| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

sõna
keel
 

 

Kirje. Sõnastikukirjes on esikohal eestikeelne termin. Põhitermini all on toodud võimalik(ud) sünonüüm(id). Eesti terminitel on vasted inglise, saksa, soome, prantsuse ja vene keeles, kui neid on olnud võimalik leida. Inglise keele ortograafilistest variantidest on valitud Briti inglise variant, nt catalogue, centre. Muid valikuid: bibliographic, mitte bibliographical; thematic, mitte thematical; enquiry, mitte inquiry. Terminikirje parempoolses osas on seletus, mis võib sisaldada viiteid teistele terminitele või allikstandardile. Juhul kui termini seletus on võetud muust allikast (standardist, sõnastikust, seadusest vms), on kirjes sellekohane märge nurksulgudes. Kohanduse puhul lisatakse vastav märkus ilma nurksulgudeta. Mõnede seletuste täpsustamiseks ja näitlikustamiseks on kirjesse lisatud ka asjakohane pilt. Terminid, millel seletus puudub, on sõnastikku lisatud tõlkeotstarbel. Terminiseletused ja puuduvad võõrvasted lisatakse, kui need on terminoloogiatoimkonnas täpsustatud ja kinnitatud.

Termini otsing. Kirjutage päringukasti otsisõna ja valige rippmenüüst otsitava termini keel. Näiteks et leida kõiki ingliskeelseid termineid, mille alguses on sõna subject, tuleb päringukasti sisestada subject, valida rippmenüüst inglise ja seejärel vajutada nupule otsi. Leitud terminid koos eestikeelsete seletustega kuvatakse kahekümne viie kaupa. Järgmiste terminite kuvamiseks tuleb klõpsata lehekülje numbrit tähistaval lingil 1 2 3 jne või lingli >. Terminil klõpsates avaneb sõnastiku täiskirje. Tagasi terminiloetelusse saab brauseri back-nupu abil.
Et leida kõiki termineid või terminifraase, milles otsisõna võib olla ka keskel või lõpus, sisestage päringulahtrisse esmalt tärn * ja selle järele otsisõna. Näiteks otsides kõiki termineid, milles esineb sõna raamatukogu, sisetage päringukasti *raamatukogu, vajutage nuppu otsi ning teile kuvatakse kõik seda sõna sisaldavad terminid.

Tähestikuline sirvimine. Valige loetelust sobiv keel. Sellel kõpsates kuvatakse tähestik ja vastava keele a-tähega algavad terminid koos eestikeelsete seletustega. Valige tähestikust vajalik algustäht, millel klõpsates kuvatakse terminiloetelu. Terminil klõpsates avaneb sõnastiku täiskirje. Tagasi terminiloetelusse saab brauseri back-nupu abil.

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2016