Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 278 sõna

saaga » islandi muistendite rahvusvaheliselt levinud nimetus; germaani muistne kangelaslaul

saalraamatukogu » seinaäärsete riiulite v kappidega, nn seinasüsteemiga raamatukogu(ruum)

saatedokument » dokument (akt, arve, saateleht), mille alusel võetakse raamatukogus vastu v antakse üle teavikuid

saatesõna » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

safian » raamatute köitmiseks kasutatav õhuke värvitud kitse- v lambanahk

safianköide » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on safian

sagedussõnastik » sõnastik, milles keele sõnad esitatakse nende kasutamissageduse järjekorras

salakiri » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

salastatud kirjandus » üldiseks kasutamiseks kirjandus, mille võimuorganid on keelanud

salasõna » salastatud märgijada, mis identifitseerib volitatud kasutaja, lubades tal siseneda süsteemi

salatrükikoda » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

salatrükis » ebaseaduslikult trükitud ja levitatud trükis

salm » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

salvesti » seade, kuhu saab andmeid paigutada, kus neid saab hoida ja kust neid saab võtta

salvestis » informatsioon, mis on talletatud andmekandjasse või andmekandjale

salvestusmeedium » Materjal või aine, millele on salvestatud info või kunstiline sisu.

[RDA]

sametköide » köide, mille selja ja kaante kattematerjaliks on samet

sari » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

sari » Rühm eraldi väljaandeid, mis on üksteisega seotud seetõttu, et lisaks oma põhipealkirjale kannavad nad rühmale ühist koondpealkirja, s.o seeria põhipealkirja. Üksikud väljaanded võivad olla nummerdatud või nummerdamata. Seeria köited vms võivad olla monograafiad või pidevväljaanded. (ISBD)

sari » Kehastuste rühm, mis koosneb ühe teose osadest, jadateose numbritest või kehastuse üksustest.

[RDA]

sariväljaanne » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

sarjaandmed » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

sarjaandmed » Tähtsamad seeria identifitseerimiseks vajalikud elemendid, k.a üksikväljaannete järjenumbrid seerias. Termin hõlmab ka andmeid selle kohta, et väljaanne on mitmeosalise väljaande osa. (ISBD)

sarjaandmete ala » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

sarjakirje » kirje sarja kohta

sarjanumber » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

sarjapealkiri » sarja kõigi osade ühine pealkiri

sarjatiitel » lisatiitel sarjaandmetega

satelliidipilt » Maa tehiskaaslastelt tehtud maapinna foto või elektromagnetlainete spektri optilises, infrapunases või raadiolainealas skaneeritult edastatud maapinna kujutis

savitahvel » savist tahvel, mis pärast sellele kirjutamist on põletatud; eriti tuntud on kiilkirjaga savitahvlid Mesopotaamiast

seade » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

seadustik » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

seansi kestus » seansi ajaline pikkus

MÄRKUS. See on tavaliselt ajavahemik andmebaasi või elektronkataloogi sisselogimise ja (tahtliku või tahtmatu) väljalogimise vahel.

[EVS-ISO 2789:2007]

seanss » terviklik töötsükkel, nt sidusotsingul v andmesides

seanss » kordaläinud pöördumine andmebaasi või elektronkataloogi

MÄRKUS 1. Seanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse andmebaasi või elektronkataloogiga, ja lõpeb andmebaasis teostatud toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu. Keskmine kontrollaeg on 30 min. Kui kasutatakse teistsugust kontrollaega, tuleb seda aruandes märkida.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

[EVS-ISO 2789:2007]

sedeets » kuueteistkümnendikformaat (16°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueteistkümneks ja moodustab 32 lehekülge

sedelkataloog (AJALOOLINE) » lehtedele või sedelitele kantud kirjetega kataloog, mille lehed on pandud karpi või klambriga kinnitatult kaante vahel; kaartkataloogi eelkäija

sedii » diakriitik, konksuke tähe all, nt prantsuse ja portugali keeles

seeria » Rühm eraldi väljaandeid, mis on üksteisega seotud seetõttu, et lisaks oma põhipealkirjale kannavad nad rühmale ühist koondpealkirja, s.o seeria põhipealkirja. Üksikud väljaanded võivad olla nummerdatud või nummerdamata. Seeria köited vms võivad olla monograafiad või pidevväljaanded. (ISBD)

seeria » ühise temaatika vm ühendava tunnusega seotud, sarjapealkirja alla koondatud teavikud, harilikult ka sarnase kujunduse ja ühise nummerdusega

seeria » Kehastuste rühm, mis koosneb ühe teose osadest, jadateose numbritest või kehastuse üksustest.

[RDA]

seeriaandmed » Tähtsamad seeria identifitseerimiseks vajalikud elemendid, k.a üksikväljaannete järjenumbrid seerias. Termin hõlmab ka andmeid selle kohta, et väljaanne on mitmeosalise väljaande osa. (ISBD)

seeriaandmed » kirjeelemendid, mis sisaldavad teavet sarja kohta

seeriaandmete ala » kirjeala, mis sisaldab andmeid sarja kohta

seeriakirje » kirje sarja kohta

seerianumber » nummerdatud sarja kuuluvale raamatule antud järjenumber

seeriapealkiri » sarja kõigi osade ühine pealkiri

seeriatiitel » lisatiitel sarjaandmetega

seeriaväljaanne » ühise pealkirja ja kujundusega (harilikult ka nummerdatud) sarja üksikväljaanne

segaindeks » nii tähtedest kui numbritest koosnev liigiindeks

segapaigutus » kogu paigutamine kaht v enamat paigutusviisi koos kasutades

segmenteerimine » väljaande loogiliste osade tuvastamine ja eristamine. Kasutatakse nt e-ajakirjades eri tüüpi alade (pealkirjad, autorid, illustratsioonid, pildiallkirjad, tabelid, leheküljenumbrid jm) eristamiseks ning nende koondamiseks loogilisteks üksusteks (artiklid, kuulutused jm). Võimaldab elektrooniliste väljaannete artikli- või muu üksuse põhist otsingut. Asendab bibliografeerimist

seikluskirjandus » seiklusliku sündmustikuga kirjandus

seiklusromaan » seiklusliku sündmustikuga romaan

seinakaart » distantsilt loetav õppe- või muu eriotstarbeline kaart seinale paigutamiseks

seiris » info- või meediaseire protsessis tellijale regulaarselt edastatav kindlat ajavahemikku hõlmav ülevaade

seis » Lõimväljaande olek mingil ajahetkel, kas esimest korda avaldatuna või pärast uuendamist. (ISBD)

sekst » kuuendikformaat (6°), mille puhul paberipoogen on murtud kuueks ja moodustab 12 lehekülge

sekundaarbibliograafia » bibliograafianimestike alusel, mitte de visu koostatud bibliograafia

seletussõnastik » sõnade tähendusi selgitav sõnastik

selg » raamatu osa, mis hoiab koos kaasi ja plokki ning kaitseb raamatu tagaserva (nt kõva selg, pehme selg, lame selg)

selja kumerdamine » köitmise protseduur, millega selg saab ümmarguse ja eeslõige õõnsa kuju

seljalt traatimine » õhukese brošüüri (1-2 poognat) kinnitamine läbi selja (poogna murrust)

seljapealkiri » pealkiri raamatu seljal (võib erineda tiitellehel olevast pealkirjast)

seljaroots » raamatu köitmisel seljamaterjali siseküljele kleebitav seljasuurune kartong- v paberriba, mis annab seljale tugevuse

seljasildik » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

seljatiitel » raamatu seljale trükitud andmed (autor, pealkiri jm)

seljaveeris » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

seljaõõs » tühi ruum selja ja raamatuploki vahel

selveraamatukapp » iseteeninduslik raamatukapp, kuhu saab raamatuid tellida ja tagastada ka ajal, kui raamatukogu on suletud

semikoolon » kirjavahemärk ; , kasutusel ka kirjemärgina

seminariraamatukogu

sentents » mõttetera, vaimukas mõte

seoseväärtus » väärtus, mille loob seos väljapaistvate isikute, kohtade, sündmuste või rühmitistega

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

separaat » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

seriaal » jadaselt ilmuv väljaanne: jätk-, perioodika- v sariväljaanne, nt ajakiri, ajaleht, raamatusari

serigraafia » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

servalõikus » raamatuploki servade tasalõikamine (puhastamine)

server » programm v seade, mis annab andmesidevõrgu kaudu tööjaamadele v muudele üksustele ühiskasutuslikke teenuseid, nt andmebaasi-, faili-, meiliserver

SHIFT-klahv » klahv märgiklahvide registri vahetuseks; naasmiseks põhiregistrisse tuleb klahv vabastada

sidekriips » kirjavahemärk -

siderograafia » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse terasplaadile
2. selles tehnikas graafikateos

sideronüüm » mingi taevakeha nimetusest saadud pseudonüüm

sidetehnoloogia » andmeid kandvate signaalide edastuse ja vastuvõtu meetodid ja menetlused
Märkus: selles tähenduses ei soovitata kasutada terminit 'kommunikatsioonitehnoloogia'

sideviide » viide, mis juhib samalaadse v täiendava ainese juurde, lüh: vt ka

sidus- » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

sidusandmebaas » interneti, veebi kaudu toimuv, seal asuv andmebaas

sidusjuurdepääs » juurdepääs ressurssidele kasutaja arvuti ja andmesidevõrgu kaudu

sidusrežiim » seadme v programmi režiim, kui ta on ühendatud andmeside- v arvutivõrku

signaal » andmete esituseks kasutatav füüsikalise suuruse variatsioon andmeedastuses

signaaleksemplar » trükise esimene eksemplar, mille läbivaatamise alusel antakse trükisele ilmumisluba

signaalkleeps » varguste takistamiseks raamatusse kleebitav magnetriba, mis kontrollväravas kutsub esile helisignaali

signaalriba » varguste takistamiseks raamatusse kleebitav magnetriba, mis kontrollväravas kutsub esile helisignaali

signatuur » trükipoogna järjenumber raamatus iga poogna esimesel (priim) ja kolmandal (sekund) leheküljel vasemal allnurgas, hõlbustab trükipoognate kokkuvõtmist köitmiseks v brošeerimiseks

signeeritud eksemplar » autori allkirjaga eksemplar

signeet » väljaande kaanele, tiitellehele vm trükitav kirjatuse embleem (logo)

siht » soovitav asjade seis, mille saavutamiseks kasutatakse kokkulepitud tegutsemisviise

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

sihtotstarbeline toetus » ühekordne sihtotstarbeline rahaline toetus projektide rahastamiseks (või osaliseks rahastamiseks)

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

sihtrühmad » ühe raamatukogu tegelike ja võimalike kasutajate grupid, kellele on suunatud kindel teenus või kes on teatud teavikute põhikasutajad

[ALLIKAS: ISO 11620:2008, määratlus 2.4.1]

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

siidköide » köide, millel selja ja kaante katteks on siidriie

siidpaber » väga õhuke paber kaaluga 8-25 g/m², tavaliselt valmistatud kaltsumassist v tselluloosist

siidtrükk » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

siigel » raamatukogu tinglik lühendatud nimetus, nt RR - Eesti Rahvusraamatukogu, SK - Saare Maakonna Keskraamatukogu

siirdeviit » vanades raamatutes (käsikirjades) lehekülje lõpul eraldi real asuv järgmise lehekülje esimene silp v sõna, mis hõlbustab üleminekut järgmisele leheküljele ja määrab nummerdamata lehekülgede järjestuse

sildik » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

sildistama » etiketiga varustama

silelõige » raamatuploki sile lõige

simuleerimine » andmetöötlussüsteemi kasutamine reaalse v abstraktse süsteemi valikuliste käitumuslike omaduste esituseks; modelleerimise liik

sine anno (lad) » lüh s.a.; teavikul puudub ilmumisaasta ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

sine loco (lad) » lüh s.l., i.k.; teavikul puudub ilmumiskoht ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

sine nomine (lad) » lüh s.n.; teavikul puudub kirjastaja nimi ja seda pole võimalik olnud kindlaks teha

sine paginatione (lad) » lüh s.p.; ilma leheküljenumeratsioonita

sinistrograafia » kirjutamine suunaga paremalt vasemale

sirvija » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

sirvilauad » kepile v lauakesele lõigatud igavene kalender, milles olid ruunikirjas märgitud nädala- ja tähtpäevad

sirvima » andmebaasi kirjeid v registris olevaid otsitunnuseid läbi vaatama üldise tutvumise v nende hulgast sobiva leidmise eesmärgil; tekstitöötluses: kuvatavat teksti kerides kiiresti läbi vaatama

sirvima » raamatut temast ettekujutuse saamiseks põgusalt siit-sealt vaatama

siseandmebaas » organisatsioonis kohapeal leiduvatest andmetest koostatud, enamasti sisetööks kasutatav andmebaas

sisekaas » trükise kaane sisekülg

sisekataloog » raamatukogu sisetöödeks kasutatav kataloog

sisemälu » keskseadmesse kuuluv mäluseade, millele protsessoril on vahetu juurdepääs

sisend » raamatukogu ülalpidamiseks panustatud ressursid (nt rahastus, personal, kogud, ruumid, sisseseade)

[EVS-ISO 16439:2016]

sisend- » omane sisestusega seotud andmetele, olekutele v protsessidele

sisend-väljund- » omane sisestuses ja väljastuses osalevale seadmele, protsessile v andmetele

sisendandmed » infotöötlussüsteemi teatud koostisossa vastuvõetud andmed

sisendseade » seade, millega saab andmeid sisestada, nt klaviatuur, hiir, skanner

sisestama » andmeid arvutiloetavale andmekandjale panema

sisestus » infotöötlussüsteemi mingisse koostisossa andmete vastuvõtmine

sisestus » andmete arvutiloetavale kandjale panemine, nt bibliograafiaandmete sisestamine kõvakettale

sisestusklahv » klahv, millega kasutaja annab töötluse juhtimise edasi programmile; tekstitöötluses lõpetab sisestusrea

sisestusreeglid » sisestavate andmete vormistusreeglid

sisestusviga » sisestamisel tehtud viga

sisetiitel » tiitel, mis on raamatus tagapool tiitellehte, nt tiitel osale raamatust

siseveeris » veeris raamatu lehekülje seljapoolsel serval

sisevõrk » firma- või asutusesisene kohtvõrk, kus kasutatakse Internetiga ühilduvaid protokolle ja programme

sisevõrk » võrk, mis on eraldatud üldisest võrgust vastava tark- v riistvara abil

siseväljaanne » väljaanne, mis on määratud levimiseks ja kasutamiseks ainult mingi asutuse, ettevõtte, organisatsiooni piires

sisse logima » arvuti- v võrguseanssi alustama

sissejuhatus » teose osa, mis tutvustab teemat, allikaid, meetodeid vm teose otstarvet

sisseköidetud kaas » taasköitmisel raamatusse köidetud originaalkaas

sissesaetud nöörmed » nöörmed, mille jaoks raamatuploki selga on saetud sooned, nii et seljal pole nöörmeid näha

sissetõmme » rea lühendamine trükilaos kas ühelt v kahelt poolt

sisu » Info, mis sisaldub kehastusena teostatud väljenduses.

[RDA]

sisukord » raamatu osade, peatükkide jne loetelu koos viidetega lehekülgedele

sisukorraveerg » numbri sisu avav veerg perioodikaväljaandes

sisuplokk » kokkuõmmeldud ja kaitselehtedega varustatud trükipoognad

sisutööstus » info-, turundus- või meelelahutustooteid tootvad, omandavad ja peamiselt digitaalmeedia kaudu vahendavad ettevõtted

sitsredaktor » ajalooline termin: formaalselt vastutavaks toimetajaks nimetatud isik väljaandele, mida ähvardab repressioon

skaneerima » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

skanner » optiline sisendseade kujutise ridahaaval teisendamiseks digitaalkujule

skannima » kujutist skanneri abil sisestama; üldisemalt: andmeid süstemaatiliselt läbi vaatama

skeem » mingi seadme, probleemi, sündmustiku vm kogumi siseseoste tinglik lihtsustatud kujutis

skeem » kartograafias: lihtsustatud joonis, mis kirjeldab objektide asukohta üksteise suhtes, näiteks metrooskeem, turismiskeem

skemaatiline kaart » lihtsustatud kaart

skriinium » tavaliselt silinderjas puidust v kivist kast rullraamatute hoidmiseks v kandmiseks

skriptoorium » keskaja kloostri ruum, kus kirjutati ümber käsikirju

slaid » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

sobivus » indikaatori kohasus teatud tegevuse hindamiseks

[EVS-ISO 11620:2015]

solander » karp paberite, brošüüride, raamatute hoidmiseks, kujundatud nagu paks raamat, nimetuse saanud Daniel Solanderi järgi

sonett » 14-realine kindla vormiga luuletus

soojuskoopia » termograafia teel saadud koopia

soon » köite selja ja kaane vaheline süvend, mis hõlbustab raamatu avamist

soovisedel » formular laenusoovi vormistamiseks

soovitusannotatsioon » lugejaile (kasutajaile) suunatud annotatsioon; märkus v kommentaar, mis kasutajaid silmas pidades annab teosele hinnangulise iseloomustuse

soovitusbibliograafia » lugejaile suunatud, kirjandust valiv ja soovitav ning valiku kaudu lugejate silmaringi avardada taotlev bibliograafia

soovitusnimestik » soovitava suunitlusega nimestik valitud kirjandusest

sopakirjandus » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

sorteerima » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

sortima » üksusi etteantud kriteeriumide järgi rühmitama

sortimisvarras » perfokaartide sortimisel kasutatav varras

sotsiaalmeedia » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

sotsiaalne DRM [ebasoovitatav] » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

sotsiaalne investeeringutasuvus » meetod mitterahalise väärtuse mõõtmiseks (nt keskkonna- ja sotsiaalne väärtus, mis ei kajastu tavapärases finantsaruandes)

[EVS-ISO 16439:2016]

sotsiaalne mõju » raamatukogu olemasolu ja teenuste mõju ümbruskonna elanikele või ühiskonnale tervikuna

[EVS-ISO 16439:2016]

speller » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

spetsifikatsioon » koondkirje osa, mis järgneb üldosale ja sisaldab andmeid mitmeosalise teaviku üksikosade kohta

spikker » operatiivselt kuvatav abiteave, nt programmi kasutusjuhend

spiraalköide » mehaaniline köide, mille puhul rida auke puuritakse läbi lehtede ja kaante ning pidev spiraali keeratud traat tõmmatakse läbi aukude

staatiline teos » Teos, mis on kavas teostada ühekordse avaldamise või tootmise teel saadud kehastusena.

[RDA]

standard » üld- ja korduvkasutuseks mõeldud tegevusjuhiseid sisaldav normdokument

standardikogu

statistika-aastaraamat » aasta kohta statistilist andmestikku ja ülevaadet esitav raamat

statsionaarius » käsikirjade valmistaja ja levitaja keskaja ülikoolis

stend » alus (konstruktsioon) raamatute, muuseumieksponaatide vms demonstreerimiseks

stenograafia » erimärkide ja lühenditega kirjutusviis suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks

stenogramm » mingi kõne, arutluse vm teksti täpne üleskirjutis

stereotüüp » algse trükilao v klišee järgi valmistatud monoliitne trükivorm

stereotüüptrükis » stereotüüpide abil trükitud väljaanne

stigmonüüm » pseudonüüm kolme punkti kujul

stihhomeetria » värsside (ridade) nummerdus, eriti kasutusel klassikaliste teoste trükkimisel

stiilus » terava otsaga krihvel kirjutamiseks kivile, vahatahvlile vm materjalile Vana-Kreekas ja -Roomas

string » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

stringiline märkimissüsteem » Kogum stringiväärtusi ja nendega seotud reegleid, mis kirjeldavad stringikogumi ja elemendi väärtuse vastendust.

[RDA]

stringiotsing

stroof » omaette värsirühma moodustav kompositsiooniline üksus luuleteoses

struktureeritud register » struktureeritud indeks

stsenaarium » filmi (ka tseremoonia, etenduse vms) üksikasjaline kava ja tekst

stsenonüüm » lavanimi, näitleja pseudonüüm

suhete, protsesside ja tegevuste üldmäärajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse mõistetevahelisi suhteid ning üldisi protsesse ja tegevusi

suhteline paigutus » teavikute paigutusviis, mille puhul nende asukohta on võimalik seostada teiste teavikutega (inventarinumbri, kohaviida vm abil), mitte kindlate riiulitega

suhtlusvõrgustiku teenus » e-teenus, mis võimaldab kasutajatel luua isikliku või organisatsiooni profiili ning võtta suhtlemiseks, koostöö tegemiseks ja/või sisu jagamiseks ühendust teiste kasutajatega

MÄRKUS 1. Kasutajad võivad olla üksikisikud või asutused, näiteks raamatukogud.

MÄRKUS 2. Enamik teenuseid võimaldab kasutajatel piirata profiiliteabe nähtavust ainult teenuse registreeritud kasutajate, kindlas kontaktide loendis olevate kasutajate või teenuse kasutajate teatud rühmadega.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

sulam » Väljendus, milles sisalduvaid kaastöid ei ole võimalik eraldada eraldi väljendusteks.

[RDA]

sulejoonistus » joonistus sulega ja tindi v tušiga

suletud kogu » kogu, mida enam ei täiendata

sulud » kirjavahemärgid, mille vahele pannakse täiendused, selgitused jm andmed, nt ümarsulud, nurksulud, looksulud, noolsulud, pool(nurk)sulud, kaldsulud, tikksulud

summaararvestus » arvestus teavikute saadetise kaupa (hulgiarvestusraamatus, arvutifailis)

summaararvestusraamat » arvestusdokument (arvutifail) teavikute saamise ja kogust kustutamise fikseerimiseks saatedokumentide ja kustutusaktide alusel

sundeksemplar » valmistaja v sissetooja poolt raamatukogudele üldjuhul tasuta loovutatav trükise, auvise, elektrondokumendi eksemplar

sundelement » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

superarvuti » vaadeldava aja kohta ülisuure jõudlusega arvuti teadus- ja tehnikaprobleemide lahendamiseks

supereksliibris » köitmisel raamatukaanele (nt nahka) pressitud märk omaniku tunnusena (nimi, monogramm, vapp vm)

surfima » võrguressursse kindla eesmärgita sirvima

surnuraamat » Vana-Egiptuses surnule hauda kaasa antud papüürus tekstiga, mis pidi aitama pääseda surnuteriiki

surutrükk » tugevdatud survega kõrgtrükk, mille puhul tähed v kujutis saadakse reljeefse süvendina

suuline päring » suuliselt (isiklikult v telefoni teel) esitatud päring

suuline teadis » suuliselt esitatud vastus päringule

suuline teos » Teos, mis on realiseeritud kõnena.

[RDA]

suumimine » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

suuming » pildi mõõtmete sujuv muutmine vaatleja poole v temast eemale liikumise mulje loomiseks

suunaklahv » klahv kursori liigutamiseks

suur pildiraamat » suureformaadiline rikkalikult illustreeritud trükis

suurandmed » keeruliste seostega andmehulkade kogu, mida on raske töödelda traditsiooniliste andmebaasimootorite ja rakendustega nende suure mahu ja/või keerukuse tõttu

suurarvuti » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

suurfoolio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

suurformaattrükis » mõõtmetelt tavaraamatust suurem trükis, mis ei mahu riiulisse

suurtähelukk » klahv, millele vajutamine viib klaviatuuri tõstuolekusse

suurtäht » suurtäht vastandina väiketähele, kasutatakse lause alguses, pärisnimede ja pealkirjade alguses

sõeltrükk » trükimenetlus, mille puhul värv kantakse trükitavale matejalile läbi raamile pingutatud (siid)võrgu

sõjaväekaart » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

sõjaväeraamatukogu » sõjaväelastele mõeldud raamatukogu

sõltuvpealkiri » Pealkiri, mis iseseisvalt on ebapiisav väljaande identifitseerimiseks ning vajab lisaks üldpealkirja või põhiväljaande pealkirja või põhiseeria pealkirja. Sõltuvpealkirjadeks võivad olla jaotisepealkirjad, teatavate lisade või osade pealkirjad või teatavad allseeriapealkirjad. (ISBD)

sõltuvpealkirja tähis » Järjenumber, mis üksi või koos sõltuvpealkirjaga eristab üht pidevväljaannet ühise üldpealkirjaga seotud pidevväljaannete rühmast. (ISBD)

sõmerlõige » raamatuploki täkitud lõige

sõna » keele mõisteline algüksus

sõnaotsing » otsing andmebaasis paiknevates kirjetes või täistekstides leiduvate üksiksõnade järgi

sõnaraamat » raamatukujuline sõnastik

sõnaraamatuartikkel » sõnastikus ühe sõna (mis määrab järjestuse) järel esitatud andmed: seletus, tõlked, muutevormid jne

sõnaregister » andmebaasis paiknevate kirjete või täistekstide üksiksõnadest moodustatud register sõnaotsingu jaoks

sõnastik » kindlas järjestuses (tähestikus, mõistete rühmituses vm) sõnavarakogum tõlkevastete, tähenduse seletuste, õigekeelsuse juhiste, etümoloogia v muuga

sõnastikkataloog » tähestik- ja märksõnakataloogi kombinatsioon, kus kirjed on ühises tähestikjärjestuses; iga teos on peegeldatud nii autori (autorita teosed pealkirja) kui ka märksõna järgi

sõnasõnaline tõlge » sõnade otseseid tõlkevasteid ja algteksti lausekonstruktsioone järgiv tõlge

sõnavahe » tühik, tühi ruum sõnade vahel

sõne » tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, nt märkide v bittide jada

sõnum » lühiteade ajakirjanduses

sõrendus » sõre kiri, mille puhul sõna v lause esiletõstmiseks trükilaos tähtede vahele jäetakse ülejäänud tekstiga võrreldes laiemad vahed

sõrmeregister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

sõrmis » klaviatuuri põhielement

sõrmistik » klahvidega sisendseade

säilik » dokumentide füüsilise haldamise üksus arhiivis (toimik, mapp vms)

säilitama » andmeid mäluseadmes hoidma

säilitamine » tegevus, mille eesmärk on aeglustada objektide vananemist, takistada lagunemist ja pikendada kasutusaega

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

säilitamine » kõik meetmed (sh finants- ja strateegilised otsused), mida võetakse tarvitusele dokumentide või kogude terviklikkuse säilitamiseks ja eluea pikendamiseks

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 6.1.01]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

säilitamise kavandamine » süstemaatiline info kogumine ja analüüsimine ning säilitustegevuse planeerimine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

säilituseksemplar » füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne ja võrguväljaanne ning füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande digitaalne algmaterjal, mida säilitatakse Säilituseksemplariseaduse eesmärkide täitmiseks (kohandus Säilituseksemplari seadusest; seadus kehtib alates 01.01.2017)

säilituskava » säilitamise juhtdokument, milles on fikseeritud säilitustegevuse eesmärgid, analüüsitud hetkeolukorda, esitatud strateegia; säilituskava määratleb tegevuse lühikeseks perioodiks, tavaliselt mõneks aastaks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

säilituskorraldus » põhimõtted ja toimingud, mis võimaldavad ettenähtud aja piires objekte säilitada, et tagada suurem juurdepääs kogudele

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

säilituspoliitika » säilituskorralduse põhiprintsiibid; säilituspoliitika võib olla institutsionaalne, regionaalne, riiklik ja/või rahvusvaheline

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

säilitusressursid » seadmed, hooned, inimesed, rahalised vahendid, informatsioon

sälkkaart » kaart, mille informatsiooni kodeeritakse kaardi serval olevate mulkude sälkamise teel (pika või lühikese sälguga)

sättima » arvutisüsteemi riist- ja tarkvara tööparameetreid seadma; rakendusprogrammi konkreetse arvuti ja kasutaja vajadustega kohandama

söejoonistus » pehme puusöega tehtud joonistus

söepaber » õhuke ühelt poolt tumeda vahaja pigmendiseguga, enamasti süsinikuga kaetud paber

sügavtrükk » trükkimisviis, mille puhul trükivärv kantakse paberile trükivormi süvendite abil

sülearvuti » patareitoitega kandearvuti, mis on piisavalt väike ja kerge süles kasutamiseks

sümbol » mõiste graafiline esitus, mille tähendus sõltub kontekstist; koosneb ühest v mitmest märgist

sünonüümisõnastik » sünonüüme esitav ja seletav sõnastik

sünopsis » lühike kokkuvõtlik ülevaade mingi probleemi, teadusala vm kohta

süntaktiline märkimissüsteem » Kogum stringiväärtusi ja nendega seotud reegleid, mis kirjeldavad stringikogumi ja elemendi väärtuse vastendust.

[RDA]

süsteemi terviklus » süsteemi omadus täita ettenähtud otstarvet kahjustamatul viisil, ilma sihiliku v juhusliku volitamatu käitluseta

süsteemi tugi » süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine

süsteemitarkvara » rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust

süstemaatiline bibliograafia » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

süstemaatiline kataloog » kataloog, milles kirjed on rühmitatud liigitussüsteemi jaotiste (liikide) järgi

süstemaatiline nimestik » mingi süsteeemi järgi, liigiti korraldatud bibliograafia

süstemaatiline paigutus » paigutus klassifikatsiooniliikide kaupa

süstemaatiline register » mingi süsteemi järgi, liigiti korraldatud register

süstematiseerima » teavikuid sisu järgi liigitussüsteemi (UDK, Dewey kümnendliigitus) alusel liikidesse jaotama

süvaveeb

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018