Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 20 sõna

õhtuleht » ajaleht, mis ilmub õhtuks (õhtupoolikul)

õigehääldussõnastik » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

õigekeelsussõnastik » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat sõnavara esitav sõnastik

õigekirjakorrektor » programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja, tekstiprotsessori osa

õigekirjutussõnastik » kirjakeele õigekeelsusnormidele vastavat kirjutusviisi esitav sõnastik

õlivärvitrükk » 1. liik kromolitograafiat, mille puhul trükivärvi asemel kasutatakse erilist õlivärvi
2. selles tehnikas graafikateos

õpik » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

õpik iseõppijaile » õpik iseseisvaks õppimiseks, nt keeleõpik

õpikeskus » infotehnoloogiaga varustatud, teenustega toetatud ühisõppekeskkond, rühmatööks ja aruteludeks kujundatud ruumiala raamatukogus

õpikoda » praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi

õpikukogu

õppekirjandus » raamatud jm väljaanded, mis on koostatud õppimiseks ja õpetamiseks: õpikud, õppekavad, metoodikavahendid jne

õppekogu

õpperaamat » raamat mingi aine süsteemipärase esitusega selle omandamiseks vastavalt õppekavale

õppetooliraamatukogu

õudusjutt

õuduskirjandus » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

õudusulme » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, milles kirjeldatavate jubedate, kohutavate, võigaste tegude, sündmuste, nähtuste eesmärk on tekitada lugejas õuduselamust

õõnesselgköide » köide, mille selg ei ole kleebitud raamatuploki selja külge ning raamatu avamisel jääb selja ja ploki vahele õõs

õõvar

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018