Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 7 sõna

CAPSLOCK -klahv » klahv, millele vajutamine viib klaviatuuri tõstuolekusse

CD-I

CD-R

CD-ROM » arvuti andmekandjana kasutatav (ainult loetav) laserketas

CD-ROM » arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

corrigenda » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

CTRL-klahv » klahv, mida kasutatakse alati koos teis(t)e klahvi(de)ga erifunktsioonide täitmiseks

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018