cursive » paremale kaldu asetsevate tähtedega kiri, kus tähemärgi kalle on ca 15º

cursor » kuval liigutatav osutusmärk, mis näitab viimasena valitud punkti, nt järgmiste andmete paigutamise kohta

curved brackets » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

curves » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

cut » söövitamise v graveerimise teel valmistatud kõrgtrükiplaat, peamiselt illustratsioonide trükkimiseks

cut » graafiline kaunistus tiitellehel, algus- v lõppleheküljel, peatüki lõpul vm, pole seotud teose sisuga

cut » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

cut and paste » funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada ja kopeerida teksti v graafikat dokumendist lõikepuhvrisse kasutamiseks samas v teises dokumendis

cut copy » raamat, mille raamatuplokk on kolmest küljest (lõikest) tasaseks lõigatud

cut line » seletus illustratsiooni juures

cut-in index » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

cut-in-letter » kunstiliselt kujundatud täht

cut-in-note » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

cut-in-side-note » teksti lõikuv pealkiri, lao välisäärde tühikusse paigutatud marginaal v pealkiri

cut-price book » nominaalhinnast odavamalt müügil olev raamat

Cutter number » raamatute paigutamisel tarvitatav tähis (osa kohaviidast)

cutting » raamatuploki lõikamine servadest, nii et poognavoldid lõigatakse lahti

cutting collection

cuttings file

cyberspace » ulmelis-hüpoteetiline globaalvõrkude ja virtuaalreaalsuse integratsioon

cyclopaedia » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

cyclopedia » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

cyclostyle » sõeltrükil põhinev paljundusseade, olnud kasutusel peamiselt kirjutusmasinal kirjutatu paljundamiseks

cylinder » vanaaegse raamatu vorm: pikk papüürusriba, millele kirjutatud teksti keritakse lugemisel edasi

Cyrillic type » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

Cyrillic writing » IX saj kreeka majuskleist kujunenud vanim slaavi kiri, XII saj sai aluseks hilisemale slaavi tähestikule

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018