Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 25 sõna

UDK

ujukogu » kogu, mis ei ole kindlas raamatukogus, vaid mille teavikud asuvad raamatukogus, kuhu need viimati tagastati

ulgkleebis » raamatu kaustast suurem kaart, tabel, diagramm vm, mis on volditud kausta suuruseks

ulmekirjandus » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

universaalbibliograafia » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

universaalkogu » kõigilt ainealadelt teavikuid sisaldav kogu

universaalne detsimaalklassifikatsioon

universaalne ressursilokaator » Aadressisüsteem elektroonilise teaviku asukoha määramiseks arvutivõrgus. URL koosneb teenuse identifikaatorist, millele eelneb protokoll, mida kasutatakse soovitud teavikule juurdepääsuks (nt http://www.nlib.ee). (ISBD)

universaalraamatukogu » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

URL » Aadressisüsteem elektroonilise teaviku asukoha määramiseks arvutivõrgus. URL koosneb teenuse identifikaatorist, millele eelneb protokoll, mida kasutatakse soovitud teavikule juurdepääsuks (nt http://www.nlib.ee). (ISBD)

usaldatavus » määr, mille ulatuses mõõtmine annab korduvalt ja järjepidevalt sama tulemuse

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

utiliit » mingi üldkasulik teenindusprogramm, mille saab siduda teiste programmidega, nt diagnostikaprogramm

uudiskirjandus

uudiskirjanduse kataloog » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

uudiskirjanduse nimestik » raamatukogusse saabunud uute teavikute nimestik

uudiskirjanduse näitus » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

uudiskirjanduse väljapanek » raamatukogusse saabunud uute raamatute väljapanek

uudisraamat » äsjailmunud raamat

uudissõnade sõnastik » uuemaid sõnu ja väljendeid tutvustav sõnastik

uuendama » süsteemi v selle võimalusi laiendama, sh tarkvaras üle minema uuele versioonile v redaktsioonile

uuendatav irdlehtväljaanne » Lõimväljaanne, mis koosneb ühest või mitmest alusköitest, mida uuendatakse üksikuid lehekülgi vahele pannes, eemaldades ja/või asendades. (ISBD)

uuendussagedus » Lõimväljaande uuenduste avaldamise intervall. (ISBD)

uurimus » teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena

uusikkataloog » kataloog raamatukokku hiljuti saabunud teavikutest

uustrükk » Esialgse lao põhjal tehtud kordustrükk, mis sisaldab suuremaid või väiksemaid täpselt piiritletud erinevusi. (ISBD)

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018