Raamatukogusõnastik

Kirje. Sõnastikukirjes on esikohal eestikeelne termin. Põhitermini all on toodud võimalik(ud) sünonüüm(id). Eesti terminitel on vasted inglise, saksa, soome, prantsuse ja vene keeles, kui neid on olnud võimalik leida. Inglise keeles on eelistatud Briti inglise varianti, nt catalogue, centre. Muid valikuid: bibliographic, mitte bibliographical; thematic, mitte thematical; enquiry, mitte inquiry. Terminikirje parempoolses osas on seletus, mis võib sisaldada viiteid teistele terminitele või allikstandardile. Juhul kui termini seletus on võetud muust allikast (standardist, sõnastikust, seadusest vms), on kirjes sellekohane märge nurksulgudes. Kohanduse puhul lisatakse vastav märkus ilma nurksulgudeta. Mõnede seletuste täpsustamiseks ja näitlikustamiseks on kirjesse lisatud ka asjakohane pilt. Terminid, millel seletus puudub, on sõnastikku lisatud tõlkeotstarbel. Terminiseletused ja puuduvad võõrvasted lisatakse, kui need on terminoloogiatoimkonnas täpsustatud ja kinnitatud.

Termini otsing. Valige rippmenüüst otsitava termini keel ja kirjutage päringukasti otsisõna. Näiteks et leida kõik ingliskeelsed terminid, mis sisaldavad sõna subject, tuleb rippmenüüst valida inglise, sisestada päringukasti subject ja seejärel vajutada nupule otsi. Üldjuhul kasutatakse sõnastikus tegusõna terminiks ma-tegevusnime vormi. Leitud terminid kuvatakse koos eestikeelsete seletustega. Terminil klõpsates avaneb sõnastiku täiskirje. Tagasi terminiloetelusse saab brauseri back nupu abil.

Tähestikuline sirvimine. Valige päise alt valgelt ribalt keel. Sellel kõpsates kuvatakse tähestik ja vastava keele a-tähega algavad terminid koos eestikeelsete seletustega. Valige tähestikust vajalik algustäht, millel klõpsates kuvatakse terminiloetelu. Terminil klõpsates avaneb sõnastiku täiskirje. Tagasi terminiloetelusse saab brauseri back-nupu abil.

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018