Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 7 sõna

äkkraamatukogu » ajutine, väljaspool raamatukoguruume korraldatud raamatukogu, nt ranna-, pargi-, festivaliraamatukogu jne

äratrükk » jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga

äraviide » viide mittekasutatavalt märksõnalt v kirjepealdiselt teisele, kus leidub otsitav andmestik, lüh: vt

äraütlus » lugeja tellimuse täitmatajätmine juhul, kui teavikut raamatukogus ei ole, teavik on välja laenutatud vm põhjusel

äraütlus » arvutisüsteemi keeldumine toimingu sooritamisest, enamasti pääsuõiguse puudumise tõttu

ääremärkus

ääris » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018